“En rød sild” skal tåkelegge helsevirkningene fra mikrobølger…

USAs ambassade i Havana (foto AFP)

“Havana-mysteriet” har gått igjen i verdenspressen siden 2016. Det handler om mer enn 1000 rapporterte tilfeller av helseplager blant USAs og Canadas diplomater på Cuba, i Kina og flere andre steder.

USAs fremste vitenskapelige råd har slått fast at mest sannsynlig årsak er mikrobølgesendere. Det ble skumlet om strålevåpen, men intet grunnlag for slikt er funnet. 

Nå rykker CIA og de andre etterretningsorganisasjonene ut med “en rød sild”.

En rød sild – “a red herring” – er uttrykket på engelsk for “en avsporing”. Kanskje husker du fra i “Donald Duck” hvordan Ole, Dole og Doffen trakk en rød sild over sporet for å villede en blodhund? Jeg husker det som i går.

Det er dette det etter all sannsynlighet dreier seg om nå. For USAs forsvar hevdet lenge at det ikke kunne dreie seg om stråling – for det ville jo være å innrømme at slik stråling kan være et helseproblem. Etterretningsorganisasjonene mente derimot at det var eneste mulige forklaringen. Så ble USAs nasjonale forskningsråd koplet inn. Det nedsatte en komité som konkluderte i en omfattende rapport med at elektromagnetisk stråling var den klart mest sannsynlige årsak utfra symptomenes sammensetning og etablert faglitteratur.

Utvalgets konklusjon innebar altså ganske enkelt at USAs strålevern, som administreres av FCC utfra samme retningslinjer som vi bruker her i Norge, opererer med grenseverdier som er for slakke og derfor skaper sykelighet. En slik konklusjon var selvsagt ikke til å leve med og saken ble en varm potet som siden har vært under utredning.

Dessuten ville en innrømmelse kaste et lite ønskelig lys over bestrålingen av Moskva-ambassaden på 1970-tallet, som fortsatt ligger der som en verkebyll. Russerne sendte den gang i mange år pulsede signaler som var langt svakere enn USAs grenseverdier, og ambassadens ansatte fikk helseplager, kreft, barn født med deformiteter, osv.

At det foregikk stråling ble både kartlagt og innrømmet. Men hele saken måtte Henry Kissinger og andre i USAs ledelse dysse ned, for var det en sammenheng, måtte jo USAs grenseverdier strammes inn! (Saken er fortalt nesten som krim i boka Steneck og Butler: Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022. Bestilles hos bokhandlere.)

Denne gangen har både Kina, Cuba og India benektet at noen form for mikrobølger er blitt rettet mot ambassaden eller personalets boliger, og etterretningsbyråene har ikke kunnet påvise at noen strålevåpen er brukt mot ambassaden. Ingen journalister har tatt opp om ambassadepersonalet selv har brukt utstyr som noen av dem kunne bli syke av, f.eks. WiFi-rutere, mobiler, satellittelefoner, øreplugger, el.l., eller om det f.eks. er lavfrekvente pulser på kontorene deres og skjermede vegger som gjør at signalene forsterkes. Det har vært helt taust om slike mulige forklaringer, mens alle mulige andre har vært drøftet.

Nå har etterretningstjenestene – som først gikk ut og hevdet at det måtte være mikrobølger som var kilden – gått tapende ut av striden i denne reprisen på “Moskva-signalet” som nå kalles “Havana-mysteriet”. De har kommet med en rapport som ganske enkelt – i følge avisa The Guardian – forteller at ingen strålevåpen er blitt funnet, og det hele må ha vært falsk alarm. Altså at egentlig er ingen blitt rammet, og har de det likevel, må årsakene være ganske andre og nok ganske sikkert bare innbilning.

Slik legges det et tåketeppe over saken – eller altså en rød sild. For noe annet er uakseptabelt: Det ville jo være å akseptere at det militære og FCC og FDA (som skulle forme grenseverdier, men mistet bevilgningene til det) ikke bare har tatt feil, men visst om feilen og forsvart den. Og det ville bety at Kongressen har sviktet i sin rolle, og at næringen bør underlegges strengere grenser. Og hvem ønsker vel det?

De som virkelig sitter igjen med skjegget i postkassa, er de mer enn 1000 ambassadefunksjonærene som nå får høre at deres til dels kraftige symptomer, som sammen er typiske for mikrobølgesyndromet, egentlig bare skyldes innbilning. Og så alle oss andre da og naturen, som også utsettes for økt helserisiko fra slakke grenseverdier.

Du finner mine bloggposter om Havana-mysteriet og Moskva-signalet, med utførlige kildehenvisninger her: https://einarflydal.com/?s=Havanna

 

Einar Flydal, den 9. mars 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230310-En-rod-sild-skal-takelegge-helsevirkningene-fra-mikrobolger.pdf

For to «røde sild» som også er informative, se:

The Guardian 1.3.2023: ‘Havana syndrome’ not caused by foreign adversary, US intelligence says, https://www.theguardian.com/us-news/2023/mar/01/havana-syndrome-us-intelligence-services-determine-no-foreign-adversaries

CounterPunch 8.3.2023: The Havana Syndrome Case Cracked, https://www.counterpunch.org/2023/03/08/the-havana-syndrome-case-cracked/

For en ny faglig vurdering av helsefunnene i Moskvaambassaden:

Jose A. Martinez: “Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter”, norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av fagartikkelen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061
Last ned her: Martinez: Moskva-signalene

For utførlig beretning av spillet rundt “Moskva-signalet”, les Nicholas H Steneck og Tom Butler: Debatten om mikrobølgene – Fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022, 544 sider, listepris kr. 460,- Fås hos bokhandlere.