AMS: Klagen til Menneskerettsdomstolen og økonomien

Så godt som alle har nå betalt inn det de lovet å bidra med så vi fikk anket AMS-saken til høyesterett. Så nå er den saken betalt (opp til rød strek). Som du vet, ble anken avslått – uten begrunnelse. Men vi fikk gjennomslag for at leger kan skrive ut attester for fritak fra AMS-måler! Det gjelder bare at legene og pasientene setter seg inn i prosedyren de kan bruke. Den finner du HER.

WHOs kodesystem ICD 11 har siden nyttår en egen skade-kode for mikrobølgeskader: XE6VK Exposure to microwave radiation. Og kloden rundt arbeider forskere og aktivister for å få et strålevern som verner mot helse- og miljøskader.

Nå utformes klagesaken vår til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Vi er ennå langt fra å dekke inn de kostnadene. Vi ber deg derfor bidra om du har anledning! 

Grafen viser bidragene siden vi begynte å kalle inn tilsagn. Alle regninger per dato er gjort opp. “Overskuddet” går til klagen som nå skal inn til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). En del nye tilsagn om støtte er kommet (oransje), men vi mangler en hel del for å dekke kostnadene vi får fram til klagefristen den 26. juli:

Advokatene jobber med klagen til EMD. Det er en prosess der ord og formuleringer skal veies på gullvekt. EMD holder seg strengt til jussen. Det skal altså mye til at domstolen tar opp de faglige bevisene. Nåløyet er trangt og det juridiske håndverket er  derfor avgjørende. Vi tror vi skal slippe til. For vi vet vi har en god helse- og miljøsak. Og vi har jussen og kunnskapen på vår side: Ingen som bryr seg med å vurdere bevisene, kan tro at helseinnvendingene mot AMS-målerne er “åpenbart grunnløse”! Norske domstoler har ganske enkelt ikke gjort jobben sin.

Når EMD – menneskerettsdomstolen i Strasbourg – skal vurdere vår klage, må den vurdere om norske domstoler faktisk har gitt saksøkerne anledning til å få sin sak skikkelig behandlet av retten.

Kan du og vil du bidra? Du melder deg på HER med et konkret beløp. Du kan også støtte direkte til aksjonens bankkonto, som er 1813 19 02855 Foreningen for EMF-reform, som har aksjonens regnskap. Eller du kan VIPPSe til 760226 Foreningen for EMF-reform. Husk da å oppgi epostadresse!

 

Einar Flydal, den 10. juni 2023