På tide å tenke på trærne igjen?

Sjekk den siden av trekrona som vender mot mobilmasten og står rett over politibilens parkeringsplass.

Tyske dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam har i en årrekke kartlagt trær og skadevirkninger fra mikrobølget stråling. Hun og hennes medarbeidere har dokumentert hvordan mobilmaster, radaranlegg og radiosamband ødelegger trærne litt etter litt.

Ødeleggelsene skjer ikke bare i byene, men også i store skogsområder. Det er en miljøkatastrofe i langsom kino som Dr. Cornelia Waldmann-Selsam dokumenterer i detalj.

Nylig ble presentasjonsarkene til hennes nyeste foredrag oversatt til engelsk. De viser skadene, med forklaringer.

Her kan du bla deg gjennom hele 107 sider dokumentasjon og du finne referanser til andre forskningsstudier. Eksponeringsnivåene ligger selvsagt langt under myndighetenes grenseverdier, f.eks. på 300 mikroWatt/m2, som er latterlige 0,003% og derfor selvsagt helt uskadelige utfra myndighetenes syn.

Men sjekk bildene og teksten selv, så ser du at det er myndighetenes grenseverdier som ikke bare er latterlige, men tragiske og fiktive som strålevern!

Kanskje en sak for Miljødepartementet?

Både Miljødepartementet, du og alle andre kan laste ned og gjenbruke materialet fritt.

Klikk for å få tilgang til Wladmann-Selsam-2023-Tree_damage_caused_by_radiofrequency_radiation-1-1.pdf

Einar Flydal, den 15. mars 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230316-Pa-tide-a-tenke-pa-traerne-igjen.pdf

PS. Når våren snart kommer, er det på tide å kartlegge trærne i eget nærområde. Da kan du bruke veiledningen fra forstmann Helmut Breunig, som du finner i min bloggpost 24.05.2022. Den egner seg også godt for undervisning.

Nedenfor ser du mitt bilde fra 2019 av et tre. Kartet viser hvor det er plassert rett ved en foss (Frysja, i Oslo). Treets bladløse side med døde greiner vender mot nærmeste mobilmast, som står på Backe-bygget 94 meter unna (Kjelsåsveien 160). I år skal jeg fotografere det på ny når løvet spretter. Så får vi se…