AMS: nesten halvveis, og samtidig sprer vi kunnskap kloden rundt!

 

Omtrent 250 personer har de siste 8 dagene betalt inn bidrag til det rettslige arbeidet som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! driver fram om helsevirkningene fra mikrobølget stråling og skitten strøm.

I løpet av de siste tre dagene har dessuten snart 400 personer kloden rundt lastet ned engelsk oversettelse av en av de tre bøkene vi laget for denne prosessen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021). Vi mottar stor takk fra øst og vest for at denne boka er blitt tilgjengelig internasjonalt.

Nå handler det om å klage den norske domstolbehandlingen av AMS-saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det er vi i gang med, og vil ha deg med på!

Vi har per i dag nådd nær halvparten av beløpet vi trenger for å sikre denne siste fasen av dette rettslige løpet, etter en prosess gjennom rettssystemet som man kan undre seg over:

Tingretten la ganske enkelt norske myndigheters oppfatning til grunn for sin behandling. Dermed var det ikke åpning for noen andre oppfatninger om hva forskningen har å fortelle, og vi tapte.

Lagmannsretten viste til tingrettens bevisvurdering, og mente saksøkerne ikke hadde lagt fram gode nok bevis for sine helseplager. Dermed tapte de også her. Men samtidig ga lagmannsretten en oppskrift på hvordan leger kan skrive attester for fritak. Den finner du HER, og den overstyrer Helsedirektoratet og Strålevernet.

Høyesterett avslo vår anke, bare med en standardbegrunnelse.

Dermed er Menneskerettsdomstolen neste og siste mulighet. Og derfor er advokatene i gang for lengst.

For forskningen er klar nok, når den bare blir utført på biologiens og medisinfagets premisser. Du finner omtrent alt du kan orke å lese her på denne bloggen – i norske oversettelser. Også erfaringene er klare nok, det vet enhver som har hatt nærkontakt med el-overfølsomme over tid i det virkelige liv, og ikke bare ser verden gjennom studier og laboratorieforsøk, der alt man ser, avhenger av undersøkelsesmetodene.

Bli med du også!

Vi trenger flere som støtter denne saken. Den gjelder ikke bare AMS-målere, men et miljø der stadig flere får diffuse lidelser som kan tilbakeføres til “miljøstressorer”. Av dem er menneskeskapte elektromagnetiske felt den som har økt mest den siste generasjonen: i byer til rundt 1000000000000000000-dobbelte. (10 opphøyd i 18)

Det er ikke bare enkelte personers helse, men hele livsmiljøet denne saken dreier seg om.

Du melder deg på HER med et konkret beløp, eller VIPPSer til 760226 Foreningen for EMF-reform, som har aksjonens regnskap. Husk å oppgi epostadresse! Du kan også sende direkte til aksjonens bankkonto, som er 1813 19 02855.

(Husk at du kan bruke VIPPS selv om mobildata er slått av og mobilen står i flymodus: Du finner de tekniske detaljene her: https://eloghelse.home.blog/2-1-hvordan-kable-telefoner-og-nettbrett-m-m/)

 

Einar Flydal, den 1. juni 2023