AMS: Truer nettselskapet med å stenge av strømmen?

Skjermdump-12.11.2017 , 14.31.33

Hjerteflimmer? Prøv om det hjelper å stenge av hovedbryteren noen dager!

En del folk som nekter å skifte ut sin gamle måler med en ny AMS/smartmåler, får nå brev i posten fra nettselskapet.

Nettselskapet truer dem med at det vil stenge av strømmen hvis de ikke slipper til. Det har det ikke lov til. Her får du vite hva du skal svare. Det krever bare at du sender en epost.

Det kan være flere grunnet til at du ikke vil ha skiftet ut måleren. En av dem er helserisikoen. For eksempel er det en del folk som merker hjerteflimmer etter at målerne kom i hus. Litt mer om det finner du også her…

Å stenge av strømmen fordi du ikke vil ha en ny måler med døgnkontinuerlig mikrobølgesendinger, har ikke nettselskapet lov til. Det framgår klart av en liten utredning fra to advokater: Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal: VURDERING AV NETTSELSKAPERS RETT TIL Å STENGE STRØM, 19. november 2018

Så dersom du er en av dem som er blitt velsignet med et slikt trusselbrev, skal du bare sende advokatenes notat til nettselskapets kunderservice – med en vennlig hilsen om at de bør lese seg opp. Så blir nok stille en stund. Notatet laster du ned her eller fra nettsidene til STOPP smartmålerne!, eller du sender dem bare lenken til denne bloggposten og ber dem laste ned selv.

 
2827 Nedlastinger

Som du ser av notatet, fins det flere mulige argumenter for at man ikke vil ha en AMS-måler i hus. Ett av dem er det helsemessige: Etter advokatenes mening er det utvilsomt at det kan stilles spørsmål om helserisiko knyttet til strålingen fra slike målere. Det forstår de uten å være medisinere. Det samme argumentet kommer også fram i utredningen fra Advokatkontoret Erling Grimstad AS, som du finner HER. Der finner du også mye mer stoff som forklarer  helserisikoen, med referanser til fagstoff.

Dersom du allerede har fått en slik måler i hus, kan du sende det samme notatet til nettselskapet og forlange at kommunikasjonen fjernes. Da skal nettselskapet sende ut en person som fjerner kommunikasjonsmodulen, og – hvis det er en Kamstrup-måler – også stenger av for radiokommunikasjon ved å gjøre noe med selve måleren. Du får antakelig krav om et gebyr, men om få uker foreligger det en ny juristutredning som tar for seg gebyrene…

Tilbake til hjerterytmeproblemene

Hjerterytmeforstyrrelser i form av plutselig økt puls er en klassiker som du vil se flere melder om i samlingen av smartmålerhistorier, som du finner HER. Du kan også lese om dem i bloggpost 19.05.2017. Ser du om slikt på amerikanske videoer, så skal du vite at strømmålerne i USA har kraftigere maks-signal (2 Watt e.r.p.) enn de som installeres i Norge (0,5 Watt e.r.p.). Men det betyr nok lite fra eller til, for det er neppe styrken, men pulsingen som sørger for plagene. Hjerterytmeforstyrrelser inngår i det knippet av symptomer som i faglitteratur blant annet omtales som mikrobølgesyke, eller mikrobølgesyndromet. Det kan du lese mer om her: bloggpost 08.01.2019.

Tror du at du har hjerterytmeforstyrrelser fra måleren, er det vel lurt å ta en prat med legen. Det inngår ingenting i legestudiet som lærer dem om slikt, men du kan ta med noen referanser, f.eks. de som står her i bloggposten. Eller – om legen er motivert for litt mer omfattende litteratur: EUROPAEM-retningslinjene fra den europeiske foreningen for miljømedisinere, som du kan laste ned her eller tipse legen om at han/hun kan gjøre selv: 

(Full referanse til dokumentet finner du sist i bloggposten.)

Nå kan leger bruke ICD-10-systemet

Her er en nyttig nyhet å ta med til legen: I det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 har det i norsk versjon lenge vært sperret for å bruke diagnoser som angir helseplager fra ikke-ioniserende stråling, som dette er. Det har jeg skrevet om her på bloggen siden 2015 (finn alle HER) og tatt opp med de som reviderer den norske versjonen. Nå er det gjort flere endringer, slik at norsk versjon er på linje med andre lands. Det fins to diagnoser som kan brukes: T66 Uspesifiserte tilstander som skyldes stråling, Z 58.4 Eksposisjon for stråling.

Mener derimot legen at de fysiske symptomene er skapt bare av angst, passer diagnosene F45.3 Somatoform autonom dysfunksjon og F48 Nevrasteni. Nevrasteni er en gammel betegnelse som de fleste leger oppfatter som foreldet. WHO definerer nevrasteni som en nervøs lidelse. I store deler av verden brukes betegnelsen slik den var i bruk før Freud: om el-overfølsomhet med et bredt spekter “uforklarte symptomer”. Mer om dette kan du lese i Arthur Firstenbergs bok “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet”, Z-forlag 2018 (kan bestilles HER).

Og så kan du jo gjøre en enkel test selv hvis du ikke har mange andres smartmålere tett innpå: Slå av hovedbryteren noen dager. Enkelte som har gjort seg sine erfaringer, kopler ut mange kurser i huset hver natt. Men tenk først igjennom hva du gjør med frysevarene og det som blir påvirket ellers i huset.

 

Einar Flydal, 2. mai 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190502 Truer nettselskapet med å stenge strømmen

 

Referanser

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, kan hentes fra https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal: VURDERING AV NETTSELSKAPERS RETT TIL Å STENGE STRØM, notat, 19. november 2018, Notat-vedrørende-hjemmel-for-stenging-av-strøm-SVW-19.11.18