AMS: Mørenett truer sine kunder. Lyver de også?

AcroRd3212.08.2020 , 10.33.08 opr0005P.tmp - Adobe Acrobat Reader DC

fra Sunnmørsposten, 4.8.2020

Spillet om de trådløse AMS-målerne ruller videre: Mørenett sendte nylig ut stengningstrusler til de nesten 700 kundene som ennå ikke har skiftet til ny måler. Selskapet sørget for god dekning i landsdelens aviser, bl.a. Vikebladet og Sunnmørsposten.

Målet er å få flest mulig til å godta en trådløs sender som er fire ganger så sterk som en mobil – selv om ledelsen er fullt klar over at dette gir økt helserisiko. Det kan de bare ikke innrømme. Mørenett truer med stengning og skylder oppover på pålegg fra NVE og forsikringer fra Helsedepartementet – selv om de forstår at dette ikke holder. Nå dreier det seg om prestisje og kostnader. Lyver de også?…

Mørenett er forpliktet av NVE til å skifte måler, Men rett til å sette inn en måler som påfører kundene helseplager, det har Mørenett selvsagt ikke. Teknologivalget har Mørenett ansvaret for. Derfor må det benektes at det kan føre til helseplager. Og stengningstrusselen er ulovlig dersom innvendingene dine ikke er åpenbart urimelige. Skjer installasjonene mot bedre vitende og med falske argumenter? Ja. Mer om det under.

Med fritak fra AMS får man en ny måler uten sender, og må betale et årlig gebyr – for en avlesning som Mørenett ikke er pliktig til å gjøre. Gebyret har karakter av straffegebyr, og er en egen historie som jeg ikke går videre på her. Siste ord er ikke sagt.

Har du fritak, er ikke Mørenett forpliktet til å skifte måler, men gjør det likevel. Da får du en måler uten sender, og må lese av selv som før. Det er, så langt vi vet, ikke grunn for å frykte skitten strøm fra en Kamstrup-måler uten sender.

Er du i tvil, så tro ikke at det kan være smart å prøve seg fram:

Søk fritak først! Ikke vent til etter at AMS-måler er montert!

Rent juridisk er det mye lettere å hindre at en AMS-måler blir installert, enn å få senderen ut av huset etter at den er installert. Det er derfor dumt å godta installasjon “for å se hvordan det går”. Helseplagene kan dessuten lett bli permanente. Flere har brent seg på dette.

Har du helseinnvendinger, så søk derfor fritak i forkant – helst med legeattest. Vil ikke legen engang skrive ut en uttalelse på at du har meldt inn at du har helseplager knyttet til elektromagnetiske felt, søker du uten legeattest, og følger opp med prosessvarsel straks du får avslaget. Så får vi se om Mørenett mener alvor nok til at de vil møte i retten. Har du klare helseplager fra EMF, er saken opplagt, og vi hjelper deg gjerne. Oppskriften finner du i bloggpost 22.01.2020, pkt. 1 og 2.

Direkte løgn eller bare utvitenhet?

I epost 10. august kommer Helge Muren, Mørenett, med grovt feilaktig informasjon for å overbevise kunden om at AMS er uproblematisk. Har han fulgt litt med, vet han at dette er uetterrettelig, direkte feil, og usaklig. Seksjonsleder Helge Muren har også tidligere glimret med sitt kunnskapsbehov (bloggpost 20.01.2020). Les det han skriver til kunden, og mine kommentarer under:

operamail 12.08.2020 , 08.10.22 Mottatt (40268) - Opera Mail

Sammenligning av mobil og ams1) “25% av sendestyrken” er feil. Svaret er “nær 400% av sendestyrken”. Altså tre-fire ganger så kraftig som en 3G- eller 4G-mobiltelefon. Regnefeilen, som skyldtes forveksling av to målemetoder (ERP og EIRP), har DSA for lengst innrømmet. Det bør Muren, Mørenett og NVE være kjent med for lengst.

2) Likeså bør Helge Muren helt siden august 2017 kjenne til at Kamstrup-målere slett ikke bare sender pulsede signaler når de skal levere 24-timers måleverdier, men en rekke ganger i tillegg døgnet rundt, slik grafen her viser i øvre høyre hjørne (to mobiler til venstre. Aidon-måler nederst til høyre. Klikk for å forstørre!).

3) Pulsing, som har en form som har sterkere biologisk påvirkning enn eldre former for radiokommunikasjon, er sterkt forbundet med biologiske skadevirkninger, selv når signalet er svakt. (Derfor er forskning som ikke gjør skadefunn, ofte utført på radiobølger uten pulsing.)

4) Muren kjenner nok ikke til at NRK-innslaget han viser til, ikke holder mål på noe som helst faglig vis, og at andre slike enkle tester viser motsatt resultat: klar påvisning av at folk som mener de plages av mikrobølger, faktisk blir det, og ikke bare innbiller seg ting (se innslag fra DR TV). Test-typen man ser brukt, er fullstendig uholdbar til å hevde at slikt er innbilning. Det gir selv forskere som ellers er på bransjens side, klar beskjed om (se f.eks. om ICNIRP-medlem Gunhild Oftedal, bloggpost 05.06.2020).

5) Mørenett har ikke lov til å stenge strømmen så lenge helserisiko er å anse som “en ikke åpenbart urimelig innvending”. Derfor kan du trygt true Mørenett med rettssak dersom du har klare helsegrunner og sørger for å gå rett fram. Vi hjelper deg. Se ovenfor. (Om vi vil føre saken for deg for vår kostnad, vil vi vurdere. Om ikke, kan den trekkes før den koster deg penger.)

6) Helsedepartementet er politisk bundet opp og henter sine faglige råd fra statens etat for strålevern, DSA. DSA har selv erklært at de ikke har kompetanse på dette, men henter sine standpunkter fra ICNIRP, fra WHOs lille kontor bemannet av ICNIRP, fra EU (som stoler på SCENIHR-utredningen preget av ICNIRP), fra et svensk utvalg der ICNIRP-medlemmer utgjør 5 av 7, og fra en norsk utredning laget etter ICNIRP-modell. Detaljerte analyser av dette spillet publiseres nå kloden rundt, av De grønne i Europaparlamentet (bloggpost 21.06.2020), av forskere verden over i en rekke opprop, av politikere som setter foten ned for videre 5G-utbygging mange steder. Rettsaker er under oppseiling. Investorer nøler. Forsikringsselskaper gir beskjed om at de ikke dekker skader.

I et format som Mørenetts ledelse er i stand til å lese og forstå, fins spillet bak grenseverdiene utførlig beskrevet i 5G-boka som Else Nordhagen og jeg har redigert og delvis skrevet, sammen med en rekke framragende forskere på feltet. (Den kan bestilles HER. Opplag 2 nærmer seg utsolgt.) Gi beskjed, Muren! Så skal hele ledelsen få den gratis i posten!

Nylig avga advokat Hugo Matre, Advokat Schjødt AS, en betenkning der han konkluderer med at DSA kan pådra seg erstatningsansvar for sin friskmelding av mikrobølgene fra trådløse sendere (se i bloggpost 10.08.2020). Det gjelder nok også Mørenett, ettersom Mørenett er fullt informert om at det er grunn til å trekke myndighetens forsikringer i tvil.

Hva sier fagfolkene?

For teknologer inne elektrisitetsforsyningen burde også den omfattende dokumentasjonen og tunge argumentasjonen fra bygningsbiologene telle, selv om de neppe blir kjent med den før nå. Bygningsbiologene utgjør en viktig tverrfaglig bevegelse, med egen utdanning og sertifisering, blant ingeniører med interesse for miljø og bærekraft, og de har vært en drivkraft innen miljøsmart teknisk standardisering, med slagordet «Huset er vår pasient». Her fra (Maes 2013, side 607):

Den danske målerprodusenten Kamstrup reklamerer således på det europeiske markedet med «høye rekkevidder» for sine smartmålere «selv under tøffe omgivelser». For med frekvenser i området fra 433 til 444 Megahertz [omtrent som i Norge, EF] «går radiosignaler lett tvers gjennom bygninger, vandrer gjennom vinduer, murvegger og lettvegger». Slik oppnås det angivelig rekkevidder på «500 meter i byer, og 10 kilometer på landet» takket være den høye sendestyrken på 500 Milliwatt [målt E.R.P., EF], altså et «høyytelsesnettverk».

Det er lurt å holde seg til de retningslinjer som er satt av de tyske bygningsbiologene for å angi krav til hus som er sunne å bo i (se figur, hentet fra Baubiologie, referanseverdier (engelsk). Utfra disse retningslinjene, vil eksponering fra en smartmåler på 500 milliWatt gi sterk grunn til bekymring også på fire meters avstand, selv når den skrur ned styrken vesentlig. For svært mange av oss er fire meter i luftlinje lengre enn til senga i soverommet eller til sofaen i TV-stua. (For sammenlikningens skyld: tallene i tabellene under er i mikroWatt per kvadratmeter (µW/m2). Makseffekt på en Kamstrup-måler er 500 000 µW/m2. Tabellen forteller at alt over 1000 µW/m2 innebærer “ekstremt sterk” begrunnelse for tiltak:

Baugiologie-RF-grenser

Kravene er mer nyanserte hvis du går til de ganske nye EUROPAEM-retningslinjene fra «gullrekka» av forskere innen elektromagnetiske felt og helserisiko (Belyaev 2016) (se tabell under). De gir ulike maks-grenser for ulike typer mikrobølget kommunikasjon, og de gir anbefalte maks-verdier for både dag, natt og for å hensynta spesielt ømfintlige. (Hvor sterke signalene er, må måles på stedet. I friluft reduseres de til en fjerdedel for hver dobling av avstanden.) EUROPAEMs retningslinjer bygger på føre-var-prinsippet: manglende kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak når man ser at å unngå treffe tiltak innebærer vesentlig sjanse for økt risiko.

Screenshot - 13_03_2017 , 20_08

EUROPAEM er den europeiske forening for miljømedisinere (tilsvarende arbeids- og miljømedisinere i det norske systemet). Disse retningslinjene, med sine anbefalte framgangsmåter også for diagnose og terapi såvel som føre-var-tiltak, og sine omfattende forskningsreferanser, viser at forskningen påviser stadig flere skadeveier, -mekanismer og tydeligere sammenhenger, og bekrefter funn som er gjort en rekke ganger før. Både Helsedepartementet, DSA, NKOM, Arbeidstilsynet og nettselskapene er gjentatte ganger informert om EUROPAEM-retningslinjene.

Den som fortsetter å henvise til DSAs påstander og “anbefalte grenseverdier”, gjør det i full visshet om at det er alvorlig grunn til å trekke DSAs påstander og grenseverdier i tvil. Det gjelder også Mørenetts ledelse.

Dersom Mørenetts ledelse skulle ha interesse av mer bakgrunnsinformasjon om hvorfor og hvordan vi fikk disse grenseverdiene og den benektelsen vi ser fra Helsedepartementet og DSA, inviterer jeg Mørenetts ledelse herved til Ørsta torsdag 3. september, med plass for å komme med sin egen kommentar.

Mine foredrag på nettet har de kanskje allerede sett. (Du finner dem HER.) Derfor får foredraget i Ørsta en ganske annen tilnærming. Tittelen er:

Fra Charles Darwins kapteins stormglass til 5G og smartmålere
– et foredrag om en teknologiutvikling i konflikt med evolusjonen

Einar Flydal, den 12. august 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200812 AMS – Mørenett truer sine kunder. Lyver de også

PS. Kan du tenke deg å arrangere for et foredrag i (forhenværende) Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane en av dagene rett før eller etter, så send meg en melding! Det gjør du i kontaktfeltet i bloggens meny.

Referanser som ikke er lenket i teksten

Baubiologie Maes & Institut für Baubiologie + Nachlassigkeit: Baubiologische Richtwerte für Schlafbereiche, Ergänzung zum Standard der baubiologischen Messtechnik SBM-2015, https://www.baubiologie.de/downloads/richtwerte-schlafbereiche-15.pdf

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, kan hentes fra https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)