Både AMS og 5G: Kan vi stole på norsk statsforvaltning når den stoler på USAs statsforvaltning?

Norsk statsforvaltning er basert på tillit – ikke bare innbyggernes tillit til forvaltningen, men også på statsforvaltningens tillit til sentrale internasjonale premissgivere. Men er disse til å stole på?

Svaret på strålevernområdet er åpenbart NEI. En ny forskningsartikkel fra  det indre av USAs versjon av NKOM, altså FCC, underbygger skepsisen. (Den artikkelen skal jeg  straks fortelle deg litt mer om.) 

Det er derfor vi må klage saken om AMS-målerne helt til topps og inn til EMD, den europeiske menneskerettsdomstolen. Bli med du også (HER)! Advokatene er i gang, men som du ser er deres arbeid ikke finansiert ennå. Derfor er vi avhengige av å nå målet vi har satt.

På strålevernområdet baserer norsk forvaltning seg på et tomannskontor i det i stor grad privatfinansierte WHO, den private stiftelsen ICNIRP som gir retningslinjer, og på USAs ingeniørorganisasjon IEEE som lager de retningslinjer som ICNIRP retter seg etter. USAs direktorat for frekvenstildeling, FCC, altså deres motsvar til vårt NKOM, retter seg også etter IEEEs retningslinjer.

FDA, Food and Drug Administration, som også har ansvar for strålevern sammen med FCC, har ingen aktivitet på området. Det samme gjelder EPA, USAs miljøverndirektorat. FCC er tungvekteren på feltet, og har de siste tiårene hatt ledere som er kommet inn direkte fra toppjobber i telekombransjen etter å ha sponset presidenters valgkampanjer. Slikt oppfattes som normalt “over there”, men det er selvsagt med på å gjøre direktoratene til redskaper for partsinteresser.

Nå har Erica Rosenberg, som jobbet i FCC en del år, skrevet en fagartikkel der hun plukker fra hverandre FCC. Hun viser at FCC fører en politikk som ikke tar noen hensyn til advarslene og forskningsresultatene som viser mikrobølgenes skadelige virkninger på miljøet. Her får du sammendraget nedenfor, og så kommer jeg tilbake med full oversettelse av hele artikkelen utpå sommeren, når jeg har kjøpt den fri fra forlaget og klagen til Den europeiske menneskerettsdomstolen er avsendt.

For dette er samme sak: mikrobølger er mikrobølger, og lavfrekvente pulser som forstyrrer biologien har mobilmaster og AMS-målere felles, uansett styrke. Men jo sterkere, jo oftere og jo mer tilstede over alt, jo skadeligere – hva enten kilden er antenner eller pulser i ledningsnett (skitten strøm).

Bli med!

Så bli gjerne med på å få klagen fram til EMD! Nåløyet er trangt, men på grunn av spesielle rettslige forhold – som jeg ikke kan utdype her – har vi langt bedre muligheter til å nå fram i EMD enn f.eks. noen rettsak om 5G. Derfor må vi benytte denne sjansen.

Folk som alt fra før har bidratt til aksjonens rettsprosesser har fram til i dag kl. 8:00 bidratt på ny, og så snart er halvveis til målet på 1 million kroner. Du melder deg på HER med et konkret beløp, eller VIPPSer til 760226 Foreningen for EMF-reform, som har aksjonens regnskap. Husk å oppgi epostadresse! Du kan også sende direkte til aksjonens bankkonto, som er 1813 19 02855.

(Husk at du kan bruke VIPPS selv om mobildata er slått av og mobilen står i flymodus: Du finner de tekniske detaljene her: https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

Så til artikkelen om FCC…

Erica Rosenbergs artikkel heter “Environmental Procedures at the FCC: A Case Study in Corporate Capture”, som nok best kan oversettes litt omstendelig til “Miljøvernprosedyrer i FCC: en konkret studie av hvordan næringslivet har erobret FCC”.

I sammendraget heter det:

“Med infrastruktur som omfatter millioner av miles med fiberoptiske kabler og linjer, tusenvis av tårn, jordstasjoner og satellitter og hundretusenvis av små celler,(1) etterlater telekommunikasjonsindustrien et betydelig miljøavtrykk: våtmarker blir fylt opp, utsiktsområder blir ødelagt, kulturelle ressurser blir skadet og habitater ødelagt. I rollen av å være det direktoratet som fører tilsyn med telekommunikasjon, regulerer Federal Communications Commission (FCC) både kabel-basert og trådløs kommunikasjon, hva enten det er tale om radio, TV, satellitter, eller kabel – og tilhørende organisasjonsenheter som Verizon, AT&T og kringkastings- og radioselskaper. FCC spiller også en avgjørende rolle i å tilby [befolkningen] allmenn bredbånds- og telekommunikasjonstilgang, og [selskapene] tilgang til fasiliteter som trengs for kabel- og trådløsutbygging. Likevel svikter FCC på flere og viktige vis i å oppfylle sine pålagte plikter i henhold til National Environmental Policy Act (NEPA, miljøvernlovgivningen).(2)

Dersom dette stemmer for FCC, stemmer det også for NKOM, for DSA og for Klima- og miljødepartementet. Hele artikkelen får vi komme tilbake til seinere i sommer.

 

Einar Flydal, den 30. mai 2023

Referanse

Erica Rosenberg (2022) Environmental Procedures at the FCC: A Case Study in Corporate Capture, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 64:5-6, 17-27, DOI: 10.1080/00139157.2022.2131190