AMS-målerne og helsa: Blir du med videre mot EMD? Sjekk spam-filteret!

Nå har det gått ut eposter til alle som har bidratt til AMS-rettssaken som nå har vandret gjennom tingretten, lagmannsretten og høyesterett. Og nå forbereder vi klagesak for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

I epostene ber vi derfor alle som har utestående og som har gitt tilsagn, om nå å innfri. Og vi ber dem som har innfridd alt, om et lite bidrag i tillegg. Slik skal vi klare å finansiere saken for EMD. 

Dersom du ikke har fått epost om saken, så titt etter i spam-filteret ditt! Kanskje ligger det en melding der! Og kanskje er epostkassa di full.

Nye bidragsytere er velkomne til å melde seg på her: https://einarflydal.com/anke-til-strasbourg-meld-pa-her/

Her får du vite litt mer:

Søndag 21.5. og mandag 22.5. gikk det ut ulike eposter til tre ulike grupper, på til sammen 1165 personer:
  1. De som ennå ikke har gjort opp for 3000-kroners avtalen fra 2019 og videre. De blir bedt om å betale inn nå.
  2. De som har innfridd alle forpliktelser om tilsagn og garantier. Disse blir bedt om å delta med ytterligere kr. 500.
  3. De som ikke har innbetalt tilsagn og garantier de har gitt for finansiering av saken for lagmannsrett og tilsagn for  anken til høyesterett. De blir bedt om å betale inn nå.

Slik håper vi nå at vi skal fullfinansiere det vi forventer at klagen til EMD koster, inklusive rettsprosessen der. Den er gratis med mindre det innkalles en storjury. Det er altså først og fremst forberedelsene som koster: et stort antall advokattimer, riktignok med kvantumsrabatt, legges ned i klagen. For det er den som avgjør om saken tas opp. Klagen skal være levert innen 26. juli.

Allerede fra mandag 22.5. fram til kl. 8:00 om morgenen tirsdag 23.5. kom det inn kr. 107.675,37. Det er 10,8% av målet på én million.

Er du en av de mange som bare har bidratt via VIPPS-konto 760226 eller er uten epostadresse, kan vi ikke nå deg. Send oss en melding HER, så følger vi opp!

Bakgrunn for at vi bringer saken inn for EMD

Det norske rettsvesenet skygget unna på alle tre nivåer i pilotsaken der ni saksøkere gikk til sak mot Elvia. Verken tingrett, lagmannsrett eller høyesterett ville vurdere om helseinnvendingene mot AMS-målerne er «åpenbart grunnløse» eller ikke. Det til tross for at forskningen, erfaringene og de tre av klodens fremste forskere som vi førte som ekspertvitner, gir et entydig bilde: «Slett ikke grunnløst!»

Lagmannsretten omgikk å ta stilling, men bekreftet det opplagte: at måleren er nettselskapets eiendom og at nettselskapet har rett til å skifte ut måleren når det ikke foreligger helseinnvendinger. Men lagmannsretten ga oss også en oppskrift som gir leger en klar rett til å skrive attester for fritak – ikke bare for mikrobølgene fra AMS-målerne, men også for «skitten strøm», når noen i husstanden får helseplager fra dem. Oppskriften finner du HER. Det er en stor seier, men ingen erkjennelse som gir gjennomslag.

Nå anker vi derfor saken inn for EMD – både over jussen og over sakens bevis. Nordsjødykkerne og tannlegeassistentene vant fram slik. Det håper vi også å klare, selv om nåleøyet er trangt og motkreftene store.

På nettmøtet nylig, som du kan se HER, redegjorde advokat Hugo P. Matre for strategi og muligheter. Over 95% av deltakerne ønsket at vi bringer saken til EMD.

Arbeidet finansieres på dugnad. Hittil har over 1500 personer deltatt. Vi håper også at noen nye kommer til.

Ved saker for EMD kan man ikke bli pliktig til å betale motpartens eller domstolens sakskostnader, selv om man taper. Kostnadene er i utgangspunktet begrenset, men kan bli betydelige om motparten ruster opp.

Om vi får saken opp, får vi vite alt i høst.

 

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

v/ Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 22. mai 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230523-AMS-malerne-og-helsa-Blir-du-med-videre-mot-EMD-Sjekk-spam-filteret.pdf


Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467) forvalter innkomne midler. Dette er en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen og registrert i Frivillighetsregisteret. Foreningen rapporterer regnskap til Brønnøysund. Av innsamlede midler brukes maks. 2% på interne kostnader til aksjonens kontordrift. Vi holder oversikt over innbetalingene, hva enten de er kommet inn direkte til aksjonens konto, 1813 19 02855eller med VIPPS til 760226. Feil forekommer, men vi rydder opp når vi får beskjed. Overskytende midler vil bli tibakeført til deltakerne.