Gir flere mobilmaster lavere helserisiko?

Fra mobiloperatørene har vi de siste par år fått høre at dersom man engster seg for helseplager fra elektromagnetisk stråling (EMF), bør man være tilhenger av at basestasjonene står tettere, så dekningen blir bedre. F.eks. bruker Telenor Norges dekningssjef Bjørn Amundsen dette argumentet i Asker & Bærum Budstikke nylig.

Påstanden hviler på et enkelt teoretisk resonnement som er fullt av hull. Men siden det brukes så ofte som argument for å overtale skeptiske kommunestyre-representanter, borettslagsstyrer og FAU’er, er det bryet verd å ta alvorlig, og å vise hvorfor det ikke holder. Les mer «Gir flere mobilmaster lavere helserisiko?»

Telenor vant i retten – men hvem tapte?

Dommen er kommet i rettssaken mellom radareksperten og Telenor Norge. Telenor vant. Radareksperten tapte og må dekke både egne og Telenor Norges omkostninger. Dessuten må han leve med antennene som fra under 30 meters hold retter sine strålekjegler gjennom hans hus for å dekke noen få hus bakenfor.

Ut av dommerens beslutning leser jeg et resonnement omtrent som følger:

Les mer «Telenor vant i retten – men hvem tapte?»

Facebook på nattbordet, antennen på veggen – og trærne?

Fig. 1: Det cirkadiske system (fra Wikipedia)

Fig. 1: Det cirkadiske system – velg for å forstørre
(fra Wikipedia)

Her om dagen var en eldre lege i Dagsrevyen og kommenterte at så mange jenter blir stresset og søvnløse av Facebook: De føler at de må være på nett hele tida, og sover med mobilen ved siden av seg. – Slikt går ikke i lengden. Hjernen får ikke hvile, var legens kommentar. Han var opptatt av det psykiske stresset. Der har vært mange slike oppslag i media de siste årene.

Les mer «Facebook på nattbordet, antennen på veggen – og trærne?»

Systemsvikt i praksis: mobilmaster og Statens strålevern

Mobilselskapene monterer master for å gi oss nye og bedre kommunikasjonsmuligheter med 4G og 5G. Og det vil vi gjerne ha. De – og Statens strålevern – forteller oss at noen helserisiko fra mastene er det ikke. Etter nesten 40 år i bransjen, hvorav de fleste i interessant og meningsfylt arbeid i Telenor med gode kolleger, skulle jeg ønske at jeg kunne si at vår helse var godt ivaretatt. Men det kan jeg ikke, for systemet svikter:

Les mer «Systemsvikt i praksis: mobilmaster og Statens strålevern»

– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!

– Folk som hevder at mobilmaster kan skape helseproblemer, er noen tullinger! Dessuten skremmer de folk unødig.

Inntil ganske nylig, og gjennom nær 40 år i bransjen, trodde jeg det var slik. I alle fall at mastene ikke kan skade mer enn mobiltelefonene. For strålingen som når fram, er jo så uendelig mye svakere. Men nå har jeg lest meg litt mer opp på både teori og praksis, og da finner jeg at mastenes uskyld er sterkt overdrevet. Det stemmer som vi skal se med moderne biologisk teori og passer dessuten med funnene som forskerne gjør, f.eks. da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa. Den britiske biologen Andrew Goldsworthy utfyller den forklaringen vi alt kjenner fra f.eks. cellemedisineren Martin Pall (se samtale med Martin Pall) i det følgende, og Goldsworthy går faktisk lenger: Mastene kan godt være verst.

Les mer «– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!»

Da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa…

Okinawa-blokkaI Okinawa i Japan bestemte en gårdeier seg for å si opp avtalen med teleselskapet som hadde basestasjoner på toppen av boligblokken hans. Det ga to forskere anledning til å sette i gang et ganske spesielt forskningsprosjekt om helsevirkningen av å ha mobilmaster på toppen av en bygård – og av å slukke antennene. De fant at beboerne ble klart sykere da basestasjonene ble slått på – i to etapper – og dernest klart friskere da basestasjonene ble slått av. I forlengelsen av dette går det an å leke med tanken om noen ganske tøffe helsepolitiske beslutninger!

Det japanske forskerparet gjennomførte undersøkelsen i 2009, og den er bare publisert ett sted: i et tysk tidsskrift for miljømedisin. Her finner du mitt sammendrag, og – for de spesielt tyskkyndige – hele forskningsrapporten:

Les mer «Da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa…»

Mobilmaster skader livet rundt oss

Mobile-Phone-Radiation-TowerDet er sjelden jeg blir kvalm av å lese forskningsrapporter. Men de burde flere lese. For nå har jeg lest om virkninger på naturen fra mobilmaster – siden utbygging tok av på 1990-tallet. Master når oss med langt svakere stråling enn mobiler, men de står på kontinuerlig, og vi kan ikke velge dem bort. Virkninger fra mobilmaster på mennesker er et tema for seg. Det fins en del forskning på det. Men her er det virkninger på resten av Skaperverket det gjelder. Den som ønsker detaljer vil finne mer i kildene, som er langt rikere enn det er plass til å sammenfatte her:

Les mer «Mobilmaster skader livet rundt oss»

Hurra for mobilmaster?

Berit Svendsen, adm.dir. i Telenor Norge, advarte i DN 19.1.2015 mot strålefrykten. Hun ønsker færre «nei-kommuner» som legger hindringer i veien for oppsetting av master. I samme artikkel uttalte kommunaldirektør Kristin W. Wieland i Bærum at Bærum bør bli en «ja-kommune». To dager etter truet samferdselsministeren med å gripe inn mot kommuner som hindrer mobil- og bredbåndsdekning (DN 21.1.).

Men er master sunt? Eller kanskje direkte helse- og miljøskadelig?
(Teksten er nærmest identisk med artikkelen i DN den 24. januar 2015.) Les mer «Hurra for mobilmaster?»