Virksomhetsrevisjon av Strålevernet: Sesong 1, episode 6

varsel mot 5G

Ikke stol på dem som har interesser i saken, uten å sjekke at de vet hva de gjør!

Å få til en kontroll etter ISO 9001-standarden av hvordan Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sikrer kvalitet på sitt arbeid, har vist seg å bli en langtrukket affære, for DSA vil ikke. Prosessen runder snart et halvt år, men får ta den tiden som kreves. I går gikk et foreløpig siste brev fra advokaten vår til DSA i et forsøk på å få DSA på bedre tanker. Det bes på ny om å slippe til noen proffe virksomhetsrevisorer for å vurdere etatens arbeid med grenseverdier og informasjonsarbeid knyttet til mikrobølget stråling og helsevirkninger. Brevet finner du nedenfor.

For behovet for en slik revisjon er åpenbart: Mens forskere verden rundt engasjerer seg mot 5G-utrullingen, smartmålere og andre mikrobølgekilder fordi de oppfatter slikt som en alvorlig trussel mot menneskehetens helse, fortsetter Strålevernet å forsikre oss om at intet kan tyde på at dette er rett. For angivelig er “ingen skadevirkninger påvist”, og DSA “følger jo nøye med og vil varsle befolkningen hvis man skulle få noen mistanker”…

Nødvendigvis må noe være galt fatt – enten med alle disse forskere og forskningen deres, eller så med kvalitetsarbeidet i DSA. I siste fall har DSA sterke interesser i saken, for DSA har stått  for dette standpunktet i en årrekke. Eller hva skal vi ellers tro?

Et tredje alternativ er at DSA med vitende og vilje driver med det samme i 5G-sammenheng som de sovjetiske myndighetene gjorde under Tsjernobyl-katastrofen – at fagetaten underslår vesentlig informasjon for å roe befolkningen. Drar du til Tsjernobyl-museet i Kiev eller ser Chernobyl-serien på TV, får du dokumentert at myndigheter faktisk kan finne på slikt. Men at det er slik fatt i DSA, tror jeg ikke på. De er normale mennesker, både de som jobber der, og de forskerne som DSA hevder tar slik feil.

Grunnene må uansett identifiseres. Å la det skure, er for konsekvensrikt, det ser vi blant annet i AMS-sakene, der både mennesker og dyr blir akutt syke. Alvoret har dimensjoner når forskere kloden rundt hevder at vi med dagens og morgendagens forbruk av mikrobølget stråling spiller hasard med naturen og livets forutsetninger. Jeg mener mitt om årsakene til DSAs linje, men overlater til de profesjonelle virksomhetsrevisorene å gjøre sine vurderinger – når de først slipper til.

Det er nå 838 850 865 870 personer som har sluttet seg til anmodningen om en slik kvalitetsrevisjon, og lovet å skyte inn et lite beløp for å finansiere arbeidet når vi bare slipper til. Det begynner altså å bli så mange at vi snart kan snakke om “et folkekrav”. Du kan slutte deg til du også!

Advokatens nyeste brev til DSA finner du her: 2019-07-02 Brev til DSA fra Schjødt
Forrige episode i saken sto som bloggpost 26. juni. Se der for å finne all tidligere korrespondanse.

Heng deg på du også, så blir vi enda fler! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag. Jeg foreslår at du tegner deg for kr. 200. Beløp blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Regnskap og revisjonsrapport vil være åpent. 

Epost-adresser og navn vil bli behandlet konfidensielt.

Einar Flydal, den 26. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190703 Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1 episode 6

PS. Glem ikke innsamlingsaksjonen som pågår for å finansiere rettssakene om smartmålerne! Den første rettsaken kommer mot slutten av august. Bit for bit skal vi ta for oss de store temaene: nettselskapenes leveranseplikt, helsesiden, gebyrene og personvernet. Innsamlingen går via bidra.no, som sørger for at alt det lovmessige er på plass og at innsamlingen er transparent. Du finner den her: fnd.uz/smartmålereforretten

Flere spør om en direktekonto. Den er 1813 19 02855 / Foreningen for EMF-reform. Merk overføringen: “AMS for retten”.