Den nye nordiske appellen om strengere strålevern

En utvikling på skeive i Tønsberg? Bør de som bor øverst få betaling for å bo der?

Ni nordiske organisasjoner – en forskningsstiftelse og åtte opplysnings- og interesseorganisasjoner – kom i november 2022 med en appell til nordiske myndigheter om strengere grenseverdier og stans i utrullingen av 5G.

Det er en sterk helsepolitisk oppfordring med solide forskningsreferanser i bunn. Du finner appellen her – litt på etterskudd.

Nå begynner også de første studiene av helsevirkninger av 5G-master å komme. De viser det vi visste fra før og som rapporteres der 5G bygges ut: Helsevirkningene kommer akutt hos noen “kanarifugler i gruva”. De kan påvises  i enkeltstudier, de rapporteres i brev, eposter og telefoner og på legekontorer av dem som blir spesielt dårlige. Da vet vi at de vil komme hos flere – av rent biofysiske årsaker, for flere biofysiske mekanismer er godt kjent og kartlagt.

Vi kan alle vente oss mer av disse diffuse helsevirkningene som er typiske og er blitt dokumentert gang på gang på gang på gang. Men så lenge de ikke samles inn systematisk av helsevesenet, får vi ingen oversikter og virkningene blir dermed heller ikke tatt hensyn til. Helsevesenets motvilje mot å kartlegge disse virkningene er til å undres over, men de har sin historiske forklaring:

Skadevirkningene fra dagens bruk av mikrobølger fanges ikke opp fordi myndighetene lener seg til undersøkelser som bruker metoder som er blinde for de mekanismene som gir skadene. Retningslinjer fra WHO (som er hentet fra ICNIRP) skyver ansvaret for bruk av andre og bedre metoder fra seg og over på neste ledd i kjeden – som bare gjentar samme type undersøkelse som er blind for skadene. På grunn av metodevalget følger de heller ikke en føre-var-linje, for det framstår som unødvendig siden ingen skader blir påvist og marginen virker solid.

Det er derfor fire forskere for litt siden sendte bekymringsmelding til FHI over metoden bak den gjennomgangen (av gjennomganger) av forskningslitteratur om skadevirkninger som utføres der for tida: Metoden bærer bud om at vi får en ny rapport av samme slaget – utført med de samme skylapper (bloggpost 28.01.2023).

Her bør noe skje! Helse- og miljøorganisasjoner og politikere har en oppgave her. De svikter den om de ikke setter seg inn i dette, men bare viser til Strålevernet (DSA) og helsemyndighetenes forsikringer om at alt er på stell og at ingen fare er funnet i kongeriket Norge.

Du kan laste ned og lese appellen på norsk her:

Nordisk appell: Stram inn regelverket for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi

Om du foretrekker svensk, finner du den her:

https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/03/Nordiskappell_20221111_final.pdf

I februar 2023 ble appellen publisert på engelsk i fagtidsskriftet Annals of Clinical and Medical Case Reports. Den finner du her: https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1909.pdf

 

Einar Flydal, den 23. mars 2023

PDF-versjon:  EFlydal-20230323-Den-nye-nordiske-appellen-om-strengere-stralevern.pdf

Referanser

Nordisk appell: Skärp regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik – Stoppa vidare utbyggnad av 5G, 11-11-2022, Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, Sverige
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige
Nigel Wells, Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige
Rainer Nyberg, Finlands Strålskydd, Finland
Jussi Hirvi, Elöverkänsliga i Finland rf, Finland
Sissel Halmøy och Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norge
Solveig Glomsrød, FELO, Norge
Pernille Schriver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/03/Nordiskappell_20221111_final.pdf

Nilsson M, Hardell L, Ketti M, Wells N, Nyberg R, Halmøy S, Midelthon TJ, Glomsrød S, Schriver P. Nordic Appeal: More Stringent Regulatory Framework on Microwave Radiation from Wireless Technologies is Needed – Stop Further Rollout of 5G. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(13): 1-4, https://acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1909.pdf