5G-master på skolebygg – settes opp med irrelevante begrunnelser

Hovedverneombudet ved Eide skole i Hustadvika kommune protesterer mot at det er satt opp 5G-master på skolen. Det gjør han rett i. 

Operatøren ICE viser til at strålingen er så svak, bare tusendeler av en promille av dagens grenseverdi. Dersom ICE overhodet har forsøkt å sette seg inn i sakene, vet ICE at grenseverdien skal beskytte mot oppvarmingsskader, at faren for oppvarmingsskader er tilnærmet null, men at helseskader fra radiofrekvenser kommer av ganske andre egenskaper enn styrken. Styrken på signalet er bortimot irrelevant, men brukes fortsatt som grunnlag for grenseverdier fordi forsvars- og bransjeinteresser har satt så store ressurser inn på å forsvare denne gamle forståelsen.

Utfra dagens kunnskap er det fullstendig uforsvarlig å sette opp slike sendere på et skolebygg – selv om myndighetene oppfordrer til det.

I følge Romsdals budstikke er senderne ennå ikke satt i drift. Det betyr at dersom foreldre er raske og krever midlertidig forføyning, er det ICE som har bevisbyrden og må bevise at strålingen ikke er skadelig. Det vil ICE ikke klare, mens foreldrene f.eks. kan bruke flere forskningsartikler de finner her på denne bloggen som bevis på at det motsatte er overveiende sannsynlig.

Lykke til!

 

Einar Flydal, den 3. juni 2022

PS. Husk at det er strålevern- og helsemyndighetenes jobb nå å avvise all kritikk som kan gjøre folk urolige. Denne politikken er gitt et skinn av legitimitet i den utredningen som legitimerte fortsatt mobilutbygging og erklærte skadelige helsevirkninger og el-overfølsomhet som ikke-eksisterende (FHI-rapport 2012:3). Et eget kapittel forteller at for å unngå at befolkningen blir engstelig, er det legitimt å holde tilbake opplysninger om hvor usikkert det er om strålingen kan være skadelig, for ikke å snakke om å underslå at det fins godt belegg på skadelige helsevirkninger. Kapittelet legitimerer ganske enkelt at man fører leseren bak lyset i alle de andre kapitlene i utredningen. (Om noen utfordrer meg på det, skal jeg gjerne forklare hvordan man gjør det, men det tar for stor plass her.)  

Litteraturforslag

Noen forslag til litteratur for Hustadvikas skolestyre og for FAU:

  1. For en beretning om foreldre som gikk til aksjon fordi barna på skolen ble syke etter at det kom basestasjoner på skolens tak, se Arthur Firstenbergs bok “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet”. Det hører med til historien at barna ble bedre da mastene ble fjernet, men strålingen gir også permanente skadevirkninger på enkelte.
  2. For en innføring i moderne forskningsresultater og grenseverdier som baserer seg på moderne kunnskap om andre mekanismer enn oppvarming, skrevet av en rekke av Europas fremste forskere på feltet, se EUROPAEM-retningslinjene. Kan leses og forstås av fagfolk både innen innen medisin, biologi og fysikk, og også av lekfolk.
  3. For en detaljert faglig innføring i en mekanisme som viser at pulsingen ved selv meget svak stråling gir biologiske virkninger som åpner en Pandoras eske av skademuligheter og helseplager, se (Panagopoulos m.fl. 2021), og omtalen av den i bloggpost 28.05.2022
  4. Et sted å begynne er også:

Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, artikkel, 52 sider. Dette er en oversiktsartikkel med utgangspunkt WiFi i skolen. I følge Helsemagasinet våren 2018: «Det beste som hittil er skrevet på norsk.» Fra boka Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, 2018 (utgått fra forlaget). Last ned her:

 

En forskningsgjennomgang om 5G og helse på norsk finner du også her:

R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. En viktig forskningsartikkel som forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger.