Kommer 5Gs helse- og miljøproblemer til Kongsberg nå? Hvem sjekker?

Kongsberg_hovedbilde (1)

Konsernsjef Sigve Brekke flankert av Bjørn Ivar Moen, konstituert leder i Telenor Norge og ambulansearbeider Anne Elisabeth Hegna åpner 5G-piloten på Kongsberg. (Foto: Martin Fjellanger)

Telenor åpnet 8. november Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg. Kan noen være så vennlige å undersøke om vi samtidig får økt fugledød, økt dødsrate blant innbyggerne, og en liten influensaepidemi?

For det er godt grunnlag for å vente seg slike virkninger. Jeg hører dessuten fra bransjefolk at stadig flere av dem nå forstår at bransjen er på ville veier. De forstår at teknologien de ruller ut til hurra-rop fra begeistrede og beærede ordførere og lokalpolitikere, har alvorlige, skadelige sider. Likvel drives de videre, fordi ingen stanser opp og sier “Stopp!”

Piloten på Kongsberg skal være “et testlaboratorium for framtidens supernett”, i følge Telenors pressemelding1, og skal gi innbyggerne flere tjenester, Tingenes Internett, osv. osv. Men der er altså en hake ved denne utrullingen av 5G-nettet som Telenor ikke omtaler:

Teknologien er ikke konsekvensutredet – verken for miljø- eller helsevirkninger. Det ville nemlig ikke FCC, USAs myndighet på feltet, som lenge har vært ledet av mobilbransjens egne veteraner. Samtidig er de store og alvorlige konsekvensene vi kjenner fra forskning på eksponering for slik stråling, oversett av myndighetene mens de kommersielle aktørene ganske enkelt ikke bryr seg om å vite noe om dem – for da kan de vinke farvel til store investeringer og inntektsmuligheter.

5G-pilotene rundt i verden fører allerede nå til skader på mennesker og miljø. , og i Newcastle2 har temperaturen lenge vært høy og rettsaparatet for lengst trukket inn. Og det er skadevirkninger som vi kjenner fra før når store, nye kommunikasjonssystemer innføres. Her får du et ganske lite utplukk:

“5G-influensa”

I USA melder nå “5G-influensaen3 seg. Symptomene er nemlig omlag de samme. “Influensa-epidemien” har rammet Sacramento, Los Angeles, Houston og Indianapolis, byer der Verizon har satt i gang 5G. Syns du det låter helt vilt? Tanken er ikke så vill som man skulle tro: At epidemier med influensa-symptomer kan knyttes nøye til utbrudd av elektromagnetiske felt fra solflekker er gammel kunnskap. Og siden 1850-tallet kan en rekke “influensa-epidemier” knyttes til innføringen av telegrafi, radio og radar. Det gjelder ikke minst Spanskesyken som inntraff nøyaktig da USAs marine satte i gang sitt nye verdensomspennende radiokommunikasjonsnett, og kostet millioner av mennesker livet verden over, og inntraff samtidig selv på isolerte steder som ikke kunne rekke å få smitte fra hverandre – ikke en gang via fugl. Låter det som en dårlig konspirasjonsteori? Javisst. Men sjekk det vitenskapelige grunnlaget selv:

Kunnskapen om at influensa-symptomer kan være en “elektrisk sykdom” er gått tapt i jakten på virus som årsak, og er blitt så ettertrykkelig parkert at en slik forklaring i dag virker som en latterlig og uhyrlig tanke. Arthur Firstenberg gir denne forklaringen kjøtt og blod og omfattende vitenskapelig forankring i boka Den usynlige regnbuen – Historien og elektrisiteten og livet. (Mer om boka HER.) Det betyr ikke at all influensa skapes av elektromagnetiske felt, men at det er lett å ta feil av årsakene når man møter symptomene. Derfor bør det sjekkes på Kongsberg: Blir det mer “influensa” med 5G-utrullingen? Kommer de typiske symptomene også hos hunder, katter, hester og fugl?

Fugledød

I den Haag, Nederland4 og i Newcastle har man sett at fugler faller døde om og forsvinne. Det hele startet med 5G-testingen. Og man har sett at insektene blir borte. Man finner ingen virus, man finner ingen andre årsaker,

Selv om de vitenskapelig sikre bevisene så langt mangler i forbindelse med 5G, har vi flust av belegg for at fugler plages, forvirres og fordrives av tidligere generasjoner mobilkommunikasjon (2G, 3G, 4G). Den nevnte boka, Den usynlige regnbuen, gir deg en omfattende gjennomgang. Når du søker på fugl på min blogg, finner du omtaler av en rekke forskningsartikler om hvordan mikrobølget stråling fordriver og forvirrer fugl og en del av maten de spiser: insekter.

Det foreligger selvsagt ikke noen vitenskapelig holdbare undersøkelser om sammenhengen mellom fugledød og 5G så langt. For vitenskapelige undersøkelser krever tid – flere år når de i tillegg skal gjentas for sikkerhets skyld. Vitenskapelige undersøkelser kan heller ikke foretas på slike fenomener og i slike former at alle lar seg overbevise. For mange har så store interesser i det trådløse at de uansett vil hevde at disse skadevirkningene ikke er sikkert nok påvist.

Det er derfor vi trenger føre-var-tankegang, også blant teknologene, strålevernmyndighetene og i næringen. Skal vi vente på endelige svar, tar vi livet av naturen underveis. Derfor roper forskerne nå sitt varsko.5

Økte dødsrater

5G-dødsfall blant mennesker har kanskje ikke vært registrert så langt. Men det er interessant å se hva slags påvirkning av dødsratene som tidligere utrullinger av mobilsystemer har skapt. Igjen finner vi stoffet i boka Den usynlige regnbuen:6

Skjermdump-13.11.2018 , 16.30.21

Økt dødelighet når mobilnett starter opp.
(fra Firstenberg: Den usynlige regnbuen, s. 430)

Grafen viser hvordan dødsraten steg i en enkelt amerikansk by da man innførte mobil­kommunikasjon for første gang. Tilsvarende skjedde i mange flere byer. Alarmen burde gå av slike opplysninger.

Det er rimelig å tro at 5G-innføringen vil skape tilsvarende mønstre også i Norge, kanskje enda tydeligere ettersom energi­nivået i strålekjeglene blir mer intenst og pulsene kommer bråere enn i tidligere genera­sjoner trådløs kommunikasjon.7

Men slike mønstre i dødeligheten ser man bare dersom man leter, for slik er det i all forskning. Man må ha en hypotese for å samle den typen data som er relevante for å finne ut om hypotesen stemmer eller ikke. I ettertid er det derfor ofte vanskelig å finne data som lar seg analysere for å teste hypoteser. Nå er anledningen der for å kartlegge om 5G-innføringen påvirker helse og miljø.

De som nå turer fram med begeistring og innfører 5G-teknologien, tar på seg et stort ansvar – hva enten de er myndigheter, teknologi-entusiaster, politikere eller næringsdrivende. Det gjør også helse- og miljømyndigheter som ikke undersøker virkningene av 5G-utrullingen. Parallellen til AMS-utrullingen er krystallklar. Også der forstår de nå at de er på ville veier, men skylapper, historikk og revir-forsvar hindrer at noen tar tak.

Kanskje slipper de unna juridisk, men moralsk gjør de det ikke: Enhver som vil se, bør nå ha forstått at det fins grunner for å undersøke nøyere. Det ansvaret ligger på hver enkelt, og det kan ikke skyves over på Statens strålevern og andre miljøer der de med skylapper og regel-briller kun forvalter regelverk og mangler innsikt og metoder for å gjennomskue at de selv er offer for tobakksforskningens lettvinte og uansvarlige påstander.

Einar Flydal, den 14.11.2018

PDF-versjon her: EFlydal 20181114 Kommer 5G-influensaen til Kongsberg nå

 

Kilder

Fotnoter i teksten:

  1. http://www.mynewsdesk.com/no/telenor/pressreleases/telenor-aapner-skandinavias-foerste-5g-pilot-2792249
  2. https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/children-being-microwaved-beds-5g-15087406
  3. https://smartmeterharm.org/2018/11/12/5g-epidemic-to-hit-sacramento-also-los-angeles-houston-indianapolis/
  4. https://www.sott.net/article/400047-Hundreds-of-birds-dead-during-5G-experiment-in-The-Hague-Netherlands
  5. https://einarflydal.com/2017/12/29/2018-tradlosteknologi-er-blant-miljo-agendaens-15-viktigste-saker/
  6. Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om eløktrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (kommer i desember, forhåndsbestilles HER)
  7. https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/

Mine tidligere bloggposter om 5G: https://einarflydal.com/?s=5G

Kunnskapsstatus som er relevant for 5G og helserisiko:

Statens strålevern hevder at “kunnskapsstatus” tilsier at det ikke er fare for økt helserisiko så lenge strålingen er under “anbefalte grenseverdier”. Vær da klar over at “kunnskapsstatus” i den sammenheng betyr konklusjonene fra visse ekspertutvalg som er ekstremt skjevt sammensatt, og dominert av forskere og konsulenter som alltid står på næringens og ICNIRPs side. Deres arbeidsmetoder er sterkt kritisert, og deres konklusjoner avviker fra frie forskeres konklusjoner og fra hovedtyngden av publisert forskning.

Martin L Pall, som er uavhengig, professor emeritus i biokjemi og medisinske basalfag, Washington State University, har laget en omfattende oversikt over meta-studier (“studier av studier”) som er relevante for 5G, og som påviser vesentlig, økt helserisiko fra slike teknologier som inngår i 5G. Han er meget bekymret for skadevirkningene. Sammendraget av hans utredning er tilgjengelig HER, og der finner du også lenke til hele utredningen på 60 sider.

Martin L. Pall: “5G: En stor fare for EU, USA og for folkehelsen internasjonalt! Solid vitenskapelig belegg for åtte ulike typer alvorlige skadevirkninger forårsaket av eksponering for elektromagnetiske felt (EMF), såvel som for årsaksmekanismene som frembringer dem“, notat, 17. mai, 2018, publisert på nettet.

Litt mer for folk som liker video og er stø i engelsk:

Et lite søk på YouTube gir deg et vell av korte og lange videoer:

https://www.youtube.com/results?search_query=5g+health+risks+

Desssuten kan du titte på:

Potential risks to human health from future sub-MM communication systems, (Mulige risiki for menneskelig helse fra kommunikasjonssystemer som bruker kortere bølger enn millimeterbølger). foredrag av Paul Ben-Ishai, PhD, Department of Physics, Ariel, Jerusalem. 32:39 Pub 15.2.2017

Severe and Debilitating Affects from 5G Technology, (Alvorlige og funksjonshemmende virkninger fra 5G-teknologi). Karen Strode vitner for USAs Senats Energi- og teknologikomité. 3:29 Pub 25.3.2018

5G Bird Collapse across Gateshead, en av mange videoer som er laget fra testområdet Gateshead i Newcastle, viser at fuglene ganske enkelt er borte, Pub 14.2.2018