En sjelden samling analyser av årsakene til dagens strømpriser

ACER og de norske strømprisene – Karrikatur fra VG

Her om dagen fikk jeg tilsendt en 19 siders samling av presseklipp og andre sitater som Dag Jørgen Høgetveit har sammenstilt og gitt noen små kommentarer innimellom. Det gjelder årsakene til dagens rekordhøye strømpriser.

Høgetveits store sammenstilling er interessant lesning, og den favner vidt. Ikke ante jeg at kritikken var så sterk, så detaljert, så omfangsrik og så preget av grundige analyser. De viser at kraftmarkedet baserer seg på mekanismer som kommer til å sørge for vedvarende høye – og høyere – strømpriser framover, i et land der en av eksportindustriens største konkurransefordeler er billig strøm og billig strøm er en hovedgrunn til at vi kan bo her i dette landet.

Dessuten dukker det opp noen svært interessante sidespor i Høgetveits samling av klipp og kommentarer. Her er glimt langt bakover. Det utdypes også hvor utenkelig det er at vår statsminister skal kunne gå i bresjen for noen grep som virkelig kan nytte. Hans lojalitet til EØS er så altfor stor:

Det var jo Støre som i kulissene var selve hovedmannen bak EØS. EØS er hans livsverk. Målet var – som mange av oss eldre jo godt forsto fra sidelinja – å få Norge inn i EU selv om folket i 1972 hadde stemt imot. Støre startet som byråkrat, holdt på å bli politisk rådgiver i Høyre – men endte som Arbeiderpartiets leder og statsminister. Denne bakgrunnen dikterer hans handlingsrom når strømkrisen skal håndteres: Her er det ikke rom for noe som går på tvers av EUs linje.

Kanskje fikk jeg dette notatet tilsendt fordi jeg i en bloggpost 03.09.2022 gjenga en fransk økonom: I en liten epistel beskriver han hvordan EUs uvettige omstilling av strømforsyningen fra strengt regulert offentlig strømdistribusjon til frikonkurransemarked har ødelagt forsyningssikkerheten og prismekanismene. Styrt av ideologiske ledestjerner, på tvers av godt fundert økonomisk teori.

Dag Jørgen Høgetveit er utdannet agronom, født i 1965, uføretrygdet og med en fortid som lagerbetjent/-leder i Hæren. Ellers vet jeg lite annet om ham enn at han er særdeles el-overfølsom, har lært seg en masse om elektromagnetiske felt og helseskadelige virkninger, er sterkt engasjert og kunnskapsrik når det gjelder kraftbransjen, ikke minst AMS-målere – og at han er en aktiv skribent i diverse lokalaviser.

Notatet tar sin tid og passer best for dem som kan lene seg tilbake, lese langsomt og finne trådene selv. Her er mye om priser og terawattimer. Høgetveits kommentarer sniker seg inn her og der uten at det alltid er like tydelig, tror jeg, og så kommer han med sine egne – og Solsjenitsyns – betraktninger helt til slutt om hvordan befolkningen føres bak lyset av folk som hamrer ut politikken på bakrommet.

Du henter ned hele denne bloggposten med Dag Jørgen Høgetveits notat som PDF ved å klikke HER.

 

Einar Flydal, den 1. oktober 2022