Møte om el-overfølsomhet i Europaparlamentet i dag kl. 14:30

Europaparlamentet, Brussel

Kl. 14.30-18.30 i dag avholdes det et faglig og politisk møte i Europaparlamentet, Brussel, om el-overfølsomhet. Du kan følge det på nettet her: 

http://bit.ly/RivasiLive_EHS

Møtet blir tolket mellom engelsk og fransk (Velg nederst til venstre når du er kommet inn).

Flere detaljer:

Møteprogrammet er preget av flere av de fremste forskerne på feltet:

14:30 Åpning og introduksjon, Michele RIVASI, parlamentsmedlem

14:35 – 15:35 Panel 1: Hva finner vitenskapen?
Sam J. England, PhD, MP, Storbritannia
Frederic Greco, MD, FR
Yael A. Stein, MD, MPH, IS
Dimitrios J. Panagopoulos, PhD, GR

15.35 – 15.55 Pause

16:00 – 17:20 Panel 2: Hva mener forskere?

Andrew A. Marino, PhD, JD, USA
Dariusz Leszczynski, PhD, DSc., FI
Dominique Belpomme, Hon. Prof i medisinsk onkologi, MD, MSc, FR

17.20 – 17.40 Pause

17:40 – 18:25 Panel 3: Hva kan folkehelsepolitikken gjøre?

Magali Koelman, MD, EHS Reseau Santé, BE
Dumitru Fornea, Europeisk økonomiske og sosiale komité, RO
Klaus Buchner, PhD, Hon. Medlem av Europaparlamentet, DE

18:25 Konklusjon og neste trinn, av MEP Michele RIVASI

18:30 Workshop slutt

Her er litt av teksten som omtaler møtet, hentet fra Rivasis nettside (https://www.michele-rivasi.eu/politique/atelier-hypersensibilite-electromagnetique-letat-de-la-science#aioseo-english-version):

“El-overfølsomhet [elektromagnetisk-hyper-sensitivitet] (EHS), også kalt idiopatisk miljøintoleranse tilskrevet elektromagnetiske felt (IEI-EMF), er en tilstand definert ved at ulike og uspesifikke symptomer tilskrevet eksponering for elektromagnetiske felt av menneskeskapt opprinnelse. Europaparlamentets workshop-arrangement for parlamentsmedlemmer, Kommisjonen og interessenter vil diskutere vitenskapens status for EHS. Forskning og publikasjoner fra et titalls forskere, fra hele Europa, vil bli presentert i Europaparlamentet, med plakater og debatt om politiske alternativer.

Når: 13. april 2023, fra kl. 14.30 til 18.30, rom A5E1

EHS kan være en alvorlig invalidiserende tilstand, med relativt høy prevalens og trenger bedre vitenskapelig forståelse og mer effektiv behandling. Det franske Byrået for mat-, miljø- og arbeidshelsesikkerhet (ANSES) anslår i 2018 forekomsten av elektromagnetisk overfølsomhet (EHS) til å være 5 % av befolkningen generelt, som tilsvarer 25,6 millioner europeere. ANSES-rapporten antok at «plagene (smerte, lidelse) som mennesker som erklærer seg for å være el-overfølsomme gir uttrykk for, samsvarer med en erfart virkelighet og disse menneskene må tilpasse hverdagen for å takle dem. Symptomene som oppleves av personer som erklærer seg som el-overfølsomme, samt den psykososiale isolasjonen som noen av dem opplever, krever og rettferdiggjør tilpasset omsorg fra helse- og sosialpersonell». Ytterligere undersøkelser anslår at forekomsten av personer som har begrenset tilgang til arbeid på grunn av EMF-følsomhet er 0,65% av befolkningen generelt, noe som tilsvarer nesten 5 millioner mennesker innen EU.

Europaparlamentet har siden 2009 «oppfordret medlemslandene […] til å gi personer som lider av elektromagnetisk overfølsomhet status som personer med funksjonshemninger, slik at de kan nyte godt av tilpasset vern og like muligheter».

Mye av den vitenskapelige og medisinske kontroversen om årsak til EHS springer ut av mangel på anerkjente kliniske og biologiske kriterier for diagnose. Årsaksforklarende hypoteser spenner fra psykologisk “nocebo”-effekt til individuell følsomhet, med individuelle responser på EMF [elektromagnetiske felt] avhengig av individuelle genetiske og epigenetiske egenskaper. Andre eksperter vurderer “funksjonssvikt” eller nevrologisk syndrom.

Hva er de siste funnene om EHS fra Vitenskapen? Hvordan kan vi tolke disse funnene? Kan disse undersøkelsene bidra til de aktuelle hypotesene og den vitenskapelige debatten? Hvilke folkehelsetiltak og inkluderende politiske alternativer kan fremmes for å støtte el-overfølsomme personer og forbedre deres livskvalitet?”

 

Einar Flydal, den 13. april 2023