AMS: Intern strategisplid – «team Flydal» vs. «team Arendal»

copyright_Valérie_-Jacquemet_Stop5G_2

Torleif Dønnestad, som jeg samarbeider med i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, har brukt masse tid de siste dagene i Facebook-grupper der man diskuterer for og imot total nekt av AMS-måler versus å godta ny måler uten AMS-funksjoner, i praksis med fjernet eller deaktivert mikrobølgesender. Noen har nemlig bestemt seg for at alt annet enn analog måler er ondskap og statlig overgrep. Andre letter etter praktiske veier ut av uføret når nettselskapet truer med strømstengning.

Følgende avsnitt fra Odd Erik Helgesen, Stopp smartmålerne!, viser godt hvordan noen tenker om teknologiens farer og at de ønsker aksjoner først og fremst, uavhengig av om sakene har sjanse for å vinne fram. Det er en linje vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! ikke mener er forsvarlig:

…en enkel AM-radiomottaker kan ta inn signalene som rammer mange av oss! Det enkle er ofte det beste 🙂 Nå kan rettsakene starte Einar Flydal!! Hvem skal saksøkes først? Energiselskapene? Telekom-bransjen? Ingeniørene? eller Statens Strålevern(DSA)? Hvem vil uansett ha en fremmed datamaskin i huset sitt som kan overvåke oss 24/7?

Foruten skittenstrøm er også en del bekymret for den dumme målerens evne til å lagre strømforbruk som senere kan hentes ut (noen av disse er riktignok mest opptatt av å unngå effekttariffen). Noen mener, som Odd Erik, at enhver innretning med en prosessor ombord, altså alt som smaker av datautstyr, er av det onde, og at til og med radiomottakere er helsefarlige…

Slikt har vi ikke tid til å bruke tida på. Slikt er det kun nettselskapene, trådløsbransjen og Strålevernet som vinner på.

Her gjengir jeg hele Torleif Dønnestads kommentar, som han har lagt ut i en gruppe på Facebook. Hans tekst stemmer på så godt som alle punkter med mitt eget syn på sakene og med den linjen vi fører i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Forøvrig har testing av målere for skitten strøm stått på vår kjøreplan i over 2 år. Det har ikke vært lett å få til når nettselskapene ikke vil samarbeide, men vi har faktisk gjort en del, og vi har mer på tapetet for å bygge tyngde nok til at det går an å få skitten strøm på dagsorden. Men ja, det går langsomt.

Einar Flydal, den 14. september 2020

Hele bloggposten som PDF: EFlydal 20200914 AMS Intern strategisplid – team Flydal vs. team Arendal

Herfra er det Torleif Dønnestads tekst, re-publisering fra Facebook:

Ser det er fyr i AMS-saken igjen, det er bra. Og det er greit å være uenig, så lenge man diskuterer saklig og tonen er god.

“Team Flydal” vs “Team Arendal”

Akkkurat nå står striden om strategi, og om det er Team Flydal-varianten eller Team Arendal / Stopp smartmålerne! sin oppskrift som er den beste. Aller først: Det er helt uproblematisk at Team Flydal og Team Arendal følger forskjellige linjer. Vi går ikke i beina på hverandre. Fordi strategiene er så forskjellige, betyr det at dersom en av oss skulle snuble i retten, vil den andre fortsatt bli stående. Det er altså positivt at begge strategiene består, så lenge energien går til saken man tror på og ikke til stridigheter.

Strategien bak aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten har vært den samme siden innsamlingen startet, og det har også vært åpenhet rundt denne både på innsamlingssiden bidra.no/ams og i Flydals blogg. Strategien er tuftet på betenkningen fra advokatfirma Schjødt fra sommeren 2019, som også er forankret i strålingen. Strategien har vært, og er, å angripe det aksjonen anser som det svakeste punktet, nemlig trusselen om eksponering for mikrobølgestråling fra målerens sender.

Hvilken risiko er det med en kastrert AMS?

Ja, hva er AMS-måleren uten senderen? I praksis en ganske stokk dum digital måler, som naturligvis inneholder digitale komponenter, men ikke sender noen verdens ting. Noen er redd for at måleren fortsatt lagrer strømforbruket, og at detaljert time-for-time-forbruk kan hentes ut av nettselskapet når de er fysisk ute og leser av målerstanden manuelt en gang i året (såkalt stedlig kontroll). De som har hatt besøk forteller om en montør som kun tar et bilde av måleren, og som ikke kobler til noe som helst utstyr. Ellers er heller ikke dagens målere i stand til å lagre 12 måneder med detaljert strømforbruk¹. Og er det sannsynlig at et nettselskap, selv om det var teknisk mulig, gidder å gjøre seg dette bryet for noe som kun gjelder 1 % av kundemassen, så lenge de ikke har noen plikt til dette?

Flere selskap reiser heller ikke ut til alle, hvis de i det hele tatt gjennomfører årlig kontroll. Agder Energi Nett (AEN) drar f.eks. kun ut når kunden ikke leser av selv, ved mistanke om feil, og enkelte stikkprøver. Og etter forslaget til nye forskrifter å dømme ser det ut for at stedlig kontroll så godt som blir historie. Dersom nettselskapene tvinges til å sette gebyrene kraftig ned, slik det forslaget legger opp til, vil det ikke være økonomi til stort mer enn AEN sin variant – dvs. noen ganske sporadiske besøk i året.

Skittenstrøm og personvern

Uten senderen blir den gjenværende digitale dummåleren så godt som redusert til en diskusjon om skittenstrøm og personvern.

Skittenstrøm er absolutt en underkommunisert trussel, men kan vanskelig dokumenteres godt nok til å bestå ildprøven i en rettssal, jeg skrev litt om dette her:

https://www.facebook.com/stoppsmartmaalerne/posts/1986519201480202?comment_id=1986724534793002

Og personvern? Her venter vi på en juridisk utredning bestilt av Stopp smartmålerne!, som skal være ferdig i september. Da kan også denne innlemmes i forsvaret.

Team Flydal, er de for AMS-målere?

Hvis det å kun bruke penger på saker som passer inn i strategien som har ligget fast og vært kommunisert siden starten betyr å være for AMS-målere, så får noen mene det. Det er naturligvis ikke noe i veien for å endre strategi, men aksjonen kan naturligvis ikke bruke penger på saker som både teamet og advokatene mener at man vil tape. Hittil har vi levert en rekke midlertidige forføyninger til landets tingretter, og problemet vårt er det samme som Team Arendal opplevde: nettselskapet får kalde føtter, trekker stengetrusselen, og saken kommer dermed ikke opp for retten. I to av sakene har også nettselskapet måttet dekke mesteparten av Team Flydal sine saksomkostninger, noe som kan kalles en slags seier. Det er selvsagt fint å vinne slagene, men det er kun gjennom en rettskraftig dom at krigen vinnes.

5G-kritikk

Jeg ser forresten at enkelte kritiserer Flydal for å bruke for mye tid på 5G, og for lite på AMS. Jeg har lyst til å spørre disse om hvor mange de kjenner som bruker mer tid på AMS enn denne driftige pensjonisten? Tenker det også er på sin plass å minne om at alt han fyller sin tid med om det gjelder 5G, AMS eller hva det måtte være, gjør han, år etter år, utrettelig, helt gratis. Jeg kjenner ingen som står på så mye som ham, uten å en gang ta betalt for det. For det fortjener han vel takk, og ikke kritikk for at han også vier sin gratistid på ting utenom AMS?

Til sist et utdrag fra Flydals blogg

Her er de tre siste bloggpostene om AMS:

Nettselskapet stengte strømmen ulovlig. Betaler kundens advokatkostnader. https://einarflydal.com/2020/09/10/ams-nettselskapet-stengte-strommen-ulovlig-ma-betale-kundens-advokatkostnader/

Slik spiller du nå for å vinne mot nettselskapet:https://einarflydal.com/2020/09/09/ams-slik-spiller-du-na-for-a-vinne-mot-nettselskapet/

Ønsker du å beholde den gamle strømmåleren https://einarflydal.com/2020/09/08/ams-onsker-du-a-beholde-den-gamle-strommaleren/

Og med AMS-seksjonens ca. syv velfylte verdenshav av informasjon ønsker jeg dere en virkelig god helg! Registrerer du e-post adressen på einarflydal.com, så får du disse direkte: https://einarflydal.com/tag/ams/

—————-

¹ Normal max lagringskapasitet for målerne som brukes i dag er på 35-44 dager ved ett kvarters avregningsperiode, som er EU’s krav for effektbasert avregning. Enkelte målere kan lagre lengre enn dette, men kjenner ikke til noen som kan lagre et helt år. Med tanke på den teknologiske utviklingen kan det muligens tenkes at fremtidige målere blir oppgradert til å kunne lagre for en lengre periode. Men, det vil være usannsynlig at dette gjøres for å hensynta kunder uten kommunikasjonsmodul, som kun utgjør en ørliten del av kundemassen. De tenker de store linjene, dvs. behovet for pålitelig og presis automatisk effektmåling rapportert med AMS.