Moskva fjerner mobilmast på grunn av helsefare

Etter at rettssaken mellom radarspesialisten på Ulvøya i Oslo og Telenor Norge er over, dukket det opp en gammel pressemelding som ble sendt ut fra Folkets Strålevern i 2014, men som vel ingen norsk avis satte på trykk. Her kommer teksten i sin helhet.

Som bakgrunn for denne pressemeldingen kan det være verd å merke seg at russisk forskning faktisk siden tida mellom 1. og 2. verdenskrig lå meget langt framme på området elektromagnetiske felt og helsevirkninger, både positive og negative. Ulike former for “elektroterapi” kom tidlig i bruk i helsevesenet. Deres forskning foregikk med svært liten kontakt med Vesten. En av de få som formidlet deres forskningsresultater og vitenskapsperspektiv vestover, var den norske medisineren Vilhelm Schjelderup, som kom hjem fra flere besøk østover med underlige rapporter om russernes syn på kroppen som et elektrisk system. Denne forskningen førte til langt strengere strålegrenser enn i Vesten.

Mobilmast fjernes i Moskva på grunn av helsefare

ITAR-TASS melder at en domstol i Moskva har besluttet at en mobilmast må fjernes på grunn av “elektromagnetisk forurensning”. Masten må fjernes nå i sommer. Det var Nikolai Lesnikoff som gikk til rettsak i 2013 mot operatøren MTS for å få fjernet masten, som sto bare 20 meter fra hjemmet hans. Han argumenterte med sin grunnlovsfestede rett til et gunstig miljø, og at det ble forurenset. MTS argumenterte med at alle basestasjonene lå innenfor de vedtatte strålegrensene, og at de var lavere enn fra mikrobølgeovner, neonlys og radio- og TV-sendere.

Russlands grenseverdier for mikrobølger er i dag 100.000 mikroWatt per m2 kroppsflate, mens den i f.eks. Norge er 10.000.000, altså 100 ganger høyere. Strålevernsjefen i Russland, Oleg Grigoriev, ønsker likevel maksgrensen ned i byene med 80 %, det vil si til 20 – 30.000 mikroWatt per m2, fordi befolkningen der har så mange andre tilleggsbelastninger.

Russland har drevet utstrakt forskning på helsevirkninger av radiofrekvent stråling i rundt 100 år, både i helsesektoren, i det militæret og i arbeidsmiljøforskningen. De har stadig publisert forskningsrapporter der det påvises at selv forholdsvis svake elektromagnetiske felt forårsaker en lang rekke helseskader fra cellenivå og høyere – flere hundre artikler det siste tiåret. Noen av de russiske forskerne hevder at elektromagnetiske felt er blant vår tids største helseproblemer. I internasjonale fora har Russland derfor stadig argumentert for lavere strålegrenser.

Ifølge ITAR-TASS er stadig flere russere nå opptatt av “elektrosmog”. Ettersom myndighetene ikke følger opp, griper en del til overtro, og begynner med ulike slags armbånd som skal beskytte dem. Det er ikke en utvikling myndighetene ønsker.

Tilsvarende saker foregår i en rekke land. I Norge har der ennå ikke vært noen slike saker for domstolene.

Så langt pressemeldingen fra Folkets Strålevern som ingen satte på trykk. Kan det skyldes fordommer i redaksjonene? Har vi noe å lære fra andre land?

Einar Flydal, 29.3.2015