AMS: Elnett forsøker å rydde opp, men misbruker dommen

Elnett, et strømnettselskap på nordvestlandet, har sendt følger i Agder Energis fotspor:

Nå vil Elnett rydde opp i rekkene og tvinge fram installasjon av nye målere.

Elnett påberoper seg dommen fra lagmannsretten i Borgarting dommen i lagmannsretten i Borgarting,  men misbruker den. Dommen gir nemlig helt vesentlig støtte til dem som vil ha fritak – når både kunden, nettselskapet og legen følger spillereglene. Det unnlater Elnett å nevne.

Her får du brevet som Elnett har sendt ut til dem som ennå ikke har skiftet måler og ikke har skaffet seg legeattest. Under brevet får du mine kommentarer. De viser at Elnett ikke har dekning for sine påstander, og ikke burde gå fram slik selskapet gjør så lenge rettsvesenet ikke har tatt stilling til helsespørsmålet og så vel forskning som kundenes erfaringer viser at slike målere blir en del folk akutt syke av, og får økt helserisiko over tid:

ELNETT Anmodning om bytte til AMS-måler_Skjult innhold

Dels rett, dels galt og forvridd

Brevet fra Elnett er dels rett, dels galt og forvridd gjennom utelatelser:

1. Dommen fra Borgarting er ikke rettskraftig og vil bli anket. Det fins altså grunn til å be nettselskapet vente med å tvinge fram et bytte av måler siden det ikke foreligger en rettskraftig dom i saken.

2. Borgarting lagmannsrett unnlater å ta stilling til sakens kjerne – som er om man kan få vesentlige helseplager av mikrobølget stråling fra AMS-målere og/eller fra skitten strøm fra slik elektronikk. Dommen presiserer at dersom skadevirkningen kan dokumenteres, må nettselskapet sørge for at kilden fjernes før installasjon, eller på annen måte sørge for at selskapet ikke utsetter kunden for en slik belastning. Det er altså feil når Elnett hevder at kunder som får fritak, er pliktig i følge Borgarting lagmannsrett til å akseptere ny måler uten sender: Man skal kunne få fritak også fra selve måleren om man kan dokumentere at den gir helseproblemer.

3. Saksøkerne tapte i Borgarting lagmannsrett på det lagmannsretten hevder er manglende dokumentasjon av at deres symptomer kan forbindes med det man i dagligtale kaller el-overfølsomhet, og at det ikke foreligger et dokumentert årsaksforhold mellom symptomer og årsak i de enkelte saksøkernes tilfelle. Saksøkerne mener slik dokumentasjon er lagt fram i tilstrekkelig grad, og dommen vil blant annet derfor bli anket

4. Dommen gjør det klart at dersom man kan framlegge slik dokumentasjon, er nettselskapet forpliktet til å gi fritak for sender og/eller for selve måleren eller på annen måte sørge for avbøtende tiltak.

5. Retten gjorde det klart at uten å komme i konflikt med Helsedirektoratets forbud mot å skrive at AMS-måleres mikrobølger kan være årsak til pasientens symptomer kan leger skrive attest på at pasientens symptomer er forenlige med det man i dagligtale kaller el-overfølsomhet. Og så må årsaksforholdet dokumenteres på annen måte. Det er da nærliggende å tenke at årsaksforholdet må dokumenteres med en egenerklæring om pasientens egne erfaringer.

6. At dommen gir nettselskapet adgang til tvangsintstallasjon, er knyttet konkret til saksøkerne, og at dokumentasjon for fritak etter rettens mening ikke er levert. At det kreves legeattest samtidig som det i praksis er nærmest umulig å få legeattest når legene ikke har kunnskaper om problemet og Helsedirektoratet har nedlagt et tilnærmet forbud, har retten ikke tatt inn over seg. Også dette er en grunn til at saksøkerne vil anke saken inn for høyesterett. 

Og selvsagt vil det bli anket over selve nøkkelspørsmålet: Er helseinnvendingene åpenbart grunnløse? 

Åpenbart grunnløse må helseinnvendingene nemlig være for at nettselskapet skal kunne tvinge seg inn for å skifte måler. Det gjelder både målerens mikrobølgesender og skitten strøm fra elektronikken, som enkelte er svært ømfintlige for. 

Einar Flydal den 26. november 2022

PS. Vil du lære mer om “skitten strøm”? Alt du trenger av teoretisk og praktisk kunnskap for å forstå hva det dreier seg om, finner du i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021. Du kan laste den ned gratis HER eller kjøpe den på trykk HER. (Trykk er best, for det er mange sider, og du vil nok like å bla fram og tilbake.)