Interessert i el-miljø og skitten strøm i boliger? Sjekk her!

Det svenske Boverket laget i 1998 fire utmerkede veiledningshefter om el-miljø i boliger. De er for lengst gått ut av distribusjon, men jeg har fått tak i dem.

Veiledningsheftene tar blant annet opp problemer med skitten strøm og tiltak du kan treffe i huset for å redusere den.

Driver du med økohus, miljødesign, elektronikkutvikling eller er el-overfølsom, er dette brosjyrer du bør lese, for slikt lesestoff er sjelden vare. Og er du frisk som en fisk, får du tips om hvordan du holder deg slik ved å treffe bygningsmessige tiltak. 

Du finner veiledningsheftene her. De er blant de mange referansene i boka som snart kommer. Arbeidstittelen er: Smartmålerne, skitten strøm og helsa.

Disse veiledningsheftene egner seg først og fremst for folk som vil gå grundig til verks og skal gjøre konkrete tiltak i huset, men de egner seg også til å få mer forståelse om skitten strøm. (Det er også smart å ta en titt på EMF Consult sitt veiledningshefte, som du finner hos http://emf-consult.no.)

De fire svenske veiledningsheftene er bare en flik av det omfattende materialet som legges fram i den nye boka som snart går i trykken:

En arbeidsgruppe er i ferd med å ferdigstille et omfattende dokument om stråling og skitten strøm fra AMS-målere. Det er en kommentert kildesamling, altså en blanding av en lærebok og en dokumentasjon:

Leseren får en innføring og forklaringer og et utall referanser til ekspertuttalelser, forskning, målinger og annet som viser at skitten strøm er et betydelig samfunnsproblem det er tatt for lett på, og at skitten strøm gjør folk syke. Boka dokumenterer også at de installerte målerne produserer skitten strøm i betydelig grad.

Boka blir dermed også et viktig underlag for jurister og andre som vil dokumentere at AMS-målerne og andre støykilder på nettet skaper helse- og miljøproblemer – selv når radiodelen er fjernet eller deaktivert.

Arbeidstittelen på den nye boka er: “Smartmålerne, skitten strøm og helsa“. Som du forstår på navnet, blir den en oppfølger av boka Smartmålerne, jussen og helsa” (utsolgt) som kom i 2018 og er tidenes suksess som folkeopplysning om EMF i Norge, med flere hundre eksemplarer solgt, og mange tusen gratis nedlastinger. I tillegg er den sendt som gave til alle nettselskapslederne i landet.

Nå er det altså skitten strøm som er temaet. Det har tatt sin tid å bygge opp kunnskapen om dette, men nå er boka om få dager på vei til trykkeriet og vil, på samme måte som forgjengeren bli utgitt både på papir og som PDF. Boka skal bli så billig at du kan kjøpe fem eksemplarer i slengen, beholde ett selv, gi bort  tre til naboer og venner som folkeopplysning, og ett til juristen som hjelper deg mot nettselskapet for å bli kvitt den skitne strømmen som AMS-måleren lager – selv om senderen er deaktivert.

De fire brosjyrene fra det svenske Boverket er bare en flik av det store materialet i boka og er nyttige for den som vil gjøre noe for å bli kvitt skitten strøm. Men de er også interessante av en helt annen grunn: Hvorfor er de ikke lenger i distribusjon?

Jeg vet ikke svaret, men jeg antar at disse brosjyrene ikke er i distribusjon fordi de ble helsepolitisk vanskelige: De legger til grunn at el-overfølsomhet faktisk er en realitet og faktisk skyldes eksponering av el, og ikke bare innbilning:

Sveriges grenseverdier for eksponering for elektromagnetiske felt er de samme som i Norge. De baserer seg på ICNIRPs retningslinjer for å beskytte mot oppvarmingsskader (fra radiofrekvent stråling) og hallusinasjoner (for lavfrekvent stråling), og på at ingen andre helseplager eller -virkninger oppstår ved eksponering som er for svak til å gi slike virkninger.

Men disse brosjyrene har et annet utgangspunkt, og dermed er de på kollisjonskurs med det svenske strålevernet (SSM) og dens komité som nesten bare består av ICNIRP-medlemmer. For grenseverdiene tilsier jo at helsemessige reaksjoner på el-eksponering når strålingen er svakere enn grenseverdiene, ikke er mulig og at bygningsmessige tiltak derfor ikke er nødvendige. I motsatt fall – altså dersom slike tiltak fjerner helseplagene for noen av rent fysiske og biologiske grunner – er jo grenseverdiene satt slik at de ikke beskytter folk…

Brosjyrene kom ut i 1998, altså samtidig med at ICNIRP kom med sine første retningslinjer. Sverige hadde da for lengst gjort sine erfaringer med tusenvis av registrerte el-overfølsomme, under den store “skjärmsjukan” med over 4000 nye registrerte el-overfølsomme, da dataskjermer (med ganske kraftige magnetfelt) kom i bruk på arbeidsplassene, og man hadde forstått at “her var det noe”, og el-overfølsomhet var anerkjent som funksjonshemning (se f.eks. bloggpost 30.04.2019).

Så disse brosjyrene er i konflikt med ICNIRPs retningslinjer, for så vidt som ICNIRPs retningslinjer er åpenbart utilstrekkelige som strålevern dersom noen kan ha slike helsemessige behov for skjerming som disse brosjyrene tar for gitt at de har.

Jeg vil også tro at disse brosjyrene ikke ble særlig populære i kraftbransjen, ettersom de så klart peker på vesentlige problemer med skitten strøm. Men gode er de likevel, og de er ikke foreldet, selv om de kan trenge et supplement.

For skitten strøm er et lite kjent problem blant folk flest som kraftbransjen kjenner godt til, og vet skaper store tekniske problemer. Med innføringen av AMS-målere har bransjen også lært at det ikke bare er teknisk utstyr som forstyrres av skitten strøm, men også biologi.

Du finner disse dokumentene fra Boverket ved å klikke HER:

Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. 36 sider

God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1, 34 sider

Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. 44 sider

Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. 40 sider

 

Einar Flydal, den 27. februar 2021

PDF-versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2021/02/EFlydal-20210228-Interessert-i-el-miljo-og-skitten-strom-i-boliger-Sjekk-her.pdf

PS. Hvorfor bare tenke boliger, forresten? Problemet er jo det samme på skoler og kontorarbeidsplasser, der vi normalt tilbringer mye av vår våkne tid.