Skitten strøm, tapt kunnskap og narrehatter

Det er utrolig hvor mye kunnskap som går tapt når man ikke vedlikeholder den – eller kanskje til og med bevisst feier den under teppet fordi det “ikke passer” å kjenne til den. Den erfaringen har jeg gjort gang på gang i de ti årene jeg har gravd i temaet helsevirkninger fra menneskeskapte elektromagnetiske felt. 

De som har kunnskapen, blir framstilt som de overtroiske tullingene, mens det snarere er omvendt: mange stoler på autoriteter, fordi de tar for gitt at autoriteter har rett. Det er slett ikke alltid slik, dessverre.

Kunnskapen om “skitten strøm” er intet unntak. Her om dagen dukket det opp en fyldig norsk artikkel skrevet i 2009 i bladet Mat & Helse. Artikkelen er ekstra interessant fordi den oppsummerer – på enkelt norsk – forskningen til Magda Havas, et av ekspertvitnene i Halden-saken om AMS-målere, der dommen ennå ikke er avsagt. Så ikke stol på Havas fordi hun er en verdenskjent autoritet på dette temaet, men les om hva forskerne fant. Deretter kan du vurdere hvem som sitter igjen med narrens hatt – og hva som bør gjøres.

Uttrykket “skitten strøm”, eller “dirty power” / “dirty electricity” skal stamme fra elektrisitetsbransjen selv. Det er gammelt, men et nytt og fremmed ord for de fleste. Det beskriver ganske enkelt “støy på linja” og kalles også ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske. Elektro- og IKT-bransjen kjenner det som et EMC-problem (av “elektromagnetisk kompatibilitet”), altså at elektrisk utstyr forstyrrer annet elektrisk utstyr og til og med kan skade det.

At skitten strøm også skulle ha innvirkning biologien, har derimot de færreste noe kjennskap til. Det kan derfor virke merkelig, urimelig og direkte forskrudd når folk påstår at skitten strøm er et helseproblem av betydning, eller at de får akutte helseproblemer av skitten strøm. Derfor er det ikke underlig at uvitenheten blomstrer som hån i kommentarfeltene. Her trengs det ganske enkelt opplysning.

Skitten strøm – hva enten vi kaller det EMC eller ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske – er et sterkt økende samfunnsproblem, det vet strømbransjen og alle som utformer elektronikk. Stort sett lager nyere og dårlig utformet, billig elektronikk mer og mer aggressiv skitten strøm enn eldre. Når du har lest artikkelen fra Mat & Helse, vet du også en god del om hvor dramatisk biologien kan påvirkes.

Artikkelen kan du laste ned HER, eller lese direkte, side for side, på skjermen, mens strømforsyningen til din PC produserer nettopp dette – skitten strøm. For vi har skapt et samfunn der vi baserer oss på en teknologi som forskningen du kan lese om her, forteller at vi må arbeide oss bort fra … samtidig som vi stadig øker bruken av den.

Dette er en stor, ja, helt gigantisk utfordring! En spe start er å unngå nye kilder du ikke har kontroll over selv. Der stiller AMS-målerne i særklasse, siden de ikke kan slås av.

Og så er det opplysning, opplysning, opplysning som gjelder. Søker du her på bloggen på skitten strøm, finner du mye mer.

 

Einar Flydal, den 3. juni 2021

PDF-versjon: 20210603-EFlydal-Skitten-strom-tapt-kunnskap-og-narrehatter-m-Mysterud-MatHelse-2009.pdf

Magda Havas sin ekspertforklaring i tingretten i Halden den 20.05.2021 finner du på YouTube-kanalen EMFacets. Hennes presentasjonsfoiler finner du i bloggpost 21.05.2021.

Mysterud Iver Miljø&Helse 1209_Dårlig strømkvalitet - en ukjent helsebelastning_Innsikt