Statusrapport for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! desember 2020

AMS aksjon trinn 2

Her kan du laste ned statusrapport for aksjonen per 9. desember 2020. Rapporten gir deg oversikt over resultatene så langt, pågående aktiviteter, økonomi, og strategi hittil og framover.

Mye arbeid er gjort, en god del er oppnådd, og mye arbeid gjenstår. Spesielt gjelder dette en forestående ankesak med 10 saksøkere mot ett nettselskap, og arbeidet med å få ytterligere redusert eller helt kvitt gebyret for dem som har fritak fra AMS. Gebyret er både er urimelig, helse- og miljøfiendtlig, og foreldet – ettersom alle de store selskapene nå har gjort det klart at de godtar årlig avlesning ved innsending av bilde. Det i seg selv innebærer en halvering, minst, dvs. flere millioner spart til sammen.

Vi ba før sommeren alle våre ca 900 bidragsytere om å vente med å nedbetale mer av sine tilsagn, siden vi ikke trengte mer penger før vi så hvordan vi kom videre. Og vi har ikke ønsket flere bidragsytere.

Nå åpner vi for innbetalinger igjen, og vil gjerne også ha nye som vil tegne seg for å betale inn i alt 3000 kr. innen utgangen av 2020. Tusenvis har – og kommer fortsatt til å dra nytte av vårt arbeid, hvert år framover. Da kan gjerne flere være med å dele på kostnadene.

Vi regner med å ha betalingen over http://bidra.no/ams i gang seinest fredag. Vi sender ut epost til alle registrerte bidragsytere. Vi foretrekker at betaling skjer til http://bidra.no/ams. Noen kan ikke bruke datautstyr på grunn av sterk el-overfølsomhet. De kan betale via postgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, innsamlingens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Merk at dersom du betaler via bank kan vi ikke love å gi deg påminnelser.

Du laster ned statusrapporten her:

402 Nedlastinger

Rapporten refereres ikke her. Last den heller ned og les den!

Den forrige statusrapporten finner du i bloggpost 11.06.2020.

For å holde deg underrettet om aksjonen, kan du abonnere på denne bloggen. Se i menyen. For å holde andre underrettet, kan du dele denne siden med andre…

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 09. desember 2020