AMS: Fra de siste ukers EMF-eposter…

Hver dag får jeg flere eposter enn jeg kan rekke over. Det gjelder både eposter med spørsmål fra lesere og eposter som summerer opp nytt fra forskningen på helsevirkninger fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling. I dagene som kommer skal jeg forsøke å besvare/kommentere en slik hver dag.

Dette er forøvrig min bloggpost nr. 800 siden høsten 2014:

Må jeg installere AMS-måler?

Spørsmål: Hei, vi bor i Bergen og har BKK som selskap. Vi har fritak med legeattest for AMS-måler. Nå ønsker BKK å installere ny måler.
Vi kan få fritak for sendedelen mot å betale tariffen på kr. 1800.- i året, som BKK har valgt å bruke. Det kan vi gjøre. Problemet er at de ønsker å installere en AMS-måler uten sender.
Kan jeg nekte med loven i hånd, og be dem installere en måler som ikke er en AMS-måler hvis de må bytte? Eller må vi godta en AMS måler uten sender?
Håper du kan gi en tilbakemelding på dette.
Mvh A N

Mitt svar: Dersom du har legeattest på at en AMS-måler er til vesentlig ulempe mht. helse, skal BKK gi deg fritak. Fritak vil da i praksis si fritak fra radiokommunikasjonsdelen i måleren, og måleren vil nettselskapet da installere uten radiokommunikasjonskortet. (De forsøker kanskje å foreslå mellomløsninger, UMTS/mobildata, måler plassert utenfor huset, antennen plassert utenfor huset, el.l.) Når det gis fritak fra AMS, kan nettselskapet innkreve tariffen du nevner, men er ikke pliktig til det.

Når måleren ikke har radioenhet ombord, kan den ikke rapportere målerdata, og da er den ikke en AMS-måler. Nettselskapet er ikke pliktig til å skifte ut måleren der det er gitt fritak, men insisterer oftest på det likevel.

Eneste reelle grunn jeg ser til å motsette seg installasjon av en ny måler uten sender, er “skitten strøm” som det skapes mer av elektronikken i nyere målere. (Noen argumenterer også med personvern, brannfare og samfunnssikkerhet, som nok også kan være argumenter, men som jeg syns er svakere, eller ikke kan vurdere.)

Nettselskapene gir så langt ikke fritak fra installasjon av ny måler uten radiokomm.delen. Som det går fram av notat og testresultater funnet av EMF Consult (se min blogg under stoff du kan laste ned), er det lite “skitten strøm” fra en ny måler der radiodelen er fjernet, men det er mer enn i tidligere målere. De fleste har mange kilder til skitten strøm i huset uten at de er spesielt forsiktige med dette, eller får akutte helseproblemer av det. En ny måler gjør derfor lite fra eller til.

Men i spesielle tilfeller, og for dem som er ekstra forsiktige eller ekstra følsomme, kan også en slik måler være et betydelig problem, ikke minst fordi den kan “samspille” (gi interferens) med andre kilder (noe også alt annet el-utstyr kan), og bli et betydelig og akutt helseproblem. Dette er inngående forklart i boka “Smartmålere, skitten strøm, pulser og helsa”, som du kan kjøpe eller laste ned (HER).

Skitten strøm er tema for rettssaken som kommer opp i september. Fram til denne er avgjort, er det neppe mulig å hindre installasjon av ny måler uten å gå til rettsak mot nettselskapet, og det er selvsagt både svært dyrt og neppe mulig å få bedre til enn den saken som er i gang. Den vil heller ikke komme opp før saken i september er kommet for retten. Derfor burde nettselskapene vente til rettssaken er over og bruke tida til å sette seg litt inn i biologiske virkninger av “skitten strøm” og pulset radiobølget stråling, men det kan du bare be dem om, eller du må altså true med søksmål.

Dersom noen i husstanden er svært el-overfølsom, bør dere forsøke å få en legeattest på at ny måler ikke er tilrådelig, selv uten sender. Det vil jeg tro er vanskelig, for leger kan for lite om dette. Jeg er kontaktet av flere som forteller meg at de har måttet flytte til hytter og hus uten strøm fordi de er svært el-overfølsomme og er blitt påtvunget en måler uten sender som gir dem helseplager.

Ellers er det etter mitt syn at det bare er å akseptere – med et skriftlig forbehold til nettselskapet om helsevirkninger – at det installeres ny måler under sender, anta at det går bra, fjerne andre vesentlige kilder i huset, og i verste fall forsøke å få installert filtre nær måleren. Spesialfirma som EMF Consult kan bistå med dette.

Dette er nok det beste rådet jeg kan gi, selv om du sikkert finner det mindre entydig enn du ønsker det.

mvh

Einar Flydal, 31. mai 2022