AMS: nettselskapene har begynt å betale tilbake gebyrpenger…

Kreditnota-fra-Haugaland-Kraft

Flere nettselskap har nå begynt å betale tilbake det de beregnet seg for høyt av gebyrene for folk som ikke har AMS-måler! Dette er en stor seier!

Hva enten du har fritak fra AMS og har byttet til måler uten sender, eller ikke har byttet overhodet, betaler du et gebyr på to-tre tusen per år, men nettselskapene har regnet seg for mye. Har du ikke mottatt noen tilbakebetaling? Kanskje på tide å klage, eller å purre kundeservice …

Det er RME – regulatorisk enhet for energimarkedet – som har sendt vedtak til ganske så mange nettselskap med beskjed om at de har tatt seg for godt betalt. De som har klagd til NVE/RME over at gebyret er feil beregnet, har fått kopi av vedtaket.

F.eks. har nettselskapene beregnet kostnader til å reise ut for å lese av måleren uten at de har reist ut – noe de jo heller slett ikke trenger. Det er det største av flere feilregnede beløp. Det er temmelig strenge regler for hva de kan kreve gebyr for. Gebyr skal ikke være en inntektskilde. Det kan ikke ilegges forskuddsvis.

Nå betaler altså mange av nettselskapene tilbake, men antakelig bare til dem som krever det. Så har du ikke fått tilbakebetalt, så ta kontakt med kundeservice!

Etter hvert kommer det ny forskrift. Så får vi se hva gebyret blir der. NVE har foreslått 1500 NOK + mva. Det var ventet at forskriften skulle tre i kraft fra nyttår. Det har ikke skjedd. Kanskje fordi det er problemer med gebyret?

Omtrent halvparten av det nye gebyret skal nemlig dekke årlige avlesninger hos kunde – som altså slett ikke er nødvendig og som sjefene i de store nettselskapene selv har sagt over telefon ikke kan være nødvendig.

En formulering i et tidlig skriv fra NVE valgte nettselskapene å tolke dithen at NVE hadde pålagt dem å avlese ute hos kunde en gang per år – for første gang siden 1950-tallet. Dette var en opplagt sak, men likevel måtte vi bruke en del advokattimer på den. For vi måtte få NVE/RME til fortelle nettselskapene at noe pålegg slett ikke var tilfelle. Det satt et stykke inne.

Og mange har klagd selv, så sammen har vi vunnet fram.

Det gjelder temmelig små beløp for den enkelte, men en stor haug penger til sammen, og ikke minst gjelder det gleden over å vinne etter å ha blitt herset med av nettselskap som har vært utilsnakkelige. Nå skulle vi gjerne sett at nettselskapene retter kalkylene og betaler ut av seg selv – til alle som har krav på det, og uten at de skal dyttes i vei.

Økonomisk sett er det gebyret som kommer i ny forskrift, som er det viktigste. OED sitter på saken. Vi får vente og se hva det blir. Det bør bli minst halvert i forhold til utgangspunktet.

 

Einar Flydal, den 21. januar 2021

PS. Dette Hvis du vil bidra til arbeidet mot gebyret og AMS-målerne, så kan du kanskje gi tilbakebetalingen til de organisasjonene som driver dette arbeidet? Vil du gi det til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, så gjør du det på http://bidra.no/ams. På forhånd takk! (Vi har lovet at dersom aksjonen stanser opp, fordeler vi gjenværende pro rata til alle som har bidratt.)