Nettmøte tirsdag 18. april kl. 19:00 – 20:30: AMS-målerne, avslaget i Høyesterett og veien videre

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Strasbourg

Nettmøtet er avsluttet. Du kan se det i opptak her: https://event.webinarjam.com/register/118/xg35kt25

Se omtale av nettmøtet i bloggpost 19.04.2023

Norske domstoler unndrar seg å behandle spørsmålet om helseskader og -plager fra mikrobølget stråling. Hvordan skal da arbeidet for bedre strålevern føres videre etter avslaget i Høyesterett? Er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen en realistisk mulighet? Hva er de juridiske alternativene?

Tirsdag den 18. april kl. 19 – 20:30 blir det nettmøte om dette. Advokat Hugo P. Matre vil orientere om anken, avslaget og hva som nå er de juridiske mulighetene. Jeg, Einar Flydal, vil orientere kort om økonomien. Det blir anledning til spørsmål.

Du melder deg på til nettmøtet HER: https://event.webinarjam.com/register/118/xg35kt25

Advokat Hugo P. Matre førte saken for de ni saksøkerne som ville ha sin rett til fritak på helsemessig grunnlag prøvd for retten. Saken ble først tapt i tingretten da dommeren støttet seg til Strålevernet (DSA) og underkjente to av klodens fremste forskere på feltet samt store mengder skriftlig bevis. I lagmannsretten tapte saksøkerne på det domstolen beskrev som mangelfull dokumentasjon og manglende attester på helseplager, og domstolen ga nettselskapet rett til å skifte ut måler til ny måler –  med eller uten AMS og mikrobølgesender – når fritak ikke foreligger.

Men saksøkerne vant fram på et meget viktig område: Domstolen ga en klar beskrivelse av hvordan leger eller annet helsepersonell kan skrive attester for fritak uten å rammes av Helsedirektoratets forbud, og hvordan pasienter kan dokumentere sine helseplager slik at nettselskapet har plikt til å etterkomme søknaden om fritak. Dette gjelder i følge dommen ikke bare målernes mikrobølgesendere, men også «skitten strøm» (linjebundet spenningsstøy), for dem som har plager også fra dette. I sistnevnte tilfelle må nettselskapet finne løsningen, heter det i dommen.

Vi har utformet en oppskrift som følger domstolens anvisninger: bloggpost 12.12.2022. Vi råder alle leger og pasienter til å bruke den ved søknader om fritak.

Dommen i lagmannsretten ble anket på en rekke punkter. Anken ble støttet av tre partshjelpere som alle understreket betydningen av at saken ble prøvd for Høyesterett. Saken ble likevel avvist av Høyesterett, uten begrunnelse.

Saken har ikke bare vært av betydning for saksøkerne, men vært en pilotsak for alle som er opptatt av helsesiden av stadig økende eksponering for mikrobølget stråling og helseskadelige pulser i strømnettet. Flere tusen har bidratt med millioner for å få prøvet helseinnvendingene for retten.

Så hva gjør vi nå? Gir vi opp eller går videre? Vi har fått en del tilbakemeldinger og eposter som oppfordrer oss til å gå videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og at fortsatt informasjonsarbeid er viktig. Beslutningene om eventuelle neste skritt får vi ta på kammerset, men det er viktig at vi får høre synspunkter fra så mange som mulig.

Vi inviterer derfor alle til å delta – både de som har bidratt til aksjonen og alle andre som er opptatt av hvordan vi skal få stanset den raseringen av folkehelse og miljø som nå pågår på grunn av stadig økt bruk av menneskeskapte elektromagnetiske felt som forstyrrer livet, trådløst og rundt ledningsnett.

Så husk å melde deg på på nettmøtet! Det gjør du her: https://event.webinarjam.com/register/118/xg35kt25

 

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal, den 14. april 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230414-Nettmote-tirsdag-18.-april-AMS-malerne-avslaget-i-Hoyesterett.pdf