Havnet det en julehilsen i spam-filteret?

God jul og godt nytt år ønskes til alle bloggens lesere!
Fikk du en julehilsen som epost sist natt, med statusrapport for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! ? Mye skjer. Vi er på vei inn i et løfterikt år, med en sak for lagmannsretten som vi har tenkt vi skal vinne.

Eposten ble sendt til de mer enn 1000 som har bidratt økonomisk siden sommeren 2019, og som vi har epostadressen til. Har du ikke fått den, så sjekk i spam-filteret, og send meg eventuelt en melding (se menyen)! 

Nylig publiserte jeg bloggpost nr. 750. Alle disse artiklene utgjør “et helt hav” av kunnskap og omtaler av forskningsartikler om hvordan vi mennesker påvirker helse og miljø med vår omgang med elektromagnetiske felt. I bloggens meny kan du søke på emneord, eller bruke ordskyen eller datoer for å finne fram. Og du kan finne artikler og bøker å laste ned gratis eller kjøpe.

Enda en oversatt bok kommer til våren. Den er spennende som en krim og er et viktig historisk dokument.

Men først er det jul. Etter noen dager med ribbe, pinnekjøtt, lutefisk, kalkun, pepperkaker el.l. vender så hverdagen tilbake og et nytt år begynner, med sine store og små tema.

Forurensning og overbefolkning er vel de to viktigste i vår tid. Vi baserer nå “det grønne skiftet” på å øke forurensningen fra menneskeskapte elektromagnetiske felt (EMF). Det er ikke klokt, men skadelig fra cellenivå og opp til ionosfæren. Det skjer fordi kunnskapen om ringvirkningene er så lite kjent, og fordi det er så store interesser knyttet til de kortsiktige gevinstene. Det gjelder både næringer, politikerne og konsumentene selv. Men temaet EMF klatrer stadig høyere opp på agendaen.

Kunnskap og fellesskap trengs – kunnskapen som viser hvordan dagens strålevern feiler. Denne bloggen ble mitt bidrag til dette da jeg ble klar over problemet. Men fellesskapet er like viktig – opplevelsen av ikke å stå alene i kampen – eller med helseplagene fra EMF, som mange lider under, men langt færre har forstått årsaken til. Siden jeg skrev min første bloggpost, har jeg fått mange eposter fra folk som vitner om betydningen av å vite at flere er i samme situasjon, og fra folk som plutselig med ganske enkle tiltak fikk løst sitt helseproblem de ikke før hadde forstått årsaken til.

Bly, amalgam, PCB, KFK… – lista er lang over kjemiske stoffer som ble sett på som uproblematiske og viktige for vår velferd, men som i dag er regnet som miljøgifter og forbudt eller kraftig regulert. Det samme vil skje med mikrobølgene. Det tar bare tid. Vi kommer et lite skritt videre hvert år, også i 2022.

Vil du være med på dette arbeidet, kan du melde deg inn i FELO, som er interesseorganisasjonen for el-overfølsomme, i Folkets strålevern, som driver opplysningsarbeid, eller melde din støtte til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! som er den drivende kraften bak saken som skal opp for lagmannsretten i september 2022. Den handler om å få en rettslig vurdering av om helseinnvendingene mot mikrobølgene og skittenstrømmen fra AMS-målerne er “åpenbart grunnløse” eller ikke. Den saken skal vi vinne.

Sammen med Else Nordhagen har jeg forresten opprettet Foreningen for EMF-reform, men den er ingen medlemsorganisasjon, bare en egen organisasjons- og regnskapsenhet for å kunne gjøre som lensmann og forfatter Jonas Lie i sin tid gjorde for ikke å blande økonomien: ett blekkhus for skriving i embets medfør, et annet som forfatter.

La oss holde kontakten også i 2022! Du melder deg på i menyen så du får beskjed om hver ny bloggpost.

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 23. desember 2021

(Aksjonen, som drives av Einar Flydal og Torleif Dønnestad m.fl., har konto i Foreningen for EMF-reform. Kontonr. 1813 19 02855. Dersom du vil bruke VIPPS, må du sende via Einar Flydal, tlf. nr. 90049913.)