Mikroorganismer, klimaendringer og elektrotåka

Illustrasjon fra microbewiki.kenyon.edu

Spiller virkelig mikroorganismer – encellede, levende vesener som er så små at de bare kan sees i mikroskop – en avgjørende rolle for klimaet? Og påvirker elektrotåka som vi skaper med trådløs kommunikasjon, klimaet ved å påvirke mikroorganismer?

Det virker helt utrolig – men ledende biologer slår nå alarm om mikroorganismenes helsetilstand, og at de påvirkes av mikrobølger har vi god dokumentasjon på. Altså ligger det her an til en godt mulig sammenheng.

Dette er uhyre konsekvensrikt:

Å satse på stadig mer trådløs kommunikasjon slik den kommende Stortingmeldingen om «Den digitale grunnmur» ganske sikkert legger opp til, er da både kunnskaps- og ansvarsløst. Likeså å pepre hvert hjem med radiosendere…

Dette er blant tankene jeg gjør meg etter å ha oversatt dagens korte bloggpost. Den er skrevet av Michael Berstecher, en tysker som er svært godt orientert i forskningen om EMF, helse og miljø og er nøye med å gå til kildene. Teksten ble først publisert den 24.08.2020 på et nettsted der Berstecher samler underskrifter for et 5G-fritt Freiburg, byen han bor i.

Hva med å tipse alle partier med ordet «klima» i programmet om at her er det noe som har gått dem hus forbi? For ikke å snakke om bedrifter og kommuner med ordene «miljø», «bærekraft» og «samfunnsansvar» i sine visjoner og sitt reklamemateriell? Kanskje man til og med burde varslet IPCC – FNs klimapanel, for heller ikke dette er nok tatt med i klimamodellene. Da er det heller ikke å undres over at forskerne stadig oppdager at virkeligheten kommer raskere på enn modellene tilsier.

Einar Flydal, den 27. august 2020

PDF-versjon: EFlydal M Berstecher 20200827 Mikroorganismer, klimaendringer og elektrotåka.pdf

PS. Du finner en bloggpost med et sterkt beslektet tema – «kringkastingsteori» – her: 27.03.2020. Men herfra er det Michael Berstecher som har ordet – [med noen kommentarer fra meg underveis, og tilføyelser av engelske kilder]:

“Kjære leser,

I dag har jeg lyst til å henlede oppmerksomheten på en mulig sammenheng mellom radiokommunikasjon og klimaendringer, et tema som hittil ikke blir diskutert noe sted slik jeg skal gjøre det her. Det handler om mikroorganismenes verden og deres evne til å kommunisere elektromagnetisk med hverandre.

Det er neppe kjent for offentligheten at mikroorganismer også bor i atmosfæren, og at de i betydelig grad er involvert i dannelsen av skyer, regn og snø. Vitenskapen vet allerede om at enkelte mikrober reagerer svært følsomt på sitt elektromagnetiske miljø. Dette er ikke særlig overraskende når man vet at de naturlige elektromagnetiske frekvenser som oppstår under atmosfæriske prosesser har styrt cellers stoffskifte i alle levende vesener siden urtiden. www.tinyurl.com/y486lxlk [Berstechers kilde her er en stor og tung studie på tysk – hovedverket til forskerne Walter Sönning og Hans Baumer. Fordi de to ble rammet av finansieringstørke og nærmest yrkesforbud på grunn av sine funn, ble denne studien aldri publisert. En meget kort omtale av deres funn fins i Grimstad og Flydal (2018): Smartmålerne, jussen og helsa, del 2, ss. 102-111, som du kan laste ned HER.]

Nå fins det faktisk enkelte studier som har undersøkt stressresponser hos enkelte mikrober på kunstig skapte elektromagnetiske felt i andre sammenhenger (se nedenfor).

Hva nå om ikke bare disse, men også de mikroorganismene som lever i atmosfæren og regulerer været, får en sterkt svekket helsetilstand av den massive radioforurensningen som allerede foregår?

At dette kan dreie seg om mye mer enn bare en løs hypotese, går fram av en verdensomspennende alarm som nå er satt i gang av ledende biologer. De ønsker å trekke oppmerksomhet til den svært dårlige allmenntilstanden til mikrobene som er involvert i klimaprosessene. Her kan det altså være en sammenheng: Den menneskeskapte tar slett ikke noe hensyn til hva den forårsaker med disse mikrobene. Kanskje er det blitt slik ganske enkelt fordi ingen noen gang har tatt virkningene fra radiobølger med i betraktning? Slik sett er dette nyhetsbrevet også en oppfordring til å finne ut mer om dette temaet.

Mikrobiologenes advarsel til menneskeheten [med 12 signaturer fra Norge]:
www.babs.unsw.edu.au/research/microbiologists-warning-humanity

Hvordan mikroorganismer skaper regn og snø [tysk]:
www.welt.de/wissenschaft/article1736713/Wie-Mikroorganismen-Schnee-und-Regen-machen.html

Rollen mikroorganismer har i reguleringen av det globale klimaet [tysk]:
www.mpg.de/13561429/0613-mbio-064278-wer-ueber-den-klimawandel-redet-muss-auch-ueber-mikroben-reden

Mikroorganismer kommuniserer slik som nevroner [tysk]:
www.wissenschaft.de/umwelt-natur/bakterien-kommunizieren-wie-neuronen/ [som viser til Arthur Prindle, Jintao Liu, Munehiro Asally, San Ly, Jordi Garcia-Ojalvo & Gürol M. Süel (2015): Ion channels enable electrical communication in bacterial communities, Nature, http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature15709

Antibiotikaresistens gjennom mobilkommunikasjon og WiFi (WLAN):
www.tinyurl.com/y5etpplp [tysk]

Hva har mikroorganismer med elektromagnetiske felt å gjøre? [tysk. Artikkelen advarer mot bruk av trådløst ved kroniske infeksjoner fordi mikroorganismer i kroppen reagerer på strålingen]:
www.tinyurl.com/y58gxjwx

Studie: “Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli”
[av M. Taheri, S. M. J. Mortazavi, M. Moradi, S. Mansouri, G. R. Hatam and F. Nouri (2017), Dose-Response, January-March 2017:1-8, DOI: 10.1177/1559325816688527. Norsk tittel: “Evaluering av virkningen av radiofrekvens-strålingen fra Wi-Fi-ruter og mobiltelefonsimulator på den antibakterielle mottakelighet til patogene bakterier som Listeria monocytogenes og Escherichia coli”. Summerer opp forskning som viser et bredt spekter av virkninger på mikroorganismer, og gjennomgår egne eksperimenter som viser utvikling av antibiotikaresistens ved eksponering for stråling fra hverdagslige radiokilder.]:
www.tinyurl.com/y6kl33wr

Bakterier som «virusfangere» [tysk]:
www.darmbakterien-buch.de/corona-virus-bakterien-sind-virenfaenger-epa/

Om den livsnødvendige betydningen av mikroorganismer for vår mentale og fysiske helse [øasterriksk TV-dokumentar, 51 minutter]:
www.youtube.com/watch?v=60ZsHvoQ06I

Hjertelig hilsen
Michael Berstecher”

(Oversatt til norsk av Einar Flydal, 24.8.2020.)