AMS: Hvor langt vil Agder Energi Nett gå i å skade kundene?

I går skrev jeg om hvordan Agder Energi Nett nå forsøker å tvinge fram installasjon av nye målere – med eller uten radiosender – hos sine kunder. Også hos dem som får akutte helseplager av “skitten strøm”.

Slik påfører Agder Energi Nett sine kunder helseplager og ditto skader – i strid med hva lagmannsrettsdommen i Borgarting nylig gir åpning for.

Et brev til Agder Energi Nett fra en konkret person viser oss hva det gjelder:

Eposten som gikk til Agder Energi Nett i går, med kopi til meg, lyder som følger [anonymisert av meg]:

Til ansvarlig leder;

Jeg viser til brev fra dere datert 27.10.22, mottatt et par uker senere, hvor dere viser til rettslig avklaring.

For meg er dette ikke avklart i det hele tatt, dommen i Borgarting lagmannsrett 3.11.22 er anket til høyesterett og med mine helseplager (jeg har også havnet på akutten på [N.] sykehus, der konklusjonen fra dr. [N.N.] og overlegen var at jeg hadde nevropatiske smerter) ber jeg dere om å utsette kravet om installasjon til etter at saken er ferdigbehandlet.

Jeg reagerer også på skittenstrøm, har f eks både leselampe og varmeovn på soverommet koblet til topolet kontakt. Hvis ledningene ikke er koblet fra når jeg skal sove, så våkner jeg alltid med skikkelig hodepine og ofte stikking i kroppen.  Egen *blindtest* = at jeg rett og slett noen ganger har glemt å slå av (eller sovnet fra) en av bryterne.

Jeg sendte dere legeattesten i 2016 og har fått bekreftet/godkjent den av dere både pr post, Email og SMS.

Jeg har ikke greid å få legetime før 20 desember, hvis dere må ha egen erklæring på skittenstrømsymptomer, som i stor grad ligner trådløse, bare kommer fra en annen kilde, så er jo det allerede er bekreftet i den legeattesten dere har liggende.

Hvis det kommer en tid hvor dere virkelig kan/vil påtvinge meg en smartmåler, så må jeg selvfølgelig ha en uten kommunikasjonsenhet.

Jeg trenger kort og godt mindre elektrisk stråling, ikke mer. Helsen blir gradvis verre, noe som utallige UAVHENGIGE anerkjente forskningsrapporter kan bekrefte.  Det er litt stråling i mitt hjem også, men det er det beste stedet jeg kan være, så vær så snill å ikke tving på meg enda flere smerter/sykdommer.

Siden den nyeste dommen gir fritak for selve måleren for oss med dokumentert ELoverfølsomhet så bør dere vel ta hensyn til det?

Med hilsen

N.N.

Så langt N.N. fra sør i landet. Jeg er selv ikke blant dem som plages av skitten strøm. Det begrenser seg til at jeg kan få en “frossen arm” nær en stålampe. Men på samme vis som N.N. har jeg forstått at det er samme sak om pulsingen kommer fra en radiosender eller i de elektriske feltene rundt ledninger.

Og jeg har forstått at i mer eller mindre tilfeldig samspill med annet utstyr (såkalt konstruktiv interferens), kan pulsingen bli svært sterk. Virkningene på biologien kan være de samme om kilden er trådløs eller trådbundet – og komme akutt og/eller på lang sikt. Om dette er det ikke lenger noen rimelig tvil. Slike virkninger har vært påvist i forskning i mange tiår. Det er bare uegnede målemetoder som gir grunnlag for å hevde noe annet.

Så selv om det ikke er særlig mye skitten strøm fra en AMS-måler i forhold til alt det andre de fleste av oss har i huset, er det uheldig å øke den biologiske belastningen av skitten strøm, og selvsagt uakseptabelt at utstyr som ikke kan slås av eller koples fra, blir tvangsinstallert hos folk som ikke ønsker det og som til og med får akutte helseplager av slikt.

Lagmannsrettsdommen fra Borgarting er ikke rettskraftig ennå. Og den blir anket av saksøkerne. Men den slår fast (pkt. 1.3.2, sidene 23-26) at det er nettselskapet som er ansvarlig for å sørge for utstyr som ikke gir slike plager dersom kunden kan 1) framvise en legeattest på at symptomene er forenlige med det som i dagligtalen kalles el-overfølsomhet, og 2) kan dokumentere at det er en årsakssammenheng mellom helseplagene og strålingen fra utstyret. Det gjelder hva enten strålingen kommer fra senderen eller fra utstyret for øvrig. En slik dokumentasjon må nødvendigvis være en egenerklæring, for hvem ellers skulle kunne skrive den ut?

Dommen overstyrer dermed et skriv fra Helsedirektoratet i 2018 som erklærer at leger ikke får skrive ut attester som slår fast at strålingen fra AMS-målere gir helseplager. (For det ville jo være i strid med Strålevernets anbefalte grenseverdier.) Legeforeningen, som har rettet seg etter dette, får dermed også en skrape av dommen. Kritikk for ikke å følge med i timen ligger det også i at advokat Erling Grimstad i en utredning (Smartmålerne, jussen og helsa, 2018) slo fast at leger godt kan ha et selvstendig kunnskapsgrunnlag og også har en ansvarlighetsparagraf de er pålagt å følge.

Her er det altså motstrid mellom NVE som krever legeattest, et helsedirektorat som forbyr legene å skrive dem ut, og et solid forskningsgrunnlag for at teknologien NVE og nettselskapene valgte, gir en del folk akutte helseplager og oss alle økt risiko for helseskader på sikt.

Dette må det ryddes opp i. Det har pågått lenge nok og mange nok er blitt plaget. Av pasienthistorier, forskning og enkel sannsynlighetsberegning kan man også slutte seg til at det er en del folk som har fått et dårligere liv og helseskader de ikke kan kvitte seg med av nettselskapenes og myndighetenes uvettige framferd.

 

Einar Flydal, den 25. november 2022

PS. Vil du lære mer om “skitten strøm”? Alt du trenger av teoretisk og praktisk kunnskap for å forstå hva det dreier seg om, finner du i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021. Du kan laste den ned gratis HER eller kjøpe den på trykk HER. (Trykk er best, for det er mange sider, og du vil nok like å bla fram og tilbake.)