AMS og avlesningsgebyr: Slik følger du opp

operamail06.08.2020 , 07.06.38 Mottatt (40109) - Opera Mail

(Sandefjords Blad, 30.7.2020)

Nettselskapene fortsetter den meningsløse praksisen å reise ut for å lese av måleren hos kunder som har fritak, eller som av andre grunner ikke har skiftet. For nå skal nettselskapene rettferdiggjøre det gebyret de tar for å presse kundene til å akseptere en mikrobølgesender påslått døgnet rundt. Trass i advarsler fra leger og forskere kloden rundt mot akutte, såvel som langsiktige helseskader.

Nettselskapene vet nå godt at de ikke er pålagt å lese av måleren uten hos kunden, bare å sørge for at avlesning skjer – slik det alltid har vært. De har til og med tatt seg betalt uten å ha vært der. Og de tar seg særdeles godt betalt: Av de 2.370 kronene som Skagerak Energi Nett tar seg betalt, utgjør 1.044 kroner betaling for én time og 20 minutter som montøren gjorde unna på 1 minutt, pluss den tida det tar å reise videre til neste adresse!

Du bør derfor opprettholde kravet mens vi venter på svar fra RME…

Har du krevd pengene tilbake? Og har du fått brev fra nettselskapet om at det får du ikke? Da gjelder det å følge opp for å vedlikeholde kravet:

Her fikk du malen for brevet/meldingen du sender for å opprettholde kravet: AMS: Slik opprettholder du kravet om gebyr-refusjon (

Fra: Elvia <kundeservice@elvia.no>
Dato: 5. august 2020 kl. 20:10:22 CEST
Til: xxx@gmail.com
Emne: Re: Vedr refusjon av gebyr
Svar til: Elvia <kundeservice@elvia.no>

Hei Inger-Marie , og takk for din henvendelse.
Vi har siden sommeren 2019 kontinuerlig foretatt kontrollavlesninger hos kunder som ikke har AMS-måling. Det er et betydelig antall målere skal kontrollavleses så det tar nødvendigvis noe tid å få besøkt alle. Vi kan forsikre at samtlige målere skal kontrollavleses årlig, også din måler. At vi ennå ikke har rukket å få avlest din måler kan skyldes flere forhold, blant annet stanset vi kontrollavlesningen fra mars til mai i år pga. koronasituasjonen og vi belastet heller ikke avlesningsgebyr i denne perioden. Gebyret er beregnet i henhold til RME (NVE) sine retningslinjer og innbefatter ikke kostnader til it-drift og andre registreringskostnader som det ikke kan kreves gebyr for, og du kan følgelig ikke kreve å få noe tilbakebetalt.

Har du flere spørsmål i forbindelse med denne saken kan du svare på denne e-posten eller kontakt oss på på telefon 02024. Det finnes også mye informasjon på elvia.no, hvor vi og er tilgjengelig på Chat.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Elvia
KJERSTI.
kunderådgiver
elvia.no

Et slikt brev kan Inger-Marie B. og alle andre besvare slik:

“Jeg opprettholder kravet om tilbakebetaling av gebyr for avlesning av måler, men avventer avklaring fra RME på brev av 16.7.2020 fra adv. Hugo Matre, Advokat Schjødt AS, om sentrale spørsmål vedrørende gebyret og dets lovlighet.

Jeg leser selv jevnlig av måleren. Kostnaden med å sende ut en person for å lese måleren av er åpenbart unødvendig. Nettselskapene er kun pålagt å sørge for avlesning årlig, ikke å foreta den selv, og å foreta stikkprøver blant sine kunder, ikke å kontrollere samtlige. Jeg har heller ikke en betalingshistorie som rimeliggjør en slik ekstra kostnad.

Selv om nettselskapet har fått delegert myndighet til selv å fastsette hva som er nødvendig for å sikre avlesning, berettiger det ikke nettselskapet til å pådra kundene kostnader som åpenbart ikke er nødvendige, heller ikke kostnader til avlesning som ikke er utført. Som monopolist er nettselskaper underlagt regulering som har til hensikt å hindre slik maktmisbruk.”

Einar Flydal, den 6.8.2020

PDF-versjon: EFlydal 20200806 AMS og avlesningsgebyr – Slik følger du opp