Egen strømproduksjon på taket? Sjekk skitten strøm!

Bilde: ENOVA, som for tida støtter slike installasjoner med inntil 10 000 kr.

Det er for tida stor interesse for å solceller og produksjon av egen strøm. De høye strømprisene er selvsagt en stor del av forklaringen. Men husk at solcelleanlegg også produserer så mye skitten strøm at det er blitt et stort problem – til og med for flytrafikk. Det må du passe på å gjøre noe med!

Et eget lite kraftverk på taket er sikkert flott, og det skulle jeg gjerne skaffet meg, dersom jeg bodde slik at det passet. Kanskje er også det økologiske fotavtrykket og energiregnskapet til solceller er blitt positivt nå, regnet “fra vugge til grav”. Det var det ikke da jeg bygde hus for snart førti år siden. Den gang leste jeg at det gikk med mer strøm til å produsere og installere solcellene, enn de produserte i løpet av sin levetid! Det var altså de lave kraftprisene til industrien som gjorde solceller til smart teknologi, ikke noen samlet energigevinst. Snarere tvert om: Avhending og resirkulering av solcellene er et problem.

Varmefangere på taket i kombinasjon med et stort steinmagasin i kjelleren som varmelager var den gang ansett som en langt mer energieffektiv løsning. Men slike løsninger egnet seg bare til nybygg. For hvem fyller vel kjellerboden og sokkelleiligheten med stein, gjør loftet til varmekammer, og bygger et luftsirkulasjonsanlegg i et hus som alt står der? Da er nok solceller smartere, eller ulike kombinasjonsløsninger, f.eks. med varmefangere som forvarmer varmtvannet.

Kanskje er det negative energiregnskapet til solcellene løst for lengst? Jeg har ikke fulgt med på slikt. I så fall gjenstår det bare å løse problemet med “skitten strøm”. Det er en betegnelse fra strømbransjen om forstyrrelser som skaper “hakkete kurver” i ledningsnettet og får ledningene til å sende ut elektriske pulser som fra et tredimensjonalt antennesystem i huset:

Omformerne som omdanner likestrømmen fra solcellene og deres batteribank til strøm du kan bruke i huset, er kjent for å skape store mengder skitten strøm. Faktisk så mye at luftfarten plages av radioforstyrrelser.

Biologien til mennesker, kjæledyr og andre dyr, insekter og planter har heller ikke godt av slikt – verken på kort eller lang sikt. Er man uheldig, blir man skikkelig dårlig med diffuse helseplager uten å forstå hvorfor, siden skitten strøm er et ukjent problem. Ikke bare er det ukjent for de fleste av oss, men også for leger flest, som tror det er skyldes ren innbilning og skremsler fra slike som meg. Selv leverandørene og strømselskapene er sørgelig uvitende om hvor store helseplagene kan bli.

Helsevirkningene av skitten strøm er mer utbredt enn de fleste aner, og omtales f.eks. av medisineren Samuel Milham som vår tids “sivilisasjonssykdommer”. Derfor bør du sette deg litt inn i dette selv, og så få hjelp til å løse problemet før det oppstår. For blir du først syk eller blir el-overfølsom, er det ikke sikkert du blir kvitt plagene igjen.

Det fins filtre å kople til solcelleanlegget for å fjerne den skitne strømmen. For å få en skikkelig løsning, bør du sette deg inn i problemet og finne fram til noen som kan skaffe deg slike filtre du trenger, installere dem korrekt, og måle at filterløsningen virker slik den skal. Det er nemlig ikke helt trivielt.

Det nytter ikke å ringe til meg, for jeg kan ikke det tekniske godt nok. Prøv heller firmaet EMF Consult eller Electrosense, som lever av slikt. Det fins kanskje noen få til i Norge, men det har jeg ikke oversikt over. Det jeg kan hjelpe deg med, er lesestoff som gir deg oversikt over hva skitten strøm er, hva helseproblemet er, og hva som kan gjøres, sånn i prinsippet. Noen ganske ulike kilder på norsk og svensk kan nevnes her. De leder deg videre til alt du kan ønske deg av tyngre og mer detaljerte kilder om skitten strøm, om du virkelig vil grave deg ned i temaet:

For oversikt og de mest “tekniske” og praktiske forklaringene, se

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s. 

En innføring i problemene med helse, skitten strøm og pulsing, og hvordan strålevernet ikke beskytter mot helse- og miljøvirkningene. Et par kilder spesielt om problemene med solceller er omtalt. Du finner den HER.

Det svenske Boverket utga for noen år siden noen utmerkede veiledere.  Du kan lese veilederne HER, men ikke laste dem ned, siden de ikke får distribueres: Jeg tror det er rent internpolitiske grunner i Sveriges statsforvaltning til at de ikke lenger ønskes distribuert: De kolliderer med strålevernmyndighetens påstand om at slike problemer ikke fins, og strømbransjen, som er godt kjent med at skitten strøm er et stort teknisk problem, ønsker ikke oppmerksomhet rundt helsesiden.

For å få en bredere og langt mer storslått bakgrunn for deg som ikke er så opptatt av å finne de praktiske løsningene til ditt prosjekt, kan boka til Firstenberg passe. Den forteller som en populærvitenskapelig historiefortelling om hva vår uforsiktige omgang med elektrisitet både i strømnett og som radiobølger skaper av helseproblemer på mennesker og dyr:

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet.

Boka tar leseren med på en reise fra 1780 til i dag, en reise som er spennende, morsom og svært lærerik. Dette er boka som guider oss gjennom forskningen på hvordan strøm og stråling påvirker vår helse og vårt livsmiljø. Du finner den i salg HER.

Og selvsagt kan du finne en rekke bloggposter der skitten strøm er omtalt her på bloggen. Bruk søkefeltet. Der finner du også henvisninger til faglitteratur om helsevirkninger.

Lykke til med solcellene!

 

Einar Flydal, den 16. mai 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220516-Egen-stromproduksjon-pa-taket-Sjekk-skitten-strom.pdf