«AMS-målerne for retten – Trinn 1» er i gang, og vi vinner!

AMS-målerneforretten Trinn 1 logo

Fra venstre nedover og mot høyre: Kontinuerlig pulsing fra Aidon-måler, Maskenett, AMS-målere forurenser huset med “skitten strøm”, Sykkylven elverk kopler ut familien Tandstad, og Utsnitt av kjent fransk karrikaturtegning av jurister

Innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» åpnet i går. Den skal skaffe midlene til en trinnvis aksjon vi alt har startet: For nå er vi trøtte av å forklare og dokumentere, be om fritak og forsøke å overtale byråkrater. Nå tar vi rettssalen i bruk – trinn for trinn. Med hjelp fra DEG!

Trinn 1 gjelder stengningsakene. De er akutte, og de er en viktig innfallsport for helse- og miljøtemaet. Vi tar en pilotsak for retten i august – med DIN hjelp: Eidsiva Nett truer med å kutte strømmen til en gård med 60 kyr. Gjennomslag for at helse- og miljøargumentene er «ikke åpenbart grunnløse» bringer oss et STORT skritt videre.

Denne uka vant vi de første rundene – mot Eidsiva Nett og mot Trønder Energi. Nettselskaper som truer med stengning av strømmen, bør nå slutte å presse sine kunder til pilotsaken mot Eidsiva Nett har vært for retten. Ellers bryter de loven. Det kan du nå fortelle dem.

Vi har engasjert fremragende jurister – på krita, foreløpig. For vi stoler på at DU og andre som overkjøres av nettselskap, NVE og Strålevernet, vil støtte oss. Vi har brukt mange årsverk på grundig utrednings- og dokumentasjonsarbeid. Vi kjenner forskningen og vi har rett i sak. Vi har erfaring med rettssystemet og vi vet at liten tue kan velte stort lass.

De neste trinnene, Trinn 2, 3 og 4, kan du lese om på innsamlingsaksjonens nettside. Hvordan du finner oss der, er lett å huske: fnd.uz/smartmålereforretten

Nedenfor finner du detaljene, og hva som har skjedd i kulissene i det siste.

Hvem er vi og hvordan jobber vi?

Vi er en tremanns prosjektgruppe med et stort, løst nettverk av hjelpere med spesialistkompetanser. Bak oss har vi blant annet fire organisasjoner: FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, STOPP smartmålerne! og Norges Miljøvern Forbund. Disse organisasjonene støtter oss, og informerer videre til sine medlemmer og på nettet.

Prosjektgruppa består av Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad. Vi samarbeider tett med advokatene, og hjelper dem med å finne fram til relevant materiale og relevante tilfeller. Vi former strategi og taktikk fortløpende, og vi informerer så raskt vi makter til våre støtteorganisasjoner og på nettet. Vi ønsker å være åpne om hva vi gjør og om saksgrunnlaget vi bygger på, for vi vet at det tåler dagens lys. Hvordan vi skal organisere arbeidet, tilpasser vi etter behov.

Vi er få og skal være få, men med et stort nettverk. Vi jobber gratis, men forsøker å få dekket det meste av våre kontorutgifter, som er rundt 10 000 per år. Har du spesialistkompetanse og vil ta i et tak, hører vi gjerne fra deg.

Vil du hjelpe med å organisere støtte til vårt arbeid, så hører organisasjonene bak oss gjerne fra deg. Eller du kan arrangere kjedebrev og dele ut løpesedler på egenhånd utfra våre tekster, skrive korte innlegg i lokalavisa, arrangere foredrag eller støttekonsert.

Onsøy Regnskap AS forvalter innsamlede midler. Foreningen for EMF-reform, er en nyopprettet frivillig organisasjon som drives av Einar Flydal og Else Nordhagen. Dens formål går fram av navnet: å bedre strålevernet gjennom opplysningsvirksomhet og andre relevante aktiviteter. Denne organisasjonen er tatt i bruk for for å sikre at prosjektgruppa kan arbeide uavhengig av støtteorganisasjonenes beslutningsprosesser. Den har p.t. ingen andre aktiviteter, utgifter eller inntekter.

Mens prosjektgruppa arbeider gjennom jussen, tar andre ganske andre virkemidler i bruk: For eksempel har det i det siste vært demonstranter som har møtt opp i Eidsivas kontorer og delt ut flyveblad. Andre holder møter med foredrag om smartmålere og helse. Stortingsrepresentanter tar saken opp i spørretimen. Prosjektgruppa organiserer ikke noen slike aktiviteter, men er positiv til alt som er lovlig og tjener prosjektet.

Trinn 1, juni – september 2019: Vi slår tilbake stengningstruslene og får gjennomslag for helse og miljø

I Trinn 1 er det varslene om stengning av strømmen som er angrepspunktet:

Strømstengning kan gå på liv og helse løs. Det skaper akutte krisesituasjoner på gårdsbruk, for folk som må ha insulin i kjøleskap, for folk med pustemaskiner de sover med om natta, for folk som ganske enkelt blir livredde av å møte slike trusler fra strømselskapet. Slike folk har fått trusler om strømstengning fra Eidsiva Nett og Trønder Energi. Vi har snakket med dem.

Det kan umulig være rett at folk skal få stengt strømmen fordi de ikke vil godta installasjon av en strømmåler som både folk og dyr blir syke av. Bevisene er der (se Smartmålerhistorier). Forklaringene er der (se Grimstad og Flydal 2018, fra side 99). Trusler om strømstengning presser folk til å gi etter – uansett hvilke grunner de har for å nekte å få AMS-måler i hus.

I jussens språk dreier spørsmålet seg for det første om strømselskapet har rett til selv å gripe til et slikt våpen overfor kunden i en tid da strøm er et nødvendighetsgode – noe vi alle er avhengig av: Har nettselskapene lov til å stenge strømmen fordi du nekter å skifte måler? Våre juridiske utredninger sier Nei, slikt har ikke nettselskapene lov til å true med eller å gjennomføre. Det er dessuten maktmisbruk fordi de er monopolister og dermed er så sterke overfor deg som kunde.

I Trinn 1 – og to ganger tidligere – har vi fått utredet dette spørsmålet, med stadig større grundighet. Du finner alle utredningene HER (Schjødt 2019, Simonsen, Vogt, Wiig 2018, Grimstad & Flydal 2018). Den siste satte vi igang før vi hadde samlet inn én krone – for vi visste at det trengtes. Vi tok sjansen – uten penger i banken.

Vi bringer nå en første sak, en pilotsak, inn for retten for å få slått fast at våre utredninger er rett. Og vi har konfrontert tre nettselskaper med utredningene og hva de risikerer. Det gir resultater som du kan lese mer om nedenfor.

Dernest dreier jussen seg om helse- og miljøinnvendingene kan sies å være ikke åpenbart grunnløse. Alle de tre utredningene er klare på at det er helse- og miljøinnvendingene ikke. Det samme sier også den danske juridiske utredningen om 5G, som dreier seg om de samme fysiske og biologiske mekanismene (Bonnor advokater 2019). En ny dansk juridisk utredning om AMS-målere og helserisiko er også underveis.

Retten vil temmelig sikkert måtte ta standpunkt også til disse dokumentene. Kommer retten til at helse- og miljøinnvendingene kan sies å være ikke åpenbart urimelige, har vi vunnet en stor seier.

Kommer retten til det motsatte, vil det vekke internasjonal oppsikt og sette Norge i den miljø- og helsefaglige skammekroken. Da vil saken bli anket av oss, eller helse- og miljøtemaet reist for retten på annen måte i Trinn 2. Det skal vi sammen med DEG sørge for at vi har råd til. Det omfatter å bringe inn det som trengs av internasjonale eksperter som kan vitne i retten.

Viktig rettssak

I rettssaken som kommer opp i august (mer om den under), er det en bonde med 60 kyr på båsen som stevner Eidsiva Nett for å true med stengning av strømmen. Siste frist for å akseptere målerbytte hadde Eidsiva Nett satt til 14. juni, men har nå trukket varslet til saken er over.

Denne saken er meget viktig:

 • Saken gjelder et ukjent antall husstander som har følt seg presset til å akseptere ny AMS-måler.

 • Saken gjelder en ukjent andel av de gjenstående ca. 23 000 husstandene som ikke har fritak og ikke har fått installert AMS-måler.

 • Rettssaken vil – er vi overbevist om – slå fast at nettselskapene har en leveranseplikt av et nødvendighetsgode, og at loven ikke tillater dem å legge slikt utilbørlig press på sine kunder, bare fordi de motsetter seg ethvert målerbytte.

 • Rettssaken vil slå fast – er vi også overbevist om – at helse- og miljøinnvendingene mot de trådløse AMS-målerne er ikke åpenbart grunnløse.

Dette betyr at rettssaken – forutsatt at vi får rett – ikke bare vil fjerne truslene om stegning og gjøre selskapene ansvarlige for lovbrudd, men vil røre ved sentrale deler av AMS-prosjektets forutsetninger: Kjennelsen vil føre til at bruken av trådløs, mikrobølget kommunikasjon må revideres. Den vil da også føre til at det ikke er selvsagt eller rimelig at nettselskapet skal kunne plassere en slik kilde til økt helserisiko i hjemmene uten godkjenning fra husstanden.

Dersom det ikke går slik, og helse- og miljøsiden ikke blir tilstrekkelig behandlet i Trinn 1, vil vi sørge for det i Trinn 2. Så sant vi har midlene.

Selskaper som truer med å stenge strømmen, bør tenke seg om

Selskaper som truer med stengning for å få deg til å bytte måler, begår altså, i følge våre advokaters utredninger, lovbrudd og kan dermed pådra seg erstatningsansvar. Utredningene bør studeres nøye av selskaper som vurderer å fortsette presset med stengningstrusler framover.

Hvis du som kunde opplever at nettselskap truer med å stenge strømmen fordi du ikke vil skifte måler, bør de derfor snarest gi klar beskjed om at det kan føre til søksmål mot selskapet, med henvisning til for eksempel denne teksten, der nettselskapet finner de nødvendige kildene. Selskapet bør også få beskjed om at lovligheten vil bli tema i retten i august, og at det derfor bør trekke truslene, og vente til rettskraftig dom foreligger.

Mener du at du ble presset til å skifte måler med trusler om stengning, vil rettssaken gi deg juridisk grunnlag for å forlange at utskiftningen reverseres. Men slikt får vi komme tilbake til når rettssaken har gått av stabelen.

Her er tidslinja: Dette har skjedd hittil og dette skjer framover i Trinn 1

Når jurister vil få avklart prinsipielle, juridiske spørsmål, trenger de konkrete tilfeller å bruke jussen på. Vi har derfor lett fram personer som er rammet av trusler om stengning, og som representerer typetilfeller som er egnet for få avklart jussen.

Dermed havnet vi også i situasjoner der det var viktig å gripe inn både for å hjelpe og for å unngå at uheldige beslutninger «setter seg fast». Vi hadde så smått begynt å finne fram til fem pilotsaker som vi hadde valgt ut til å belyse det juridiske. For få dager siden varslet vi at sakene om AMS-målerne er på vei inn i rettssystemet (bloggpost 07.06.2019). Plutselig gikk det slag i slag, vi fikk en rekke saker i fanget, og prosessene fikk sin egen dynamikk – døgnet rundt:

 1. I Sykkylven ble flere hjem frakoplet fra strømnettet. Da vi begynte å engasjere oss og tilbød advokathjelp og journalistene fortalte det til nettselskapet, «tvangstilkoplet» Sykkylven Energiverk kundene sine til strømnettet igjen, med nye trådløse AMS-målere plassert i stolpene i stedet for i sikringsskapet.
  Dette kunne jo ikke kundene hindre, og dermed fantes det ingen trussel om frakopling lengre. Husstandene som hadde nektet, vil heller ikke ha AMS-målerne i stolpene, og forsøker nå å fremme sin sak på andre måter.

 2. Advokatfirmaet Schjødt fremmet sist uke krav om midlertidig forføyning overfor Eidsiva Nett (Hedmark/Oppland) for å hindre stengning av strømmen på et gårdsbruk med seksti kyr, der ett av medlemmene i husstanden har vesentlige helseplager som klart forverres av mikrobølget stråling. Legeattest forelå, men Eidsiva argumenterte med formaliteter og truet med stengning den 14. juni.
  Etter samtaler mellom advokater, dommer og ledelsen i Eidsiva Nett, trakk Eidsiva stengningsvarslet og selskapets advokater ba om tid til å sette seg inn i sakene. Saken kommer for retten i august.

 3. Østby Aarskog Advokatfirma på Hamar har varslet Eidsiva Nett om fire klienter som kan komme til å gå til sak mot selskapet. En – et «tilfluktssted» for el-overfølsomme som må komme seg etter belastninger i hverdagen – har vært frakoplet strøm i flere uker. Tre andre har fått stengningsvarsler med den 14. juni som frist for å skifte måler. Alle har vesentlige helsegrunner for ikke bare å nekte AMS-målere med trådløs kommunikasjon, men også å få en kilde til skitten strøm som de ikke selv kan fjerne, inn i huset.
  Disse fire sakene kan fort føre til fire nye begjæringer om midlertidige forføyninger mot Eidsiva Nett dersom ikke selskapet trekker truslene.

 4. Så ble vi plutselig klar over at Trønder Energi hadde begjært Sør-Trøndelag tingrett om midlertidige forføyninger for å få lov til å påtvinge AMS-målere i tre husholdninger som hadde nektet – til tross for at det vel ikke fantes noen «sikringsgrunn» – altså verdier som det var om å gjøre å sikre. Rettssakene skulle skje allerede 20. og 21. juni.
  Da vi fant fram til de tre og ga dem gratis advokathjelp, kom det som julekvelden på kjerringa – ikke bare på dem, men også på Trønder Energi. Selskapets advokat hadde nok ventet seg å vinne på «walkover», men nå var det plutselig ingen hast og saken kunne gjerne utsettes til høsten. Men domstolen forlangte at tidsplanen skulle holdes, og dermed trakk Trønder Energi alle begjæringene tilbake!
  Nå var det altså plutselig vi som vant på «walkover», og ikke Trønder Energi. Og de tre var utrolig lykkelige!

Hva vil skje framover? Og hva kan du gjøre?

«Det er vanskelig å spå – spesielt om fremtiden», er en uttalelse som tillegges den danske karrikaturtegneren StormP. Så mye har endret seg de siste dagene at det er risikabelt å komme med en spådom for tida fram til rettsssaken starter. Men vi forsøker oss likevel:

Nettselskapene kommer til å la stengningsvarslene «henge i lufta» lengst mulig for å skremme så mange som mulig til å skifte til AMS-måler. Dette kan du forhindre ved å presse motsatt vei:

Du kan: Ta kontakt med nettselskapet hvis du har fått varsel. Vis til rettssaken og til betenkningen fra advokatfirmaet Schjødt. Skriv et lite leserbrev til lokalavisa og spør politikerne om de er tjent med at nettselskapet, som gjerne eies av kommunen, pådrar seg en slik økonomisk risiko og oppfører seg slik overfor folk.

Nettselskapene kommer til å trekke stengningsvarslene hvis de får dette søkelyset mot seg. Eidsiva Nett kommer til å trekke varslene mot klientene til Østby Aarskog advokatfirma på ubestemt tid, men ikke kople inn strømmen igjen før det oppstår press utenfra.

Du kan: Passe på at de som har fått strømmen frakoplet, får strømmen tilbake. Samme framgangsmåte gjelder. Du kan bidra til almen opplysning om AMS-målere, akutte reaksjoner og helserisiko. Melde deg inn i organisasjonene som støtter oss.

Og du kan: Først og fremst hjelpe til med å samle inn penger så vi klarer å nå våre hårete mål! For denne saken avgjøres først og fremst i retten.

I tida framover skal de juridiske knivene kvesses for neste runde, som altså kommer i tingretten i Hedmark/Oppland i august. Det betyr prosesskriv, brev og notater, telefoner og avklaringer, og at vi i prosjektgruppa skal fóre advokatene med kunnskap om «sakens faktum».

Brevmal til deg eller til din advokat

Dersom du har et stengningsvarsel hengende over deg som nettselskapet ikke har trukket, kan du sende nettselskapet et brev, med kopi til lokalavisa.

Her får du en brevmal som du eller din advokat kan tilpasse for å henstille til nettselskapet å trekke sine trusler inntil rettskraftig dom foreligger. Dette brevet gjelder flere klienter og må selvsagt tilpasses. Du finner det HER i sladdet versjon.

Pengeinnsamling / “Crowdfunding”

Kostnadene til det juridiske arbeidet med stengningsakene ligger hittil i størrelsesorden 150 000 NOK. Nå er pengeinnsamlingen i gang. Hjelp oss å få fart på den og å holde trykket oppe! Det blir små beløp på hver når mange deltar.

Bidra.no er en betalt innsamlingstjeneste som tar en liten provisjon for å holde systemet sitt i gang. Flere spør om en direktekonto. Den vil først være opprettet om noen dager, ulempen er at den gjør innsamlingen mindre transparent. En egen Facebook-innsamling i parallell kan også dukke opp (som Facebook tar betalt for). Er du opptatt av at alle innsamlede midler skal være synlige, så bruk vår innsamling på bidra.no: fnd.uz/smartmålereforretten

Andre aktiviteter er ikke glemt…

Av prosjekter som har juridiske sider og pågår i parallell, men ikke er del av prosjektgruppas arbeid, nevner vi:

Virksomhetsrevisjon av DSA:

Saken gjelder ønske om virksomhetsrevisjon av DSAs håndtering av ikke-ioniserende strålevern. Saken ble påbegynt 31.01.2019. Ønsket er tiltrådt av mer enn 800 personer (bloggpost 26.04.2019).

Ny episode kommer med det første. Det er kommet svar fra DSA, med interessant informasjon.

Klagesak overfor NVE fra Advokat Schjødt:

Klagen gjelder feil saksbehandling på flere punkter for klient som ville ha legeattest. Klagen ble sendt NVE 23.01.2019, og er brukt som mal i bloggpost 05.02.2019). Etter to purringer kom det her om dagen beskjed fra NVE om at behandling av klagen er påbegynt. Så får vi se hvor lang tid behandlingen tar…

Utredning om personvern:

Pågår i regi av Stopp smartmålerne!. Ferdigdato ikke kjent.

 

Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad, den 15. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190615 AMS-målerne for retten – Trinn 1 er i gang og vi vinner

Referanser

(Alle dokumentene kan lastes ned HER.)

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), kan lastes ned gratis her. Mer omtale og for å bestille som bok: HER. Kan brukes fritt.

Advokatfirmaet Schjødt AS: Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.