Litt smånytt fra forskning og juss til søndagsfrokosten

Hver dag får jeg inn eposter om forskningsrapporter som viser helse- og miljøskader fra menneskenes stadig mer omfattende bruk av pulset strøm og radiokommunikasjon. De viser at et “grønt skifte” basert på “fullelektrifisering” er feil medisin: Det er “å drive ut Fanden med Belsebub”.

Jeg har ikke kapasitet til å videreformidle alt som kommer inn av nyhetsstoff. Det gjør Folkets strålevern langt bedre på sin webside, på Facebook og på Twitter.

Men i dag har jeg plukket ut noen enkeltsaker fra dagens post. Det gjør jeg bare for å vise at kloden rundt kommer det stadig flere advarsler fra forskere om skadevirkningene fra såkalt “svak stråling”, og at det foregår kamper i rettsalen rundt omkring.

Telekomaktørene forsøker å hindre bevis

Christopher Portier, PhD, en forsker nå pensjonert fra USAs føderale forvaltning, fhv. direktør for USAs nasjonale folkehelseinstitutter og fhv. direktør for USAs direktorat registeret for giftstoffer og sykdommer, leverte nylig inn en omfattende 176-siders rapport om forskningen på hjernekreft og mobilbruk i et pågående søksmål. Portier skriver at “bevisene på sammenheng mellom mobilbruk og risikoen for glioma hos voksne er meget sterke.”

De 46 telekomaktørene som er tiltalt i saken, bl.a. Motorola, Nokia, AT&T Bell Atlantic, One Mobile, Cingular Wireless, Verizon og Vodafone, forsøker nå å få dr. Portiers rapport og vitnemål strøket fra saken, som tas opp til doms i sommer.

Nettselskap forsøker å hindre sak om AMS-målere

I Portland, USA, har Ed Friedman gått til sak mot strømnettselskapet fordi han hevder at gebyrer for fritak for AMS-måler er diskriminerende. Han har lymfekreft, og legen hans, en kreftspesialist, mener tilstanden kan forverres ved å eksponeres for strålingen fra en AMS-måler, og at eksponering for selv lave nivå stråling fra målere kan forverre “utmattelse, kognitive vanskeligheter, hukommelsen, og flere krefttyper.” Nettselskapet har krevd at retten må avvise saken, men kravet er forkastet av dommeren. Dermed går saken videre.

Nettselskapet har mottatt 96 millioner dollar i tilskudd for AMS-prosjektet fra USAs energidepartement.

“5G er en økologisk og helsemessig bombe”

To libanesiske forskere ved Det amerikanske universitetet i Beirut Ahmad El Hajj og Tarek Naous,  skrev for en tid siden en artikkel som jeg ga opp å lese“Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy”. Det ble for teknisk for meg. Nå omtales denne artikkelen verden rundt, fordi en framragende israelsk fysiker har fortolket den. Artikkelen viser at 5G realisert i praksis, med den fortetting av sendere som er nødvendig for å få tilstrekkelig dekning, er en økologisk og helsemessig bombe: 

De to libaneserne viser i en simulering for en bydel i Austin, Texas, at strålingen vil stige til i snitt 0,6 W/m² – altså 600 000 µW/m² – ved 5 meters avstand. Og hvis man senker eksponeringen til de biologisk baserte grenseverdiene som gjelder i f.eks. Kina, Russland, deler av Italia og Sveits, vil 5G-nettet ganske enkelt ikke virke. (ICNIRP anbefaler en generell grense på hele 10 W/m² utfra tanken om at bare oppvarming kan skade, mens EUROPAEM-retningslinjene sier under 0,0001 W/m² – altså 100 µW/m², og lavere for ekstra følsomme.)

Andre har pekt på at heller ikke insekter, planter og andre dyr tåler slik eksponering, og at energiforbruket vil gå over alle støvleskaft.

Fra kaotisk til polarisert er et megaproblem

Fra å være null ved starten av 1800-tallet, er menneskeskapt eksponering for elektromagnetiske felt nå tilstede over alt. Slike felt er polariserte, og ikke kaotiske slik de oftest er i naturen: Kreftene kommer ikke på kryss og tvers og motvirker hverandre, men de kommer i samme retning, i parallell.

Folk som snakker om at “omkring oss har vi jo alltid hatt langt sterkere stråling fra naturen, så det lille vi nå lager, kan umulig bety noe!”, har derfor ganske enkelt ikke greie på hva de snakker om, men tenker utfra overforenklet fysikk som ikke fanger opp poenget som gjør forskjellen.

Påvirkningspotensialet fra selv svak polarisert stråling, f. eks. på celleveggene og deres kalsiumkanaler, blir derfor langt større. Det blir stadig bedre belagt i forskningen at dette gir praktiske resultater på cellenivå i form av vesentlige forstyrrelser, og kan forklare et vidt spekter av helsesymptomer og lidelser.

Nå er dette påvist i enda en stor studie, på mus. Det er dermed påvist gang på gang på gang, men “tilbakevises” uansett av dem som leverer oss dagens strålevern, “tobakkforskningsinstituttet” ICNIRP og denne stiftelsens brohode i en krok av WHO.

“Alt liv er elektrisk – derfor lar alt liv seg påvirke”

Stadig flere forstår også at siden alt liv er basert på ørsmå elektriske prosesser, og siden all elektrisk energi i skiftende bevegelse skaper elektriske strømmer og felt, er det åpent for at det skjer forstyrrelser i biologien.

En indisk forsker beskrev dette enkelt og forståelig i en artikkel i det amerikanske magasinet Forbes i 2019, og maner derfor til forsiktighet. Det er et budskap som vel kan passe som avslutning på disse små glimtene inn i det som er vår tids kunnskapsstatus.

 

Einar Flydal, den 11. april 2021

PS. Husk at det koster flesk å vinne fram i retten: Av et samlet budsjett på 3 millioner har vi før sommeren kommer brukt halvparten, medregnet saken vi får opp nå 19. – 21. mai i Halden tingrett. Så gå inn på Bidra.no/ams og gi din skjerv! Regnskap for brukte midler så langt går ut i dag til alle bidragsytere.

Kilder, i den rekkefølge de er omtalt

EHTrust: “HIGH PROBABILITY” THAT CELL PHONE RADIATION CAUSES BRAIN TUMORS SAYS 32 YEAR US GOVERNMENT SCIENTIST – CDC AND NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM- IN EXPERT REPORT TO COURT, Mar 18, 2021, https://ehtrust.org/high-probability-that-cell-phone-radiation-causes-brain-tumors-says-32-year-us-government-scientist-cdc-and-national-toxicology-program-in-expert-report-to-court/

EHTrust: Judge to Hear Smart Meter Disability Discrimination Case-Denies CMP Motion to Dismiss, https://ehtrust.org/judge-to-hear-smart-meter-disability-discrimination-case-denies-cmp-motion-to-dismiss/

Paul Ben Ishai: The Green Dilemma of 5G Densification, The Times of Israel, APR 3, 2021, https://blogs.timesofisrael.com/the-green-dilemma-of-5g-densification/

EHTrust: Major Review on Oxidative Stress Published in International Journal of  Molecular Sciences, https://ehtrust.org/major-new-review-of-oxidative-stress-consistent-evidence-in-experimental-research/

Jayshree Pandya: An Electromagnetic Health Crisis, Forbes, Sep 9, 2019, https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/09/09/an-electromagnetic-health-crisis/?sh=3172fee630e5