Grundig journalistikk om AMS, 5G og kaptein Fitzroys stormglass – og et foredrag

Mre-12092020Noen journalister legger fordommer og rådende oppfatninger til side, og setter seg i stedet grundig inn i sakene:

Avisa Møre sin journalist tok seg tid til å høre på hele det tre timers lange møtet i Ørsta den 3. september og gikk deretter løs på litteraturen om mikrobølget stråling, helse og miljø. Det ble en god og saklig avisartikkel. Du finner den nedenfor.

Salen i Ørsta var så full som den kunne bli i disse korona-tider: ganske nøyaktig 50 personer. Noen hadde reist langt for å høre på. Her var det både radiolog, eloverfølsomme, elektrofolk og miljøinteresserte. Men ingen fra det lokale nettselskapet – Mørenett – til tross for invitasjon og løfte om å få egen taletid.

Mitt foredrag hadde den mystiske tittelen “Fra Charles Darwins kapteins stormglass til 5G og smartmålere – om en teknologiutvikling i konflikt med skaperverket/evolusjonen”. Jeg har holdt det også i Tønsberg og Kristiansand, og holder det gjerne for flere. For dette er den nye miljøsaken: Det er slett ikke bare menneskehelsen som rammes. Dessuten kan du se det på YouTube…

Journalisten nøyde se ikke med å rapportere fra møtet. Hun tok like godt for seg den store 5G-boka, og laget en helside i lokalavisa Møre den  12. september. Jeg gjengir den etter tillatelse fra redaktøren HER.

Det har forresten i alle år vært konkurranse mellom lokalavisene Møre-Nytt (med redaksjon i Ørsta) og Møre (med redaksjon i Volda). I Møre-Nytt var det en del kritiske leserinnlegg om AMS-målerne før møtet. Kraftselskapet, Mørenett, rykket da også ut med de vanlige forsikringene om at AMS-målerne stråler “så svakt og så sjelden og utskiftingen er pålagt av NVE og Justervesenet og Strålevernet sier at det slett ikke er skadelig”. Det gjorde også Lars Klæboe, DSA, i et innlegg i Møre-Nytt. Mørenett ba vel Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om hjelp, og DSA stiller opp slik DSA også stilte opp da nedfallet fra Tsjernobyl skulle bortforklares (Brøgger og Høyer 1986).  Kanskje Klæboe håper på å bli ICNIRP-medlem når Gunhild Oftedal gir seg? Jeg fikk inn tilsvar i neste utgave av avisa.

De som kom på foredraget fikk høre en ganske annen historie – om hvor særdeles godt vitenskapelig forankret kunnskapen om de biologiske virkningene fra radiobølgede pulser faktisk er. Og at slik stråling som AMS-målerne skaper, kan gi folk akutte, så vel som langsiktige helseskader, og faktisk gjør det. Flere av dem som har merket det på kroppen, satt i salen. Er du skeptisk til slike påstander, så gå løs på litteraturen og se foredraget på YouTube HER. Gjør du en god innsats med å arrangere et møte, kommer jeg gjerne og forteller på stedet!

Lurer du forresten på hva et stormglass er for noe? Det er et instrument som var i bruk på seilskuter i en periode på rundt 200 år for å spå været. Det varsler nemlig værfrontene i forkant, slik de værfølsomme reumatikerne også gjør. Årsaken er den samme: elektriske pulser. Det fikk forskere verifisert på 1980-tallet… Men mer om det i foredraget.

Einar Flydal, den 16. september 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200916 Grundig journalistikk om AMS, 5G og kaptein Fitzroys stormglass – og et foredrag

Referanser:

Brøgger, Anton og Høyer, Karl Georg: Det radioaktive Norge etter Tsjernobyl, Det Norske Samlaget, 1986