Grotesk oppførsel av Eidsiva Nett

Stengingsarsel fra EidsivaEidsiva Nett har i helgen sendt ut en rekke advarsler om strømstengning til kunder som har nektet utskifting av måler. Selskapet ønsker tydeligvis å presse fram flest mulig målerutskiftninger før Hedmarken Tingrett har hatt saken til vurdering.

Selskapet fikk nemlig nylig et krav om midlertidig forføyning mot seg, og Hedmarken Tingrett har berammet rettssak om nettselskapene har adgang til å stenge strømmen for kunder som nekter å skifte til ny smartmåler (AMS). Dette er et juridisk spørsmål som nylig er utredet av Advokatfirmaet Schødt AS. (Last ned betenkningen HER.) Konklusjonen er at å stenge strømmen har nettselskapene ikke anledning til selv å beslutte, og slett ikke når det ikke foreligger sikringsgrunn, noe det f.eks. ikke gjør når begrunnelsen for at kunden nekter, er helsevirkninger. 

Østby og Aarskog Advokatfirma har også varslet om tre saker der liv og helse står på spill, og har bedt om at stengningstruslene trekkes, så det ikke er behov for ytterligere å fremme krav om forføyning siden én rettssak er nok for å få en prinsippavgjørelse. 

Mens domstolen ønsket saken opp alt den 4. juli, trengte Eidsivas advokat mer tid for å sette seg inn i saken. Denne tida ønsker selskapet altså å utnytte til å presse kundene til å godta målerbytte. Det er grovt uetisk, det er forulempende, og det er uhensiktsmessig for rettsvesenet. I en epost til Eidsivas kundeservice skrev en av de truede kundene søndag kveld (anonymisert): 

Viser til stengevarsel på SMS fredag 14.6.mottatt kl 15.10 om stenging denne kommende uke. Rakk ikke å kontakte dere fredag etter mottatt melding.
Viser til innsigelse sendt 13. mai og avslag den 16. mai. Avtale om tidspunkt for målerbytte ble presset frem og målerbytte skulle utføres 28.5. Dette ble avlyst grunnet sykdom og innleggelse.
Jeg bor i borettslag med mange strømmålere rundt meg. Etter installeringen har jeg hatt følgende symptomer som kan relateres til stråling:
– Hodepine
– Insomnia
– Utslett
– Hjertebank
– Fatigue [utmattelse]
Mine to barn på 1X og 1X år, spesielt eldstemann, har også klaget på hjertebank, insomnia og fatigue. Dette er symptomer som oppsto etter skifte av strømmålere i borettslaget.
Jeg opplever dette som et overgrep. Jeg burde ha rett på beskyttelse av egen helse i eget hjem. Om egen strømmåler i tillegg skal skiftes, vil dette forverre situasjonen vår ytterligere.
Jeg har mottatt trusler om strømstenging i lengre tid, og opplever dette som en tilleggsbelastning. Jeg har også syke foreldre med omsorgsbehov.
Ber om at dere tar menneskelige hensyn og lar meg leve med min gamle måler. Hvis problemet er at den er unøyaktig, er jeg villig til å kalibrere måleren.
Ber om at stengning avventes til saken fra advokat Aarskog er ferdig behandlet i rettsvesenet.
Vennligst ta kontakt med meg om dette omgående.
Med hilsen

Denne Eidsiva-kunden har forskningen med seg. Over store deler av kloden benyttes fagbetegnelsen mikrobølgesyke for dette symptombildet (se bloggpost 08.01.2019). Det er Eidsivas problem at selskapet har stolt på NVE – som stolte på Strålevernet, som bruker trådløsbransjens “tobakksforskning” via et to-mannskontor i WHO uten medisinsk kompetanse – til å fortelle verden at der ingen problemer kan være så lenge man ikke blir oppvarmet.

At slikt er ren og skjær bløff og svindel, eller i beste fall uvitenhet og utslag av foreldet kunnskap eller svake metoder, har vært kjent lenge. HER kan du laste ned en liten lærebok som staten New York fikk utarbeidet av det lokale Arbeidsforskningsinstituttet i 1990. Der står det samme som det store gross av forskere på feltet vet:

Elektromagnetiske felt kan gi helseplager selv ved styrker som ikke gir varmeskader. Pulser, som skapes av mikrobølget stråling og av moderne SMP-strømforsyninger og som inngår i AMS-målerne, kan også skape betydelige biologiske plager og skader.

Klæboe-AMS-Eidsvoll&Ullensaker03032017

Lars Klæboe, ICNIRP-medlem og seniorrådgiver, DSA

Også den lille stiftelsen ICNIRP, som leverer grunnlaget for dagens grenseverdier, vet dette, men overlater problemet med å sette grenseverdiene slik at de faktisk verner, til WHO og nasjonale strålevern ved å erklære at andre mekanismer enn oppvarming har for komplekse skademønstre til at ICNIRP vil gi retningslinjer for grenseverdi-setting (ICNIRP 1998).

I USA og de fleste vesteuropeiske land passer så ICNIRP-nettverkets medlemmer på at all kunnskap om slike skadevirkninger erklæres for upålitelig, eller at den ganske enkelt overses,  slik at bare oppvarmingsskader står igjen som grunnlag for å fastsette grenseverdier. Derfor er grenseverdiene så meningsløst høye at de ikke verner for annet enn oppvarmingsskader, og derfor har så mange land langt lavere grenseverdier.

I Norge er seniorrådgiver Lars Klæboe, DSA, og Gunhild Oftedal, medlemmer av dette nettverket. De har en lang produksjon bak seg som utmerker seg ved ikke å finne noen skadevirkninger ved eksponeringer under grenseverdiene – motsatt av det overveldende flertall av forskningen på feltet. Stort sett har de publisert sammen med andre fra ICNIRP-nettverket. Det samme gjelder Maria Feychting, forsker ved Karolinska Institutet, som i dag er ICNIRPs nestleder. Disse tre utgjorde en kjernegruppe i utredningen (FHI-rapport 2012:3) som ligger til grunn for Norges helsevesens håndtering når pasienter mener de blir syke av EMF/stråling: At EMF kan være den reelle grunnen avvises, og pasienten henvises til kognitiv terapi hvis man ikke finner andre årsaker.

At det kunne være slik, var mer grotesk enn jeg ville godta etter nær 40 år innen IKT. Men bevisene er særdeles sterke, og de dokumenteres stadig grundigere. En rekke kilder er omtalt i mine bloggposter. Jeg måtte innse etterhvert at det ganske enkelt var slik det var.

Devra Davis -Telekom får tobakksbransjen... amatører

Direktør for Eidsiva Nett er John Marius Lynne. Hans sjef er Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi AS.

Sommeren 2018 fikk konsernsjefen den juridiske utredningen av adv. Erling Grimstad, med et omfattende vedlegg der teknologien, biologiske mekanismer, forskningsfunn og historien bak grenseverdiene rulles opp med omfattende referanser til faglitteraturen. Du finner den HEREt vesentlig spørsmål melder seg da: Hadde konsernsjefen da fått seg forelagt tilstrekkelig informasjon til å forstå at noe måtte være galt med premissene for utrullingen av de trådløse AMS-målerne? Burde han da tatt affære?

Eiere av Eidsiva er Hedmark og Oppland fylkeskommune og 27 kommuner i Innlandet. Styret i Eidsiva består av Pål Egil Rønn (styreleder), Sigmund Thue (nestleder), Sylvia Brustad (styremedlem), Monica Haugan (styremedlem), Tomas Holmestad (styremedlem), Kari Andreassen (styremedlem), Leo Sørbye (ansattvalgt), Martin Lutnæs (ansattvalgt), Peggy Heie (varamedlem).

Nå er det på tide at de griper inn.

 

Einar Flydal, den 17. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190617 Grotesk oppførsel av Eidsiva Nett (rev 2)

PS. Denne utviklingen viser hvorfor aksjonen “Vi bringer AMS-målerne for retten” er nødvendig. Gi ditt bidrag her: fnd.uz/smartmålereforretten

Tekster og bilder fra dagens begivenheter i Eidsiva-land:

Dagens epost viser at Eidsivas press virker: Noen gir opp, selv med helsebegrunnelser – og så blir strømmen stengt likevel. Andre ringer advokater, eller til styre og stell.

Her legger jeg til materiale etterhvert som jeg får det tilsendt:

operamail 17.06.2019 , 11.03.38 Mottatt (29177) - Opera Mail

 

Den nederlandske IKT-eksperten Marcel Honsbeek jobber til daglig med tekniske løsninger for redusert EMF-eksponering gjennom sitt firma Electrosense, i samarbeid med en rekke andre nederlandske (og et par norske) firma som har spesialekspertise på slikt. Marcel flyttet til Trysil med sin familie for noen år siden for å komme bort fra den elektromagnetiske miljøforurensningen i Nederland. Nå er også blitt innhentet av “framskrittet”:  Også der ble strømmen kuttet i dag. Han sender bilde av frakoplingen og skriver:

Hi everyone,
This morning we have joined the Eidsiva off grid club!
Summer camping has begun.
Keep up the good fight!

Marcel Honsbeek, 2429 Tørberget

Marcel Honsbeek 20190617 Power cut!