Det nye kunnskapsgrunnlaget er levert EU-kommisjonen: – 5G forsterker den trådløse miljøkatastrofen

Her får du det nye kunnskapsgrunnlaget – litteraturlista over forskningen om skadevirkninger fra 5G servert på et fat. Lista er signert en av klodens fremste forskere på biologiske virkninger av elektromagnetiske felt og stråling.

I tillegg får du mine refleksjoner om hva dette innebærer: Valget står nå mellom trådløst eller bærekraft. Miljøødeleggelsene fra trådløs kommunikasjon går for fort til at masseutbredelse av trådløst er tjenlig til å skape økt bærekraft.

Forskere og andre eksperter innen stråling og helse verden over sendte i fjor sommer en anmodning til EU-kommisjonen om snarest å stanse utrullingen av 5G-teknologi (omtale og norsk oversettelse her): Miljøkonsekvensene er ikke utredet, og alt vi fra før vet om mikrobølget kommunikasjon med slike egenskaper, tilsier at miljøkonsekvensene vil være store og alvorlige – verre enn fra de trådløse teknologiene som hittil er tatt i bruk.

To forskere tok så til motmæle og sendte egne brev til EU-kommisjonen. De hevdet at det er tvil om de biologiske skadevirkningene, og at sentrale aktører har konkludert med at skadevirkninger ikke er påvist. Nå sables de to ned av tung ekspertise fra flere hold som ikke bare påviser fusk i deres påstander, men at kunnskapsgrunnlaget mot dem er overveldende. Budskapet er at 5G forsterker den trådløse miljøkatastrofen som 4G, 3G, 2G og radarer alt har satt i gang, med utrydding av fugl, insekter, amfibier – og mennesker. Altså omtrent det du alt har lest jeg har publisert før om 5G (Firstenberg 26.02.2018) og om artsutryddelse (Flydal 26.03.2018).

En av dem som gir de to svar på tiltale, er biogenetikeren Martin L Pall. Han er nå en av de tyngste stemmene internasjonalt på grunn av sine store metastudier og sine banebrytende påvisninger av hvordan miljøgifter skaper inflammasjoner. Slik fant han forklaringer på mange av vår tids til da uforklarte helseplager (Pall 2007). I 2013 fant han at elektromagnetiske felt/stråling virket på samme måte som disse miljøgiftene, og i 2014 fortalte han om dette på Litteraturhuset i Oslo (video her).

I en stor, systematisk gjennomgang med adresse til EU-kommisjonen lister Pall opp påviste skadevirkninger og -mekanismer som kan knyttes til mikrobølget kommunikasjon med slike egenskaper som 5G bygger på, og han angir utvalgt forskningslitteratur som leverer solide belegg. Pall har sendt meg en redigert og lettere leselig versjon og håper den spres. For han er alvorlig bekymret for vår og våre barns framtid. Du finner den HER.

Et nytt kunnskapsgrunnlag for bærekraftpolitikk

Martin L Palls gjennomgang samstemmer med det store bildet som det store flertallet av forskningsrapporter har gitt over en årrekke, ført fram til dagen i dag. Gjennomgangen gir oss det nye, reelle kunnskapsgrunnlaget som enhver bærekraftpolitikk må bygge på framover:

trafikkradar-Breunig

Virkningen av trafikkradar (fra Breunig 2017)

Glem “smarte” løsninger dersom de innebærer trådløse ledd – for eksempel GPS-sporing av biler for å måle ut veiavgift etter antall kilometer kjørt. Og glem AMS, trådløse målere for strøm, som sender med kilometres rekkevidde hvert sekund for å gi forbruksdata videre til en mottaker like i nærheten én gang per døgn. Glem bilradarer som skader livet rundt bilen (se bilde). Prisen for de miljøgevinstene som slike løsninger kanskje kan gi, er for høy. Dette er gamle drømmer som ble formet i teknologimiljøene på 1990-tallet og før, i en tid da miljøargumenter forsterket deres levedyktighet, og kunnskap om baksiden av mikrobølgemedaljen ikke var utbredt i bransjen.

Nå – når disse ideene har utviklet seg til håndfast forretning med miljøalibi – er situasjonen en ganske annen:

Fordi skadeutviklingen fra trådløst går så raskt – gråspurven borte fra verdens byer, insekter i sterk tilbakegang, økning i inflammasjonsbetinget sykelighet – står valget mellom trådløst eller bærekraft. Trådløst kan ikke forsvares utfra andre miljøgevinster som måtte vinke i det fjerne. De som ivret for å bruke trådløst til miljøvennlige løsninger, tok feil. Jeg selv var en av dem: vi har alle lettest for å lytte til de røstene som støtter det vi liker.

De som markedsfører Tingenes Internett med miljøargumenter, tar også feil – med stadig mer alvorlige konsekvenser ettersom antennene blir fler, selv om signalene blir svakere. Styrken betyr lite for den biologiske virkningen.

Høyre har landsmøte denne helgen, og skal blant annet diskutere GPS-sporing av biler – en idé fra partiets digitaliseringsutvalg (Aftenposten 4.4.2018). Hvordan er det blitt slik at vi kjøper disse gamle ideene, uten tanke for den minst like gamle kunnskapen om skadevirkningene?

Hvordan det ble slik

En artikkel i The Nation 29.03.2018 forklarte det nylig klart og tydelig, og i overensstemmelse med tung dokumentasjon jeg tidligere har beskrevet: Vestens vern mot helseskader fra mikrobølgestråling ble formet på 1990-tallet med slike eksponeringsgrenser at det ikke skulle skape vanskeligheter for næringen og for forsvarssystemene, selv om man visste godt at skader måtte påregnes.

Eksponeringsgrensene ble i realiteten satt av næringen selv, og av USAs forsvar. Siden den gang er strategien å holde tvilen vedlike – ved stadig å leie inn forskere som forteller oss at helseskader ikke er entydig påvist, og å utbre de samme svake grenseverdiene til resten av verden gjennom WHO. – Det skjer mens forskere verden over fortsetter i årtier etter årtier å gjøre alarmerende funn om hvordan alt liv skades av mikrobølgestrålingen.

Også Norge “følger WHO”. Det skjer gjennom et embetsverk som uten egen kompetanse på feltet stoler på kvaliteten i det “kunnskapsgrunnlaget” det stadig henvises til: forskningsvurderinger utført av utvalg som alltid forsvarer at status quo og etterlyser mer forskning for å få avklart de uklarhetene de hevder er der. I Norge er det FHI-rapport 2012:3, omtalt som “Folkehelseinstituttets rapport”, det vises til. (Det er det jo slett ikke. Mer om det i bloggpost 23.03.2018). Embetsverket er ganske enkelt blitt bondefanget. Og så har vel enkelte gjennomskuet spillet, men lar seg bruke som spillbrikke til å forsvare situasjonen fordi alternativet er så byrdefullt.

Akk o ve!

Kommer noen akademikere og politikere, kristenfolket, miljøvernere eller erstatningsjurister snart på banen og sier at “slik kan vi jo ikke ha det i dette landet”? Eller lar de 5G-forberedelsene bare gå sin gang til utrullingen ikke lenger kan stanses?

Einar Flydal, den 5. april 2018

PDF-versjon: EFlydal 20180405 Det nye kunnskapsgrunnlaget 5G

 

Referanser

Alexander, Jan m.fl.: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis, FHI-rapport 2012:3, Folkehelseinstituttet, 2012, https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/

Breunig, Helmut: Skader på trær på grunn av stråling fra mobilmaster En observasjonsveiledning, Versjon 2.01, September 2017, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/breunig-2017_observasjonsveiledning-v2-01_norsk.pdf

Hertsgaard, Mark & Dowie, Mark: How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation. The disinformation campaign—and massive radiation increase—behind the 5G rollout, The Nation, March 29, 2018, https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Pall M. L. 2007 “Explaining ‘Unexplained Illness’: Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others”, Harrington Park (Haworth) Press.