Leger advarer: – 5G og AMS-målere vil gi høyere helsekostnader og bør stanses

Skjermdump-07.08.2019 , 21.22.12

Seminarer for å lære helsepersonell å håndtere økningen av strålesyke, holdes kloden rundt.

Rundt om i verden holder nå ulike helseorganisasjoner og -institusjoner medisinsk-faglige seminarer der budskapet er det samme:

  • Helsevesenet må forberede seg på nye pasientgrupper med symptomer på mikrobølgesyke.
  • Helsepersonell trenger opplæring i forebygging, diagnostisering og behandling
  • 5G og AMS-målere vil gi landet høyere helsekostnader
  • Helsepersonell anmoder staten om å utsette 5G-innføring inntil helsevirkningene er kartlagt

Det er litt tilfeldig hvilke seminarer jeg får vite om. Jeg ser at de spenner fra Ontario i Canada i mai i år til Santa Cruz i California nå i september. Og innimellom har det foregått ting i England og Tyskland. Så her er bare en liten smakebit:

Seminaret i Canada samlet leger seg alt har behandlet pasienter for over-eksponering for trådløs stråling og en rekke forskere. De anmodet delstatsregjeringen i Ontario om å iverksette tiltak for å beskytte folkehelsen før utrullingen av 5G. Hensikten var å utdanne helsepersonell for å identifisere symptomer på elektrisk følsomhet og utvikle behandlingsplaner for pasientene.

I en mediebriefing fra arrangøren heter det: “Min klinikk vurderer allerede pasienter fra hele Ontario som er følsomme for mikrobølger fra sine trådløse enheter, herunder mobiltelefoner, Wi-Fi, og et økende antall av smarte gjenstander,” sa Dr. Riina Bray, Medisinsk Direktør i Helse, Miljø Klinikk på Kvinner ‘ s College Hospital i Toronto. “Vi forventer at det trådløse 5G vil øke denne belastningen.”

Dr. Anthony Miller, professor emeritus ved Universitetet i Toronto, og rådgiver for IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt, sier, “Mange forskere over hele verden tror nå at radiofrekvent stråling bør være hevet til fareklasse «1, kreftfremkallende for mennesker», på samme liste som Sigaretter, røntgenstråler, og asbest.”

Av samme grunn har Toronto nå sagt nei til et smartby-prosjekt som Google skulle kjøre i byen. Det ble ganske enkelt for smart og for mye trådløst. Så her har vi et åpenbart tema for valgkampen 2019: Hvilke politikere går inn for å øke sykeligheten og helsekostnadene i Norge ved å innføre smartbyer og 5G? Og hvem går inn for å sette på bremsene?

Kanskje det ville være en god idé for Den norske legeforening å arrangere noe slikt her hjemme?

Den østerrikske legeforeningen har jo for lengst utarbeidet grunnlagsmateriale, som seinere ble viderearbeidet til det som i dag er den europeiske foreningen for miljømedisinere (EUROPAEM) sine retningslinjer, forfattet av 15 forskere fra 7 land. Den foreligger på flere språk, blant annet i dansk oversettelse:

EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, dansk oversettelse.

Eller kanskje det kunne være en idé for Advokatforeningen å se på de rettslige forhold som følger i kjølvannet?

Her kan man f.eks. starte med advokat Christian F. Jensens utredning: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019. Deretter kan man gå løs på privatrettslige og miljørettslige problemstillinger knyttet til ansvarsforhold når statlige organer gir villedende råd og forsikringsselskaper erklærer at de ikke vil forsikre skader fra ikke-ioniserende stråling, selv når den er svakere enn dagens grenseverdier.

Her er det nok å ta tak i.

Begge dokumenter kan lastes ned gratis her i menyen: Se Bestill/last ned bøker, utredninger, m.m.

 

Einar Flydal, den 15. august 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190815 Leger advarer – 5G og AMS-målere vil gi høyere helsekostnader