AMS: Enda en grundig erklæring om målernes helsevirkninger

– De som påstår at AMS-målere ikke skaper helseskader, vet ikke hva de snakker om!

Dette er konklusjonen i en erklæring fra en gruppe av verdens mest kjente forskere innen helsevirkninger fra elektromagnetiske felt i en pågående rettssak i USA.

Du kan lese hele erklæringen deres her: https://wearetheevidence.org/wp-content/uploads/2021/09/Scientists-Statement.pdf

Og mer om sammenhengen den er avgitt i, her: https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-amicus-brief-supreme-court-pennsylvania-reject-smart-meters-mandate/

Fra pkt. 37 handler erklæringen spesielt om smartmålere, og den peker ut pulsingen som all radiokommunikasjon inneholder, som en viktig skadefaktor – nettopp slik vi har beskrevet i boka Flydal & Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021, og før det i flere andre bøker (kan bestilles HER).

Forskerne tar også opp “skitten strøm” – støy på ledningsnettet som gjør at ikke bare radiosignalene avgir pulser som er biologisk skadelige, men at skadelig pulsing også fins i det elektriske og magnetiske feltet som dannes rundt ledningsnettet. Slikt blir det stadig mer av, og flere kilder kan samvirke på ekstra ugunstig vis.

Erklæringen fra forskerne viser til at USAs reguleringsmyndighet FCC alt har innrømmet helseskadelige virkninger, og det har også Sveits sitt permanente utvalg, BERENIS, selv om det er ledet av en person som lenge har stått på ICNIRPs linje, stiftelsen som anbefaler at grenseverdier bare skal ta hensyn til skader som oppstår når radiobølgene blir sterke nok til å varme i stykker kroppsvev. Det er slike grenseverdier vi har i Norge.

Det skal bli spennende å se når det norske strålevernet, helsemyndighetene og NKOM begynner å innse at de må endre kurs for ikke å fjerne seg altfor mye fra virkeligheten.

Konklusjonen i forskernes erklæring lyder slik:

Konklusjon 46.

Enhver som hevder at smarte målere ikke kan skape de symptomene som kundene beskriver, er uvitende om FCCs nylige innrømmelser. Enten forstår de ikke, eller så feilframstiller de den vitenskapelige kunnskapen om biologiske og negative effekter fra pulsede RF/EMF [radiofrekvenser/elektromagnetiske feltm o.a.]. Mange har rapportert å bli syke etter installasjon av disse smarte målerne. Med tanke på hvordan smarte målere fungerer og det mangfoldet av komplekse utslipp de skaper, er det ikke rart. Å tvinge disse på personer som har blitt rammet av RF/EMF, er skruppelløst. De el-overfølsomme og andre som er rammet av RF/EMF må tillates å beholde analoge målere siden dette er den eneste typen måler som ikke forårsaker eller forverrer tilstanden deres.”

 

Einar Flydal, den 25. september 2021