Frankrike har forbudt iPhone 12. Truer også med å tilbakekalle de som alt er solgt.

Fra nettsiden til Phonegate Alert 14.09.2023

Det tok sin tid, men omsider er franske myndigheter blitt presset til å forby alt salg av iPhone 12. Også flere andre mobiler er blitt trukket fra markedet. Årsaken er at strålingen overskrider selv de romslige grensene som bransjen har pålagt seg – altså at de ikke skal gi oppvarmingsskader.

Nå truer de franske myndighetene også med å kalle tilbake alle iPhone 12 som er solgt. Det vil nok skje også i flere andre land, og kanskje på EU-nivå …

Det er den franske organisasjonen Phonegate Alert, ledet av en lege, som i flere år har dokumentert at franske myndigheter har underslått opplysninger fra testene. Testene viser at mange mobiler på markedet sender kraftigere enn det gjeldende grenseverdier tillater.

På vegne av hele EU utføres testene av et statlig  fransk testlaboratorium, ANFR, og sendes ut til andre EU-land og til produsentene, uten at dette ble fulgt opp med krav og sanksjoner.

Heller ikke har forbrukerne blitt informert om testresultatene før legen Marc Arazi klarte å få dem utlevert og publiserte dem. Dermed har folk heller ikke fått vite at de bruker mobiler som stråler kraftigere enn selv de romslige grenseverdiene tillater.

Vil du sjekke din mobiltelefon?

Lista med testresultatene fra ANFR finner du her: https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/?disjunctive.morque. Lista er på fransk, men det gjør ikke så mye:

Let fram mobilmerket og modellen i første kolonne, og så sjekker du i kolonnen “Conformité” som ligger langt ute til høyre: Står det “Non-conforme” er strålingen for høy i forhold til gjeldende grenseverdier.

Målemetoden måler “spesifikk absorpsjonsrate” (SAR), som på fransk er forkortet DAS. Dette er et mål på hvor mye energi som samles opp over tid i vevet. Tillatt tall avhenger bl.a. av bestrålt kroppsdel som måles.

NB! Vær klar over at testen gjøres på uhyre primitivt vis og gir ingen reelle holdepunkter for om mobilbruk er skadelig: Man tester om en væske som absorberer energi omtrent like raskt som hjernen, blir oppvarmet i løpet av noen minutter når en mobil holdes nesten inntil. Forskjellen på nesten inntil og helt inntil er ganske stor (en mangedobling). Slike gjennomsnittsmål på oppvarming er en uhyre dårlig indikator på om det oppstår skade:

Testmetoden som brukes i slike tester er så primitiv, har et så dårlig teoretisk grunnlag, og har slik slagside at det virker vanskelig å fatte. Hvordan den ble til er utførlig omtalt i boka til forskerne Nicholas H Steneck og Tom Butler: Debatten om mikrobølgene – Fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022, som nylig er kommet som pocket og kan bestilles i bokhandlere. Det er så man ikke helt tror det man leser.

Andre virkningsveier enn oppvarming fra strålingen testes ikke, til tross for at det fins mer enn 100 andre virkningsveier som er dokumentert i forskning. Se (Horsevad 2015) for en oversikt. Slike andre mekanismer er godt påvist å gi skader, eller endringer som kan føre til skader, ved styrker som ligger på milliondeler av grenseverdiene.

Dette får ringvirkninger

Avsløringene som Phonegate Alert kom med, har ført til at myndigheter i flere land har måttet gripe inn. Det ønsker de selvsagt ikke, fordi det kan jo innbille folk at stråling fra mobiler er farlig og at de altså har sovet i timen. Men også i Danmark og Canada er det kommet forbud mot visse modeller, og mer vil komme.

Phonegate Alert forbereder klassesøksmål og Marc Arazi opptrer i fora over alt der han slipper til. Du finner ham også på YouTube. Verken myndigheter eller bransjen skal slippe unna, så langt det er opp til ham.

Mobilprodusentenes strategi

Mobilprodusentenes linje har vært å 1) ikke benekte at strålingen fra mobiler kan være helseskadelig, 2) støtte forskning som bare bruker energiopphopning (og dermed oppvarming) som skadekriterium og derfor ikke kan finne skader så lenge strålingen er for svak til å varme opp, samt 3) påvirke retningslinjer og standarder ved å delta aktivt og gratis i utvalg, og 4) fortelle at bransjen forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og til myndighetenes bestemmelser.

I kjøpsvilkårene du godtar når mobilen installeres, står det dessuten at den ikke skal holdes nær kroppen og en advarsel mot mulige skadevirkninger. Bransjen tar altså sine forbehold.

Denne strategien er en videreutvikling av den strategien som i sin tid ble formet av tobakksindustrien. Den er analysert og dissekert i en rekke bøker og fagartikler. (Man kan lett tro at den utøves som bevisst svindel, men bildet er mer nyansert enn som så.)

En økning i den typen hjernekreft og svulst som knyttes til mobiler og trådløse er da også påvist for en rekke land, herunder for Norge, det viser tall fra Kreftregisteret. (Se bloggpost 09.01.2019)

Det norske strålevernet er derimot mer katolsk enn paven. Sjefen for DSAs informasjonsvirksomhet, som før 2010 uttrykte sin skepsis, har siden stått på bransjens side og gang på gang forsikret, også under ed i rettssaler, at ingen skader kan knyttes til mobilbruk. Slikt kan man f.eks. gjøre ved å slå sammen ulike krefttyper, slik at hjernekreft på frammarsj blir usynlig fordi en annen type synker.

To nyhetsoppslag om saken

Her får du en artikkel og en pressemelding om de franske myndighetenes angrep på iPhone 12, oversatt til norsk. Først kommer en artikkel fra Apple Insider den 12. september. Deretter en melding som gikk ut fra nyhetsbyrået Reuters samme dag.

Det er interessant å se hvordan meldingen i Apple Insider demper ned saken og forsøker å bortforklare skademuligheten, mens Reuters-meldingen er mer åpen for slike muligheter:

Frankrike truer med full tilbakekalling av iPhone 12 på grunn av problemer med RF-styrke

(av Mike Wuerthele, Apple Insider, 12. september 2023)

Omtrent samtidig som iPhone 15 ble lansert, har Frankrike erklært at iPhone 12 ikke kan selges i landet, fordi den angivelig overskrider landets lovgrense for eksponering for radiofrekvent stråling.

Forbudet ble iverksatt etter at Frankrikes strålingsvakthund, Agence nationale des frequences (ANFR), gjorde sin egen testing av iPhone 12. Uten å avsløre testmetoden eller resultatene sa en fransk minister at iPhone 12 overskred landets spesifikke absorpsjonsrate (SAR) for RF-eksponering.

“Apple forventes å svare innen to uker”, sa Jean-Noel Barrot, Frankrikes juniorminister for digital økonomi til Le Parisien. “Loven er lik for alle, også for de digitale gigantene.”

RF-stråling er ikke det samme som ioniserende stråling, som skapes av nedbryting av radioaktive isotoper, og fra solen selv – og skademekanismen er annerledes. Ioniserende stråling bryter bindingene i cellene, mens tilstrekkelig høye nivåer av RF-stråling kan varme opp vev og kan teoretisk sett forårsake vevsskade.

Spesifikk absorbsjonsrate (SAR) er et mål på hastigheten kroppen absorberer RF-energi med. En SAR på 1 watt per kilogram betyr at ved eksponering ved den effekten [1 watt per kilo vev] vil temperaturen på en isolert bit vev øke med én grad Celsius per time, og målet tar ikke hensyn til tapet ai temperaturøkningen som måtte skyldes noen annen faktor.

SAR er et mål på oppvarmingen, og ikke et absolutt mål på skade. At det skapes varme er det som teoretisk sett kan forårsake skade fra RF-eksponering.

ANFR hevder å ha funnet absorpsjon på 5,74 watt per kilogram for testing ved kontakt [altså med mobilen inntil kroppen/hodet]. EU-grensen for eksponering ved kontakt er 4 watt per kilogram.

ANFR bemerket imidlertid ved 5 centimeter avstand mellom antenneelementet og det simulerte vevet [en væske] var nivået i samsvar med den internasjonale bestemmelsen på 2 watt per kilo, noe Apples egen testing bekrefter.

Apples testing er i samsvar med en internasjonal industristandard. Som Apple hevder, er iPhone-senderne under testing satt manuelt til høyest mulig overføringsstyrke, og SAR blir vurdert i sanntid, over de tidsintervaller som er spesifisert av gjeldende forskrifter. Apple sier at SAR-testingen deres blir utført i posisjoner som simulerer bruk mot hodet, uten avstand, samt når den bæres eller bæres mot kroppens torso, med 5 mm avstand.

Barrot ser ut til å tro at en programvareoppdatering vil fikse problemet. Frankrikes ANFR leverer sine funn til andre regulatører i EU-land. Apple ser ikke ut til å ha kommentert saken foreløpig.

Pressemeldinger om problemet ble sendt ut tidlig tirsdag, men ved publiseringstidspunktet, fikk man feilmelding. Det er ikke klart om pressemeldingene ble trukket tilbake, eller om det var et teknisk problem som siden hindret gjengivelsen.

https://appleinsider.com/articles/23/09/12/france-threatens-total-recall-of-iphone-12-over-rf-power-concerns

Fransk vaktbikkje stanser salget av iPhone 12 på grunn av for høy stråling – minister

(av Tassilo Hummel. Reuters. 12. september 2023)

PARIS, 12. september (Reuters) – Apple må slutte å selge sin iPhone 12-modell i Frankrike på grunn av strålingsnivåer som overskrider terskelverdien, sa Frankrikes juniorminister for digital økonomi til avisen Le Parisien i et intervju publisert tirsdag.

Den franske strålingsvakthunden ANFR varslet Apple om sin beslutning om å forby salg av iPhone 12 etter at den hadde utført tester som viste at smarttelefonens spesifikke absorpsjonsrate (SAR) var litt høyere enn lovlig tillatt, sa Jean-Noel Barrot til avisen.

Apple svarte ikke umiddelbart på en Reuters-forespørsel om kommentar.

Barrot sa at en programvareoppdatering ville være tilstrekkelig for å fikse strålingsproblemene knyttet til telefonen, som det amerikanske selskapet har solgt siden 2020.

“Apple forventes å svare innen to uker”, sa han, og la til: “Hvis de ikke klarer det, er jeg forberedt på å beordre tilbakekalling av alle iPhone 12 i omløp. Regelen er den samme for alle, inkludert de digitale gigantene.”

Den europeiske union har satt sikkerhetsgrenser for SAR-verdier knyttet til eksponering for mobiltelefoner, noe som ifølge vitenskapelige studier kan øke risikoen for enkelte former for kreft.

Den franske vakthunden vil nå videreformidle sine funn til regulatorer i andre EU-medlemsland. “I praksis kan denne avgjørelsen få en snøballeffekt”, sa Barrot.

I 2020 utvidet Frankrike regelverket, slik at det nå pålegger forhandlere å oppgi strålingsverdien til produkter på emballasjen, ikke bare for mobiltelefoner, men også for nettbrett og andre elektroniske enheter.

Rapportering av Tassilo Hummel; Redigering av Aurora Ellis

https://www.reuters.com/technology/french-watchdog-halts-iphone-12-sales-over-too-high-radiation-minister-2023-09-12/

Einar Flydal, den 15. september 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230915-Frankrike-har-forbudt-iPhone-12.pdf

PS. Hva gjør du nå med din iPhone 12? Aller først skaffer du deg ørepropper med ledning og å gå med mobilen i lomma eller tett på kroppen. Det er aller første trinn. Resten av avvenningen kan du begynne på etter noen uker…

PS2. Denne saken utvikler seg raskt. Det kommer nå artikler i verdenspressen i rask rekkefølge – både artikler som hevder at den franske reaksjonen er overdrevet og at det ikke er påvist noen risiko og derfor ingen grunn til bekymring, og artikler som hevder det motsatte, altså at kreftfare fra mobiler har vært påvist lenge og at man for lengst burde hatt strengere regulering. Under har jeg lagt til et par ferske referanser fra USA og litt generelt bakgrunnsstoff.

Referanser

Horsevad, Kim. Kortlægning af Bioreaktivitet for Mikrobølger i nontermiske Intensiteter (Saxo, 2015, kan bestilles fra Akademika)

Arazi, Marc Dr.: PHONEGATE: Overexposed and deceived-What the cell phone industry doesn’t want you to know Paperback – 24 May 2022 (engelsk utgave med forord av Devra Davis, til salgs på Amazon)

Mer stoff:

Noen omtaler i pressen og andre relevante artikler, hentet fra rundbrev fra Joel M. Moskowitz, Ph.D., direktør for Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley, https://www.saferemr.com, https://www.facebook.com/SaferEMR:

https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/09/14/france-ban-iphone-12-radiation-levels/

https://www.propublica.org/article/what-to-know-about-cellphone-radiation

Peter Elkind. How the FCC Shields Cellphone Companies From Safety Concerns. ProPublica, Nov 10, 2022