AMS: Ønsker du å beholde den gamle strømmåleren?

copyright_Valérie_-Jacquemet_Stop5G_2Nettselskapene pøser ut stengningsvarsler nå om dagen. De skal bli ferdige med å skifte ut målerne før nyttår, så det haster.

Jeg blir stadig spurt til råds av folk som ikke ønsker å slippe inn nettselskapet og derfor får varsel om at strømmen vil bli stengt. Spørsmålet er gjerne: – Kan jeg få beholde den gamle måleren?

Det er nå – før din gamle måler er skiftet ut – at du har best sjanser for å vinne fram. Men hvor gode er de, hva kan du oppnå, og hva risikerer du? Du har ennå noen dager på deg før strømmen stenges, og det er lurt å handle raskt nå, og belage deg på et spill som tar tid.

I dag ser jeg på hva du kan gjøre dersom du ønsker å beholde den gamle strømmåleren. I morgen får du vite hvordan du skal spille nettselskapenes spill for å vinne fram i spillet om AMS-målerne og helserisikoen – selv om du ikke har fått legeattest.

Kan du få beholde den gamle måleren?

Her er det typiske spørsmålet jeg får:

Etter å ha fått fritak fra AMS-måleren i første omgang etter tilsendt legeerklæring, har jeg nå fått et nytt masebrev fra Norgesnett. Det er et slags trusselbrev, hvor jeg kan risikere at de stenger strømmen hvis jeg ikke har tatt kontakt med dem innen 17.9.
Er jeg nødt til å godta en AMS-måler uten kommunikasjonsdel, eller kan jeg insistere på å få beholde min gamle analoge måler?
Jeg har snakket med en som er ekstremt el-overfølsom, og hun fortalte at hun hadde fått installert en slik måler (uten senderdel), men at hun ikke var blitt kvitt ALLE sine helseplager fra måleren etter å ha fått denne i hus. Hun mener at det virker som om det har blitt en påvirkning på strømmen i huset (mer skitten strøm).
Har du noen kommentarer til dette? Jeg strever med tinnitus og ekstrem tretthet, som jeg lurer på om kommer fra naboens smartmåler. Han bor vegg i vegg (én delt vegg, men måleren er på veggen vis-á-vis.) Jeg må legge til at jeg har ME – og jeg har veldig dårlig blodomrløp (om det skulle ha noe å si?).

Har du noe håp å gi meg for at jeg kan beholde min analoge måler? Takknemlig for svar. Jeg kan ikke risikere å møte vinteren uten strøm i huset…
Dette er jo ren utpressing! Med vennlig hilsen N.N.

Her er mitt lange svar, som det er lurt å lese i sin helhet:

Mitt råd er at du godtar ny måler uten AMS, dvs. i praksis uten radiosender, siden alle nettselskapene bruker trådløse løsninger til AMS i stedet for kablet. Jeg anbefaler dette ikke fordi det er helt uproblematisk med en slik måler, men fordi det er en for stor byrde for den enkelte å forsøke å motsette seg en ny måler uten AMS, og fordi sjansene for helseproblemer fra den er så små. For nettselskapet kan enkelt tvinge gjennom at det får installert ny måler uten AMS eller at det kan si deg opp som strømkunde, med mindre du får gjennomslag i retten for at  mulighetene for helseplager fra den nye måleren er en “ikke åpenbart urimelig innvending”. Det vil være vanskelig, men kanskje ikke umulig:

Strømselskapene er pålagt å skifte til ny måler såfremt de ikke gir fritak. Når de innvilger fritak, kan de la gammel måler stå. De er ikke pålagt å skifte, men det ønsker de fordi det er mest praktisk for deres drift, og de har rett til å plassere sitt utstyr i sikringsskapet.

Det fins ikke tilstrekkelig forståelse i bransjen, hos myndighetene, blant fagfolk i Norge eller i dommerstanden for at en måler (hva enten med eller uten AMS) sender ut skitten strøm som kan være et helseproblem. Den sender da heller ikke ut skitten strøm i nevneverdig omfang, sett i forhold til de kilder du alt har i huset fra før. Sannsynligheten for at en slik måler alene vil gi helseplager er lav, og nettselskapets ansvar stanser når strømleveransen passerer måleren. Tester så langt viser at det som sendes ut av skitten strøm fra slike målere er svært svakt. Du vil derfor møte en vegg av motstand.

Nøkkelord: konstruktiv interferens

De undersøkelser vi hittil har gjort, har i hovedsak funnet at det er andre årsaker i huset eller utenfor dersom folk mener de har helseplager også etter at det er skiftet til ny måler uten AMS. Men når dette er sagt, er det rett å nevne at det fins en mulighet for at det kan oppstå konstruktiv interferens (samspill som øker signalstyrken på visse frekvenser) mellom ulike kilder elektronisk utstyr i huset. I prinsippet er det derfor uheldig med en elektronisk strømforsyning som ikke kan slås av. Og det kan man jo ikke med de elektroniske målerne som nå har vært installert i mange år i Norge, og heller ikke med de nye AMS-målerne, hva enten de har AMS eller den er fjernet/nøytralisert.

Det fins en del dokumentasjon på at skitten strøm kan skape vesentlige plager, og skitten strøm er ganske sikkert undervurdert som årsak til dårlig helse, både på mennesker og dyr. Mengden av elektroniske strømforsyninger i våre omgivelser øker sannsynligheten for konstruktiv interferens. Vi har dem jo nå i all elektronikk, til og med i LED-pærer og andre sparepærer, komfyrer, billadere, mobilladere, TV, radio, osv.

Å ha slike strømforsyninger permanent tilkoplet strømnettet øker dermed sannsynligheten for konstruktiv interferens og er derfor uheldig. Mange er derfor omhyggelige med å trekke ut slike strømforsyninger om natta, eller så av sikringene for hele strømkurser i huset. Å montere utstyr på strømnettet med slike strømforsyninger som ikke kan slås av om natta, er i utgangspunktet uheldig og bidrar til et mer usunt miljø. Men dette regnes som en “pølse i slaktetida” og er derfor vanskelig å vinne fram med rent juridisk overfor nettselskapet og overfor strømbransjen, og overfor dommerstanden, som i mangel av fagkunnskap vil hvile seg på myndighetenes syn.

Sjelden verd innsatsen for den enkelte

For den enkelte er det en tung vei å motsette seg installasjon av ny måer uten AMS, og neppe verd innsatsen. Her må nok innsatsen heller gjøres andre steder i huset, og politisk og i form av folkeopplysning enn ved at den enkelte forsøker å motsette seg utskifting av måleren.

Vi håper på at vi snart kan få gjennomført tester som kan demonstrere konstruktiv interferens som oppstår i samspillet mellom nye målere og annen elektronikk man normalt har i hjemmet. Selv om vi klarer å demonstrere at slikt i teorien kan skje, og det fins eksempler på at det skjer i praksis, er dette ikke noe nytt:

Nettselskapet vil hevde at at slike virkninger er kjente, at de ikke vurderes som helsefarlige, og at nettselskapet ikke kan ta ansvar for hvilken elektronikk folk ellers har i sine hus og hva det kan avstedkomme av samspill med utstyret som nettselskapet plasserer i strømskapet.

Mot dette kan man innvende at nettselskapet legger til rette for at det skal oppstå konstruktiv interferens ved å installere målere med elektronisk strømforsyning (og som alltid står på), og at det er svært uheldig for den enkelte såvel som for folkehelsa. Men da må man også få gjennomslag for at slik forurensning kan påvirke helsa. Med myndigheter som hevder at dette ganske enkelt ikke er tilfelle, og med liten kunnskap om slikt i medisinutdanningen, er det vanskelig.

En urimelig bør å bære – men lettere i forkant

Vår vurdering i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har så langt vært at vi vil prioritere å bruke de midlene vi har samlet inn til å fremme saker der det er lettere å nå fram i retten. Vi vil derfor ikke ta initiativ til denne typen saker. Videre mener vi at for den enkelte er det en urimelig tung bør å bære å forsøke å vinne fram i retten for å beholde gammel måler.

Det den enkelte lett kan gjøre, er å skaffe seg legeattest, og sende nettselskapet et brev der man ønsker dem velkommen til å installere en måler uten sender, men “forbeholder meg å komme tilbake til saken dersom det blir påvist at skitten strøm fra måleren skaper helseplager, f.eks. gjennom interferens med annet utstyr som det er naturlig å ha i huset.” Da har man i det minste skaffet seg et lite grunnlag for å ta saken opp igjen i det ganske usannsynlige tilfellet at man skulle få noen plager som man ikke kan knytte til noe annet enn måleren uten AMS.

Men man skal vite at bevisbyrden er tyngre i etterkant enn i forkant: I etterkant av installasjon må man sannsynliggjøre eller påvise at det faktisk skapes helseplager i dette tilfellet. Det vil ikke være lett. Så lenge måleren ennå ikke er skiftet, holder det at du påviser at mulighetene for helseplager fra den nye måleren er en “ikke åpenbart urimelig innvending”.

Vil du i retten, er det nå i forkant av installasjon det bør skje

Så dersom man vil gå til retten med saken, er det nå det bør skje – fordi beviskravene nå er lavere: Det er langt lettere å vinne fram gjennom forskningsdokumentasjon, vitner og faglige uttalelser, særlig om du har en gammeldags analog måler (med dreieskive) fra før.

Men uansett vil det være vanskelig å nå fram og det vil ta tid. Det vil kreve en rettssak som det vil ta et halvt år eller mer å få opp. Så velger du en slik strategi, bør du slå deg sammen med andre som vil forsøke det samme. Stopp smartmålerne! er tilhenger av en slik linje, så ta kontakt med dem, så kan du kanskje finne noen å samarbeide med om saken, og dele på risikoen. For risikoen er at du kan tape, måtte betale motpartens advokatkostnader og forsinkelseskostnader.

Jo færre andre argumenter som er innblandet i argumentasjonen – så som personvern, samfunnssikkerhet, målernes branntekniske egenskaper, overvåkning eller EUs energipolitikk, jo større muligheter for å nå fram juridisk på helseargumentasjonen, er vår vurdering.

Du kan sette i gang en rettssak ved å gå til den lokale tingretten med krav om midlertidig forføyning for å få hevet stengningstrusselen. Ta kontakt med Stopp smartmålerne! for å få råd om dette og en mal å bruke. Får du ikke det, kan du følge de anvisningene du finner HER, og omarbeide malen slik du trenger. For dokumentasjon om skitten strøm kan du finne kilder HER i en utmerket artikkel av Terje Wulfsberg fra 2016. Siden du har knapp tid, bør du sende prosessvarslet og straks deretter forsikre deg om at de reagerer, og så sende kravet om midlertidig forføyning til tingretten.

Deretter begynner det et juridisk spill som du vil finne mer om i morgendagens bloggpost: Nettselskapet vil ganske sikkert droppe stengningsvarslet og tilby forhandlinger om en løsning for å slippe en midlertidig forføyning. Dersom dere så ikke kommer til enighet, blir du nødt til å gå i retten mot dem – i en sak du har startet. En slik prosess har ikke oppsettende virkning, så du kan bli nødt til å få installert måleren i ventetida før saken kommer opp, eller miste strømmen. Så skaff deg en skjøteledning som rekker inn til naboen!

David mot Goliat

Det er ikke rimelig at den enkelte skal bære belastningen av å forsøke å stå opp mot strømbransjen og pådra seg kostnadene som et tap lett vil føre til. Selv om du har rett i at det er en uting at du skal måtte påta den en økt helserisiko fordi nettselskapet har valgt en slik teknologi, er det langt fra sikkert at jussen gir deg rett. At du skaffer deg fritak og får en måler uten aktivisert radiosender får etter mitt skjønn være godt nok i denne omgang.

Det pågår et stormløp kloden rundt nå mot 5G, smartmålere, invasjonen av elektroniske duppeditter, og den økte helse-, miljø- og overvåkningsrisikoen som følger med. Bevisene tårner seg opp, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer et gjennombrudd.

Som mottiltak kan du ta din del i dette stormløpet mot denne teknologiens museumsvoktere, og på det rent personlige plan regne med at det går greit med en ny måler uten sender, rydde opp i husets elektriske installasjoner forøvrig, og eventuelt sette inn et filter for å fjerne skitten strøm på ledningsnettet. Foreningen FELO hjelper til med å skaffe slike filtre, men prioriterer sterkt el-overfølsomme. Regningen for dette havner hos deg selv. Siden skitten strøm reiser på ledningsnettet, og reiser over større avstander, har det ingen hensikt i denne sammenheng å skjerme måleren eller få den flyttet lengre bort fra huset.

Einar Flydal, den 8. september 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200908 AMS Ønsker du å beholde den gamle strømmåleren

PS. Jeg hører om selskaper som ganske enkelt setter inn gammel analog måler hos folk som får helseplager etter installasjon. Men de er unntakene. All honnør til dem! Forsøk gjerne å appelere til medmenneskelighet og fornuft, men regn ikke med at nytter!