Kniven på strupen fra Agder Energi Nett? Hva svarer du?

To mobiler til venstre. To AMS-målere til høyre. Kamstrup øverst, Aidon nederst. Nettselskapene hevder fortsatt at strålingen er svak og sjelden i forhold til mobiltelefoner, og omtaler ikke at pulsingen er et problem uansett styrken (målinger: EMF Consult AS).

Agder Energi Nett (AEN) har sendt de kundene som fortsatt ikke har villet skifte til AMS-måler, et varsel med tre alternativer: Nekter du fortsatt, må du forvente en stevning i posten. Svarfrist: i morgen den 25.11.2022.

AEN viser til en dom som skal legitimere at nettselskapene har rett til å tvinge seg inn om kundene ikke skaffer seg en legeattest, og at de ikke kan forlange en måler uten skitten strøm, bare fritak fra radio-delen.

Her er Agder Energi Nett i konflikt med dommen i Borgarting lagmannsrett den 3.11. (som saksøkerne nå anker til høyesterett):

Dommen i Borgarting lagmannsrett gir rett til fritak også for selve måleren dersom strømabonnenten kan gi dokumentere en årsakssammenheng med helseplagene til noen i husstanden, og det dessuten foreligger en legeattest som stadfester at pasienten har symptomer “som er forenlige med det som i dagligtale omtales som el-overfølsomhet”.

Å stadfeste årsakssammenhengen er noe pasienten selv må ta seg av gjennom en egenerklæring, har vår advokat slått fast, for det kan jo ingen andre gjøre: Helsedirektoratet har jo forbudt dem å gjøre det.

En legeattest kan leger skrive ut uten å komme i konflikt med Helsedirektoratets forsøk på å forby leger å skrive ut attester, heter det i dommen. De skal bare passe seg for å skrive noe om årsaker til symptomene.

AEN tvinger helseplager på sine kunder

Det er forståelig at Agder Energi Nett forsøker å rydde opp i resterende saker der kundene ikke vil innrette seg etter regelverket. AEN har krav fra NVE hengende over seg. Men mindre forståelig er det at AEN vil se bort fra helsevirkningene som selskapet påfører en andel av sine kunder ved å presse på dem mikrobølgesendere i entreer og oppganger tett på oppholds- og soverom:

AEN vet nå at akutte helseplager fra slikt er noe som rammer en viss andel av befolkningen, og at flere kan få helseplager om de eksponeres.

AEN burde nå også vite at forskningen viser økt risiko for både plager og alvorlige sykdommer på sikt. Den nyeste opptellingen av forskningsresultater om helsevirkninger fra eksponering for såkalt ikke-ioniserende stråling – som omfatter radiobølger så vel som “skitten strøm” (ledningsbundet spenningsstøy), er ikke til å vifte bort som fjas og fantasier:

Stadig flere forskningsrapporter legges fram som viser et entydig og klart bilde: Strålingen skaper helseskader – også slike som først viser seg etter lang tid. Det gjelder både strålingen fra mikrobølgesendere (RF-stråling) og strålingen fra skitten strøm (ELF).

Argumentet om at slik er det bare dersom du vil ha elektrisitet, holder ikke. Det er ikke bare slik. Skitten strøm kan fjernes med filtre. Radiobølger kan i svært mange tilfeller erstattes. Man må bare gi avkall på litt av rasjonaliseringsgevinstene for å prioritere helse og velvære.

Kanskje AEN burde ta en liten idédugnad internt og spørre hva slags holdning selskapet ønsker å stå for med tanke på etikk og samfunnsansvar om noen måneder – for eksempel når høyesterett har behandlet ankesaken fra Borgarting lagmannsrett? Eller når andre saker vinner fram i rettssakene som er på gang rundt i verden?

Kanskje det også ville være smart av AEN og NVE å komme til enighet om at det er lurt å utsette kravet om installasjoner til etter høyesteretts behandling, og heller undersøke hvordan folk flest kan sanere sine hjem for plager fra strøm, og likevel beholde så mye som mulig av fordelene?

Og kanskje det ville være lurt for alle kunder som har fått trusselskjemaet fra AEN å be om at selskapet setter saken på vent til den har vært behandlet ferdig i retten?

 

Einar Flydal, den 24. november 2022