AMS: Hva slags symptomer er det folk får av smartmålerne?

Ronald M. Powell er fysiker og pensjonert forsker fra USAs føderale statsforvaltning. Han har gravd mye i helsevirkningene fra de nye “smarte” strømmålerne og skriver meget solide notater. Du finner utførlige omtaler av hans funn i mine bloggposter 25.01.2016 og 22.12.2020

Nå har elektrikeren Lars Kvanvik i Sandefjord funnet enda et interessant skriv fra Powell: et sammendrag av to undersøkelser av helsevirkninger folk rapporterer fra AMS-målere.

De to undersøkelsene passer pent inn i bildet vi alt kjenner og godt kan forstå medisinsk og fysisk: Symptomene er spredt over et bredt felt, men enkelte peker seg klart ut. Lavfrekvente pulser og skitten strøm byr på gode nok forklaringer, men er ikke tatt hensyn til i grenseverdiene.

Powells sammendrag er fra 2015 og bygger på et pdf-notat fra 2011 (Haltemann 2011), der data i hovedsak er fra 318 respondenter i California og New York, og en publisert forskningsrapport fra 2014 (Lamech 2014) der data er fra 92 respondenter i Australia.

Begge undersøkelsene er basert på selvrekruttering. Det betyr at man ikke kan regne med at de er representative for befolkningen: Det er de som har helseplager de knytter til AMS-måleren og som har fått dem etter at måleren kom i hus, som svarer.

Det interessante er derfor først og fremst hvilke symptomer vi finner:

Av slike undersøkelser får ikke vite hvor stor andel av folk som får slike plager, og heller ikke hva som er de fysiske/biologiske prosessene som skaper symptomene. Men at symptomene sprer seg over et bredt spekter, tyder på at det er generelle mekanismer som er i sving. Det passer godt med det vi vet fra annet hold, f.eks. om hvordan åpning av kalsiumkanaler i celleveggene kan skape omtrent alt vi her finner av symptomer, og hvordan selv meget svake lavfrekvente pulser kan åpne kalsiumkanaler, påvirke stoffskiftet, m.m..

Her får du ganske enkelt hovedmønsteret i de to undersøkelsene, og så kan du gå til detaljene selv, om du vil:

“(1) søvnforstyrrelser, (2) hodepine, (3) ringing eller summing i ørene, (4) tretthet, (5) tap av konsentrasjon, hukommelse og læringsevne, og (6) forvirring/desorientering, svimmelhet og balanseforstyrrelser. De fleste personer i undersøkelsene utviklet flere symptomer.”

For øvrig merker jeg meg at det er kvinner som dominerer blant dem som rapporterer helseplager. Det fins det gode biologiske forklaringer på: se bloggpost 02.07.2017. Men 25% er menn i ulike aldre.

Grafen under viser fordelingen i det amerikanske datasettet. Tar du en titt på de 150 smartmålerhistoriene jeg samlet for noen år siden, ser du at symptomene er omtrent de samme. De er også omtrent de samme som rapporteres av de mer enn 200 USA-diplomatene som blir strålesyke rundt om i verden.

Slikt burde få folk som tror at slike helseplager bunner i teknologi-angst og at symptomene må være psykosomatiske, til å se litt grundigere etter i det store kildematerialet som nå fins.

 

Einar Flydal, den 30. september 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210930-AMS-Hva-slags-symptomer-er-det-folk-far-av-smartmalerne.pdf

PS. Hvem er Ronald M. Powell? Hans bakgrunn er så solid og relevant som man overhodet kan ønske seg:

“I am a retired U.S. Government scientist (Ph.D., Applied Physics, Harvard University, 1975). During my Government career, I worked for the Executive Office of the President, the National Science Foundation, and the National Institute of Standards and Technology. For those organizations, respectively, I addressed Federal research and development program evaluation, energy policy research, and measurement development in support of the electronics and electrical-equipment industries and the biomedical research community. I currently interact with other scientists and with physicians around the world on the impact of the environment – including the radiofrequency/microwave environment – on human health.”

(https://stopsmartmeters.org/2016/03/04/smart-meter-resources-from-ronald-powell-ph-d/ Her finner du også en liste over hans notater.)

Referanser

Ed Halteman, Ph.D., statistics, Final Results Summary: Wireless Utility Meter Safety Impacts Survey, September 13, 2011, http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2011/09/Wireless-Utility-Meter-Safety-Impacts-Survey-Results-Final.pdf

Federica Lamech, MBBS, Self-Reporting of Symptom Development from Exposure to Radiofrequency Fields of Wireless Smart Meters in Victoria, Australia: A Case Series. Alternative Therapies, Nov/Dec 2014, Vol. 20, No. 6, pages 28-38. NIH PMID 25478801, http://www.alternative-therapies.com og http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478801

Ronald M. Powell, Ph.D., Symptoms after Exposure to Smart Meter Radiation, PDF-notat, March 6, 2015, Powell-Ronald-2015-symptoms-after-exposure-to-smart-meter-radiation.pdf