Her finner du foredraget i PDF-format

På foredragene jeg har holdt denne våren i Trondheim, på Nordvestlandet, i Bergen og Risør og i går på Bygdøy om stråling, helse og miljø, er det alltid mange som tar bilder. De vil få med seg det jeg viser på skjermen. Slike bilder blir sjelden særlig gode. Her får du hele foredraget i PDF-format. 

Nå kommer det forespørsler om jeg kan holde foredrag til høsten. Jeg kommer gjerne, hva enten det er for å holde et foredrag på samfunnshuset, på bedehuset, eller i et lukket møte for politikere som vil bli orientert om saksfeltet – og gjerne med en motdebattant. Dersom du vil arrangere, er det perioden 31. oktober – 20. november som kan være aktuell. Foreløpig er det

Det er lokal informasjon og markedsføring som avgjør om det kommer folk – og lokaler nær der det er aktuelle saker, f.eks. strid om en mast eller om WiFi i skolen. Du må arrangere møtet og bekoste lokale utgifter. Detaljene og honorar skal vi alltids bli enige om.

Bruk kontaktskjemaet her i menyen dersom du er interessert.

Og her er foredraget jeg har holdt nylig. Et slikt foredrag tar drøyt tre timer, med to pauser. Det er mye tid, men folk finner det så interessant at det ikke blir for lenge. I tillegg kommer blir det alltid mange spørsmål og samtaler etterpå.

EFlydal-20230607-Foredrag-Bygdoy-1.0PDF-tilpasset.pdf

Einar Flydal, den 8. juni 2023