AMS: Og så ble det svenskers tur til en helvets reise …

I Sverige har man satt i gang å skifte ut AMS-målere. Og den samme historien gjentar seg som i Norge: Folk klager fordi de blir syke av dem. Noen blir veldig og akutt syke. Særlig hvis de bor i en sokkelleilighet vegg i vegg med blokkas målere – slik som Sanna på bildet.

Hunder blir også plaget. Insektene utenfor forsvinner. 

Men hva skjer? Uvitende installatører tror at målerne bare sender et lite signal en gang i timen. Kundeservice tar imot klager, men kan ikke noe gjøre, for innføringen er jo bestemt.  Strålevernmyndighetene forklarer at slik stråling kan umulig skade.

Borettslaget til Sanna stengte ganske enkelt av alle målernes sendere, og målernes sender skal flyttes ut i det fri, der mikrobølgene allerede har fått insektene til å trekke unna …

Mer om saken finner du her: Nya Dagbladet – om smartmålere i Sverige

Samme tøvet skal altså utspille seg nok en gang, nå i Sverige. Overalt er det likt: De samme bortforklaringene, den samme mangelen på kunnskap om at mikrobølger faktisk påvirker biologien på måter som over de siste 70 årene er konstatert, erfart, og rapportert fra forskning gang på gang på gang … Hvorfor skjer dette? Fordi helsemyndigheter ikke setter seg inn i sakene, men overlater dem til strålefysikere som kan for lite biologi? For å bevare gamle myter, karrierer, selvbilder og politiske allianser?

Det er gitt at mange kommer til å få helseskader av utrullingen AMS-målere i Sverige. Tar vi utgangspunkt i det beste som fins av kartlegginger på feltet (samlet i Belpomme og Irigaray 2022), og regner beskjedent med at rundt 5% av Sveriges befolkning reagerer med akutte helseplager på EMF, og at bare 10% av disse reagerer på AMS-målernes mikrobølger, utgjør det 52 000 personer. I tillegg kommer de som ikke aner hva plagene skyldes, og de som først reagerer med helsesvikt over lang. Hvor mange det er, vet ingen, men potensialet er befolkningen som helhet.

Vi får se hva svenskene finner på. Kanskje de går til sak mot et nettselskap eller mot staten?

Her i Norge avventer vi fortsatt dommen fra lagmannsretten på om helseinnvendingene mot AMS-målerne er “åpenbart grunnløse” eller ikke. Formelt sett skal dommen komme innen fristen 9. november, men retten har gitt beskjed om at den er noe forsinket.

Onsdag den 20. oktober har FELO, Foreningen for el-overfølsomme, et nettseminar for påmeldte der jeg skal fortelle min opplevelse av rettsaken. Jeg vil også si litt om hvor vi nå står i arbeidet med å få forståelse for helsevirkningene av mikrobølger. Man kan melde seg på på FELOs nettside: http://felo.no.

Vil du lese deg opp og skaffe deg kunnskap som kan forklare hvorfor en du kjenner påstår at han/hun/hen faktisk kan kjenne at det er en “smartmåler” eller noe annet trådløst i huset, finner du litteraturen på mine nettsider. Den kan kjøpes eller lastes ned. Vi snakker både populærfaglig stoff og forskningsartikler i betydelige mengder – på norsk.

Jeg har dessverre ikke ført logg over hvor mange personer jeg har vært i kontakt med som har funnet ut at egne helseplager skyldtes trådløs kommunikasjon, og så har løst problemet ved å fjerne kilden, skjerme seg eller komme seg unna. Det begynner å bli en hel del. Jeg gjetter på godt over tusen.

Selv trodde jeg lite på slikt inntil jeg opplevde folk i blindtester gang på gang. Etter hvert som jeg leste meg opp på forskningen, så jeg ingen mulighet lenger for å holde fast ved tanken om at dette bare kunne skyldes innbilning. Det var ganske enkelt ikke mulig.

Desto tristere å se velmenende byråkrater og fagfolk i næringen insistere på det motsatte – uten å ha satt seg inn i stoffet.

 

Einar Flydal, den 16. oktober 2022

 

Referanse

Dominique Belpomme og Philippe Irigaray, Hvorfor el-overfølsomhet og tilknyttede symptomer er forårsaket av ikke-ioniserende menneskeskapte elektromagnetiske felt: En oversikt og medisinsk vurdering (17 s), fra Environmental Research, Volume 212, Part A, 2022,

867 Nedlastinger