Skrive neste kursoppgave om natur og miljø og trådløs kommunikasjon?

Virkningen av mobilmast på tre trær: Et pæretre og et valnøttre står i skyggen for mobilmasta, mens et platantre står i fri sikt. Fra Dr. Waldmann-Selsams store studie av mer enn 700 trær (2022)

Miljøskadene fra vår moderne bruk av elektromagnetiske signaler er et tema som kommer stadig høyere på dagsorden framover:

Det blir stadig bedre påvist at moderne trådløs kommunikasjon har tekniske egenskaper som overdøver og forstyrrer de svake elektromagnetiske variasjonene i naturen som alle livsformer er tilpasset og avhengige av.

Her får du kilder til neste års kursoppgave, og en bokpremie i tillegg…

Her finner du materiale som du – eller noen studenter du kanskje kjenner – kan fordype deg i. Kanskje du/de kan orientere seg i det i sommer, og så bruke det til kursoppgave på gymnas, universitet eller høyskole neste år? Det er nok å ta av her.

For hver innleverte og godkjente kursoppgave – stor eller liten – som jeg får tilsendt om dette temaet, sender jeg portofritt ett eksemplar av Susan Pockett: Stråletåka –  Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene, en populærfaglig bok på 237 sider. Tilbudet gjelder fram til St. Hans 2024.

Oppgaven legger jeg ut her om du ønsker – anonymisert.

Einar Flydal, den 8. juni 2023

Litteratur om virkninger fra EMF på planter og dyr i naturen

Her finner du en stor leseliste. Noen av disse tekstene er store fagartikler, andre er kortere og mer lettleste.

 1. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 1. Rising ambient EMF levels in the environment Anthropogenic radiofrequency
  electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientationPart 2 | Part 3.
 2. Environment and Wildlife Effects
  Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects
 3. Published Research on the Adverse Effect of Wireless Technology and Electromagnetic Radiation on Bees
 4. Electromagnetic Pollution Risks to Bees
 5. Letter from Dr. Devra Davis re Telecommunications Infrastructure Plan at Grand Teton National Park
 6. Science: Plant and Animal Electromagnetic Sensitivity
 7. Electromagnetic Fields, Tree & Plant Growth
 8. Review – Biological effects of electromagnetic fields on insects 
 9. Biological effects of electromagnetic fields on insects
 10. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF)
 11. Review: Weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants
 12. 5G-The Digital Killing Fields-EMF/EMR

Om du søker på min blogg med søkeordet “miljøkatastrofe”, finner du en rekke norske tekster som også inneholder en del referanser til faglitteraturen.

For studien til Waldmann-Selsam, se bloggpost 16.03.2023.