“Skitten strøm” – Hva er det og hvordan ser den ut?

I denne bloggposten får du et lite kurs om “skitten strøm”. Det er et kapittel fra en bok av elektroingeniøren Steven Magee. 

Selv ble han meget el-overfølsom under et yrkesliv preget av arbeid med IT på sykehus, på store radioteleskoper og andre steder med spesielt høy eksponering. Dermed ble livet ganske uutholdelig på steder med høy eksponering, og han ble “stråleflykning”.

Så satte Magee seg inn i alle detaljer og gikk over til å skrive praktiske bøker om stråling og skitten strøm og arbeide som konsulent innen feltet. Han har skrevet en rekke bøker om elektromagnetiske felt, om hvordan biologien påvirkes, og om hvordan man kan beskytte seg.

For oss som ikke reagerer nevneverdig på slikt, kan Magees bøker virke sterkt overdrevne og det kan synes ubegripelig  at skitten strøm kan være noe stort problem. Hans avsluttende ord i teksten under – at skitten strøm er “elektrisitetens kreft” – virker overdrevne og hysteriske.

Men da har vi verken satt oss inn i de biologiske virkningene fra elektromagnetiske felt, eller hvor ubegripelig følsomme enkelte personer kan være.

For teknikere innen elektrisitetens verden, er skitten strøm et velkjent problem, men de er bare vant til å se på den tekniske siden av saken – hvordan skitten strøm fra elektrisk utstyr kan påvirke og forstyrre annet utstyr. De kan normalt ingenting om hvordan de elektriske systemene som alt liv består av, også kan påvirkes, og betrakter derfor slikt som overtro og innbilning.

At noen bare innbiller seg at deres helseplager skyldes skitten strøm, forekommer nok sikkert, men det utelukker ikke det motsatte – at skitten strøm faktisk påvirker biologien, at noen faktisk plages akutt av dem, og at den kan ha skadelige langtidsvirkninger:

Virkningene kan i mange tilfeller påvises klart og tydelig med målinger på strømnettet, med biologiske prøver og observasjoner av atferd, og gjennom epidemiologi (sykelighetsstatistikk). Og virkningene kan begrunnes teoretisk. Se f.eks. (Havas & Olstad 2008, Milham & Loyd Morgan 2008, Milham 2012), eller se (Milham & Stetzer 2013) for en oversikt og en omfattende litteraturliste over forskning på feltet.

Men andre ganger er det langt vanskeligere, og den skitne strømmen som noen påstår de lider under, lar seg ikke måle. Litt mer om hvordan biologisk påvirkning fra slike svært svake kilder like fullt kan forklares med håndfast fysikk, får du snart i en av de neste bloggpostene.

Dersom teksten til Steven Magee under gir mersmak, finner du resten av hans omfattende forfatterskap i litteraturlista helt til sist. Bøkene er ganske lettskrevne, nesten litt for lette og løse, og med mange repetisjoner fra den ene boka til den neste. Men de er nok nyttige for dem som virkelig vil gå i dybden. Du kan kjøpe dem på Amazon.com.

Andre vil nok finne de gamle heftene fra det svenske Boverket mer matnyttige. De kan du lese i bloggpost 28.02.2021. Eller du kan gå løs på gratisheftet du blir tilbudt hos EMF Consult AS: “Hva bør du vite, og hva kan du gjøre?.

Også i boka “Smartmålere, skitten strøm, pulser og helsa”, som Else Nordhagen og jeg skrev i 2021 i samarbeid med Erik Avnskog (FELO) og Odd-Magne Hjortland (EMF-Consult AS), vil du finne en del om skitten strøm, spesielt i forbindelse med AMS-målere. Boka får du kjøpt HER. Eller du kan laste den ned HER.

Men nedenfor finner du altså et kapittel fra Steven Magees bok, i min oversettelse. Du leser teksten på skjermen, eller laster den ned ved å trykke HER.

 

Einar Flydal, den 6. september 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210906-Skitten-strom-–-Hva-er-det-og-hvordan-ser-den-ut.pdf

Referanser

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider)

Havas M, Olstad A. Power quality affects teacher wellbeing and
student behavior in three Minnesota schools. Sci Total Environ
2008;402:157–62.

Milham, Samuel: Dirty Electricity – Electrification and the Diseases of Civilization, iUniverse, 2012

Milham, Samuel & Loyd Morgan, L.: A New Electromagnetic Exposure Metric: High Frequency Voltage Transients Associated With Increased Cancer Incidence in  Teachers in a California School, AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, 2008

Milham S, Stetzer D. Dirty electricity, chronic stress, neurotransmitters and disease. Electromagn Biol Med. 2013 Dec;32(4):500-7. doi: 10.3109/15368378.2012.743909. Epub 2013 Jan 16. Erratum in: Electromagn Biol Med. 2014 Jan;33(1):79. PMID: 23323864.

–o–

S Magee Electrical Forensics 2013 s 216-238 NORSK

Steven Magees bøker, kronologisk:

 • Solar Photovoltaics for Consumers, Utilities and Investors, 2010
 • Solar Irradiance and Insolation for Power Systems, 2010
 • Solar Radiation, Global Warming and Human Disease, 2010
 • Solar Radiation – A Cause of Illness and Cancer?, 2010
 • Solar Reflections for Architects, Engineers and Human Health, 2010
 • Solar Site Selection for Power Systems, 2010
 • Solar Radiation, the Book of Revelations and the Era of Light – Part 1: Solar Radiation, the Book of Revelations and the Era of Light , 2011
 • Toxic Light, 2011
 • COMPLETE SOLAR PHOTOVOLTAICS FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL, AND UTILITY SYSTEMS, 2011
 • Toxic Electricity, 2012
 • Electrical Forensics, 2013
 • Health Forensics, 2014
 • Curing Electromagnetic Hypersensitivity, 2014
 • 7.83Hz Schumann Resonance to the Eighth Harmonic 2014 (CD)