I dag: Nettmøte om kommende 5G-auksjon og om lokal utbygging

Mens man i mange land kloden rundt er i tenkeboksen på grunn av forskeres mange og alvorlige advarsler om helse- og miljøskadene som vil følge i 5G-utbyggingens kjølvann, gir regjeringen Solberg full gass:

Nkom inviterer til åpent informasjonsmøte på nett 9. juni med en rekke nyheter for 5G-auksjonen i september.

Dette bør være interessant for alle som er interessert i helse og miljø!

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltar fra Nkoms lokaler i Lillesand, og innleder nettmøtet. – Her presenterer vi oppstartdato for auksjonen, endelige auksjonsregler og vilkår, og lanserer også en ny høring om lokale 5G-nett i et nytt frekvensbånd, forteller direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Dette er noe å være med på for alle miljøinteresserte: F. eks. viser studier at bestandene av så vel insekter som andre dyr reduseres dramatisk i takt med utbyggingen av mikrobølgesenderne:

De dyrene som orienterer seg ved hjelp av elektromagnetiske felt går først, har Ulrich Warnke orientert Europaparlamentet om. Professor Warnke er den nå pensjonerte tungvekteren innen tysk forskning på feltet.

Heller ikke mennesker får det særlig bra når stråletåka tykner til. Det viser utallige forskningsartikler, men det kan holde med en enkelt, solid fagartikkel av tre toksikologer: Else Nordhagen og jeg har oversatt den til norsk. Du finner den i bloggpost 27.04.2021.

Mon tro om NKOM-informasjonsmøtet vil fortelle oss hvordan helse- og miljøskader skal unngås når man skal bygge ut lokale 5G-nett?

Regjeringens vurderingsgrunnlag når det gjelder stråling, helse og miljø i forbindelse med 5G-utbygging er å finne i Stortingsmelding nr. 28 (2020 –2021): Vår felles digitale grunnmur. Den betryggende teksten om stråling finner du i pkt. 4.7.4 (se figuren). Så kan du jo sammenholde denne teksten med artikkelen til Kostoff og de andre to toksikologene, som har saumfart forskningen på området…

Fristen for å stille spørsmål til møtet gikk ut i går, men du kan se på møtet, som begynner kl. 10: https://videostream.no/ny-informasjon-om-5g-auksjonen/

 

Einar Flydal, den 9. juni 2021