AMS: VOKKS tapte i Energiklagenemnda – må gi fritak fra AMS

Energiklagenemnda har forkastet nettselskapet VOKKS, som nå heter Etna Nett, sin anke av RMEs beslutning:

VOKKS forsøkte seg på å presse AMS-måler på folk som hadde legeattest, og har sikkert lykkes i mange tilfeller.

Energiklagenemnda har gjort det klart at dette har ikke VOKKS/Etna Nett lov til. Etna Nett får ikke lov til å nekte folk med legeattest, fritak fra AMS delen av de nye målerne. Dette betyr at du kan få reversert installasjonen, om du var blant dem som ga opp kampen.

VOKKS, ville ha rett til å installere AMS-målere også hos folk med legeattest.

Argumentet til VOKKS var at det etter forskriften var opp til nettselskapet å bestemme om det skulle gis fritak fra AMS. Og slike fritak ville ikke VOKKS gi, siden man der i gården mente – og kanskje fortsatt mener – at helseplager fra mikrobølger er noe som folk bare innbiller seg.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! fikk telefoner og eposter fra fortvilte folk som selv er el-overfølsomme eller har slike i nærfamilie. Vi snakker om folk som ikke lenger kunne bo i huset dersom AMS-måler ble installert, og med ganske voldsomme og akutte helseplager som kommer kastet over dem nær elektromagnetiske felt de reagerer på.

Både aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og andre tok opp saken med myndighetene. VOKKS klaget også, men fikk avslag, og anket. Nå har saken vært gjennom alle de ledd som fins, og blitt avgjort i Energiklagenemnda.

VOKKS, altså Etna Nett AS, er nå pålagt å gi fritak fra AMS til alle kunder i sitt nett som fremviser legeattest på helseplager fra elektromagnetiske felt. Det har selvsagt også tilbakevirkende kraft: Det er bare å skaffe seg en legeattest, og så må AMS-kortet fjernes.

Jeg tror jeg kjenner noen i Etna Netts nedslagsfelt – både eldre damer og unge menn – som nå drar et lettelsens sukk. VOKKS/Etna Nett var vel ganske alene i landet med den harde linjen som dette selskapet kjørte. Nå kan det kanskje være på tide med et lite internkurs i kundebehandling, og litt info om hvordan i all verden det kan ha seg at noen faktisk får ganske så store helseplager av mikrobølger. Et sted å starte er å lese sakte gjennom Bevingtons korte sammendrag av bevissituasjonen, som man kan finne HER.

Den nye avgjørelsen fra 7. april 2022 finner du under. Deretter finner du en del av papirene i saken i saken og tidligere omtaler.

 

Einar Flydal, den 26. april 2022

202012537-14-1-Energiklagenemndas-avgjorelse-7.-april-2022.pdf

Noen tidligere dokumenter i saken:

EFlydal-20210129-AMS-Vi-vant-Viktig-vedtak-mot-VOKKS.pdf

RME-Vedtak-i-klagesak-mot-VOKKS-28012021.pdf

EFlydal-08082020-AMS-Nettselskapet-VOKKS-kjekker-seg.pdf

Skriv-fra-VOKKS-til-kunder-som-søker-fritak.pdf

Brev-fra-Matre-til-VOKKS-Nett-sladdet.pdf