Hvor sterkt stråler AMS-målerne egentlig?

fra EMF Consult hva bor du vite ... s22Strømnettselskapene fortsetter å fortelle seg selv og sine kunder at AMS-målerne stråler så lite og så sjelden. Denne bløffen som i sin tid kom fra Statens strålevern (nå DSA), er blitt en seiglivet affære. Tabellen over, som viser strålingens styrke fra en del strålekilder, kan derfor være ganske nyttig:

Tabellen viser blant annet maksimal utstrålt effekt fra trådløse AMS-målere sammenholdt med f.eks. mobiltelefoner. (Det er alltid den maksimale effekten som skal legges til grunn ved sammenlikninger.) Du ser at AMS-målerne (AMS Slave i RF-nett er de vanligste) ligger godt over det meste.

Du ser også hvor langt avgårde fra AMS-måleren man må for å komme ned i de eksponeringsverdiene som bl.a. miljømedisinerne og forskerne bak EUROPAEM-retningslinjene mener man bør for å følge en føre-var-linje for egen helse (100 µW/m2-kolonnen), og hvis man er el-overfølsom (1 µW/m2-kolonnen). Tallene viser ganske enkelt at dette er teknologier som ikke er tilpasset mennesker og annet liv, men som er blitt til fordi bransjen har levd i en drømmeverden, der bare stråling sterk nok til å varme vev ble ansett for å være en helserisiko.

Og da har vi så langt bare sett på strålingens intensitet (eller styrke). I praksis kan den variere etter forholdene – synke til langt svakere og så gå opp til full guffe igjen uten kontroll og uten varsel, f.eks. fordi en stor bil stanser mellom to AMS-målere, eller fordi strømmen var borte litt. 

Det som virkelig teller minst like mye, er strålingens pulsing, som ikke fanges opp av en slik tabell. Det er her hemmeligheten til å forstå hvordan “så svak stråling” kan gi så store biologiske virkninger, ligger. (Les i Grimstad & Flydal: “Smartmålerne, jussen og helsa”, del 2 sidene 99-111 om det. Du kan laste ned boka gratis HER.)

Den tida da Strålevernet og trådløsbransjen kunne komme unna med å snakke om hvor svak strålingen er, er forbi. Nå vet de i bransjen som setter seg skikkelig inn i materien, at så enkelt er det slett ikke. Mikrobølger er den nye miljøgiften, den nye forurensningen, og det er variasjonene gjennom pulsingen som skaper mye av problemene. Bransjen og strålevernet fortsetter likevel i sitt gamle spor, ganske enkelt fordi de ikke kan annet, og fordi den lytter mest til dem som forteller den at dette ikke kan være slik, og holder seg ufattelig skjermet mot informasjon de ikke har lyst å tro på. Folk har jo ikke så lett for å godta funn som strider mot deres interesser, så lenge det ikke foreligger vanntette bevis og forklaringer. Derfor tok det også meg flere års graving i forskningen på feltet før jeg ville akseptere hvordan det sto til.

Kampen handler altså om at framtidsvisjonene må revideres, om bevisførselen, og om hvor store krav som bør stilles til at man skal forstå mekanismene som ligger bak før man setter inn føre-var-tiltak. 

Dette er situasjonen vi er i. Den kommer opp i større detalj og til drøfting på heldagsseminaret 11. november i Litteraturhuset i Oslo. Du kan lese programmet og melde deg på HER. Eller du kan se det på nett – kanskje arrangere ditt eget lokale heldagsseminar på biblioteket der du bor? 

Den nye boka til cellefysiologen Susan Pockett: “Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene”, blir lansert på møtet. Der får du svindelen bak grenseverdiene dokumentert i detalj i tillegg til at strategiene bak beskrives og forskningsfunnene dokumenteres.

 

Einar Flydal, den 29. september 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200929 Hvor sterkt stråler AMS-målerne egentlig

 

Referanser

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

EMF-CONSULT AS: Hva bør du vite, og hva bør du gjøre? Beskyttelse mot elektromagnetiske felt, PDF-bok,, Revisjon 03.2, https://emf-consult.com/emf-info/emf-beskyttelse/

EUROPAEM-retningslinjene: Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011), kan lastes ned her: https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/