Status så langt: 4 – 0 til dem som nekter å skifte til AMS-måler av helsegrunner

Smartmåler-virkninger-norskAksjonen VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN – TRINN 1 har så langt vunnet 4 – 0 over truslene om stengning av strømmen fordi kunden nekter å skifte ut måleren:

I fire saker har vi gått inn med krav til domstolen om midlertidig forføyning mot nettselskapet – tre saker mot Trønderenergi og en sak mot Eidsiva Nett. Trønderenergi trakk de tre truslene ganske raskt og har dekket vår advokatregning. Eidsiva Nett har nettopp trukket stengningstrusselen i den ene saken vi ønsket for retten, og installerer en måler langt unna. Krav om at vi får dekket våre utgifter til saken er på vei.

Dessuten har vi raslet med sablene i Sykkylven og fått Sykkylven energi til å kople tilbake strømmen hos flere som var koplet ut.

Så dersom du nekter å skifte ut din gamle måler av helsegrunner og har fått legeattest eller en skriftlig bekreftelse fra legen om at han/hun ikke kan skrive ut attest pga. Helsedirektoratets instrukser til legene, kan du ta truslene fra nettselskapet ganske rolig om nettselskapet truer med å stenge strømmen! Send oss gjerne beskjed med en liten beskrivelse. (Bruk skjemaet under “Hjelp og kontakt” på bloggen.) Har du endatil fått legeattest, men likevel ikke får fritak fra AMS-målerens kommunikasjonsdel, vil vi gjerne ha kontakt med deg snarest!

Flere er fortsatt frakoplet rundt i landet, men ryktet går om at de nok blir tilkoplet igjen før vinterkulda setter inn. Det er bare å holde ut! Nå ser det altså ut til at det bare er å nekte utskifting hvis du har en helsebegrunnelse – selv om du ikke har fått legeattest. Strømmen blir neppe stengt.

I de sakene vi har gått inn i, har hensikten vår vært å få opp til doms en prinsippsak om lovgrunnlaget: Har nettselskapene overhodet adgang til å kople bort strømmen hvis man nekter å skifte ut måleren av helsemessige grunner? Men det spørsmålet ønsker nettselskapene åpenbart ikke skal komme for domstolene. De kan jo komme til å tape, og da mister de denne trusselen og erkjenner samtidig at helseproblemene med målerne ikke er en åpenbart urimelig grunn for å nekte utskifting.

Vi ser da også i praksis at mens NVE fortsatt later som om helseproblemene kun kan dreie seg om angst, forsøker kundeservice i flere nettselskap å finne praktiske løsninger som demper helseplagene. Mange har forståelse for at strømabonnentene opplever helseplager, selv om de syns det virker helt urimelig. Men de strekker seg ikke langt – av hensyn til konsekvensene det får om de erkjenner at deres tekniske løsning gjør folk syke. Den erkjennelsen tar tid. Omstillingen tar tid. Og å finne løsninger tar tid. For det er satt i gang et tog som er vanskelig å snu. Her står det både om fagtradisjoner, ansvar, prestisje og penger.

Men det går rett vei: I april vedtok en domstol i Bordeaux at alle de 13 som var el-overfølsomme av i alt 208 saksøkere, skulle få sine målere skjermet. De andre hadde personvern som argument. I juli kom det en dom i den franske byen Tours, der retten bestemte at målerne ikke skulle få kommunisere over ledningsnettet eller trådløst hos de 7 av saksøkerne som var rammet av helseplager som kunne knyttes til målerne, herav en med ME (bloggpost 6.08.2019).

Målermontører og erfarne elektrikere forteller at svært mange er både bekymret og forbanna over helsesiden ved målerne. Men de aller fleste godtar motvillig at de skiftes ut – «for NVE har jo pålagt det, og myndighetene må jo vite hva de driver med». Dessuten får jo de færreste legeattest: Helsedirektoratet har begått et åpenbart forskriftsbrudd og pålagt legene ikke å skrive ut attester som sier at folk får helseplager av slikt.

Vil du lese mer om det som over store deler av vår klode kalles for mikrobølgesyke, finner du det for eksempel her: «Mikrobølgesyken» er rent biologisk. ME er et av symptomene, bloggpost 08/01/2019.

Vil du lese mer om stråling fra smartmålere, hvordan grenseverdiene blir til og hva forskning sier om helsesiden, så finner du det for eksempel her: Flydal, E: Målerne, forskningen, grenseverdiene og strålevernet, i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, https://einarflydal.com/nedlastinger/

Nedenfor finner du en liste over advarsler fra forskere og praktiserende leger mot helseskader fra slik type radiokommunikasjon som AMS-målerne driver med. Det skulle bare mangle at man aksepterer å ha slikt i aktivitet døgnet rundt i sikringsskapet, hva enten hos seg selv eller hos naboen. Da får det heller koste 2 500 kroner i året å slippe, inntil NVE og nettselskapene har fått tenkt seg om.

 

Einar Flydal, den 21. august 2019

PDF-versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/08/EFlydal-20190821-Status-så-langt-4-0-til-dem-som-nekter-å-skifte-til-AMS-måler-1.pdf

PS. Du kan hjelpe til med å bringe AMS-målerne for retten: fnd.uz/smartmålereforretten

 

En del advarende uttalelser undertegnet av forskere og/eller leger (2002 – 2018)

2018: Internasjonal appell, Stopp 5G på Jorda og i Rommet. Signert av mer enn 100.091 mennesker fra 187 land per 7. juni 2019, https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (Velg norsk tekst i menyen.)

2018: Tilsvar til ICNIRPs 2018-utkast til Guidelines and Appendixes on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Dette er en sterk kritikk av ICNIRPs utkast til nye retningslinjer for beregning av grenseverdier. Undertegnet av 119 vitenskapsfolk, leger andre fra kloden rundt. https://stopsmartmetersau.files.wordpress.com/2019/03/response-to-icnirp-draft-guidelines.pdf

2018: Appell til EU om 5G – Forskere advarer mot alvorlige helsevirkninger fra 5G. Undertegnet av mer enn 180 vitenskapsfolk og leger i 37 land. http://www.5gappeal.eu/ Norsk versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/09/5g-appell_2017_norsk.pdf

2018: Hvordan du kan redusere eksponering for radiofrekvent energi fra mobiltelefoner, Informasjonsark fra Division of Environmental and Occupational Disease Control, California Department of Public Health. Dette informasjonsarket ble først etter mange års strid frigitt i 2017 etter omfattende press. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

2018: Reykjavik-apellen om trådløs teknologi i skoler, 24. februar, 2017 http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf

2016: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, Forfattet av 15 forskere fra 7 land. Dansk oversettelse: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf Engelsk originalversjon: https://www.degruyter.com/view/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml

2015: Den internasjonale vitenskapelige Brussel-erklæringen om elektromagnetisk overfølsomhet og multippel kjemisk overfølsomhet, undertegnet av 26 forskere på feltet, http://ehs-mcs.org/fichiers/1441982143_Statement_EN_DEFINITIF.pdf

2015: Internasjonal appell fra EMF-forskere, Sendt til FN og alle medlemsland og WHO. Undertegnet av 242 forskere som har publisert fagfellevurderte artikler om EMF-virkninger, fra 41 land. Også undertegnet av 10 forskere som arbeider på tilknyttede områder. 11. mai 2015, med enkelte signaturer tilføyd seinere.

2014: Kanadiske legers erklæring til Health Canada (Kanadas helsedirektorat), 9 Juli 2014. Undertegnet av 55 kanadiske leger. http://www.c4st.org/images/documents/hc-resolutions/medical-doctors-submission-to-health-canada-english.pdf

2014: Erklæring: Forskere ber om beskyttelse fra eksponering for radiofrekvent stråling, undertegnet av 53 forskere fra 18 land. De slo blant annet fast at “Kanadas Safety Code 6 [strålevernlovgivning m/ grenseverdier, o.a.] er grunnleggende forfeilet” og oppfordret Health Canada til å beskytte kanadiere fra radiofrekvent eksponering. https://www.albany.edu/ihe/assets/Scientist_Declaration.pdf

2014: Felles erklæring om graviditet og trådløs stråling, undertegnet av 255 forskere, leger og helsearbeidere, organisert av The Baby Safe Project, et NGO-prosjekt med utgangspunkt i forskning gjort ved Yale University, https://www.babysafeproject.org/joint-statement.html

2014: Åpent brev fra britiske leger: Helse og sikkerhet knyttet til WiFi og mobiltelefoner, 24. mars 2014, undertegnet av 15 leger, https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/British-Doctors-Letter-March-2014.pdf

2013: European Manifesto in support of a European Citizens’ Initiative (ECI), undertegnet av 76 forskere og fagfolk innen feltet, og siden av en rekke organisasjoner og andre. http://peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

2013: American Academy of Environmental Medicine, Open letter to Superintendents of School Districts of the United States, dated May 13, 2013. Anbefaler på det sterkeste bruk av internett via kabel i skolen. Det er konsistente nye forskningsresultater om at folk, spesielt barn med tynnere hodeskaller og et nervesystem under utvikling, er spesielt følsomme for trådløs stråling. Peker også på at 4 timer eksponering fra en bærbar datamaskin som er koblet til WiFi skader DNA i menneskelige sædceller. http://manhattanneighbors.org/wp-content/uploads/The-American-Academy-of-Environmental-Medicines-Open-Letter-to-the-Superintendents-of-the-School-Districts-of-the-United-States-.pdf

2013: Potenza Picena-resolusjonen “Radar, radiofrekvenser og helserisiko”, April 20, 2013, undertegnet av 10 fagfolk, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/potenza-picena-scientific-resolution-2013.pdf

2012-2016: Wiens legeforenings veiledning om sikrere mobilbruk, hefte og plakat (Figur X), seks opplag. Norsk oversettelse av plakaten finner du her: https://einarflydal.com/2015/01/17/strahlende-informationen-en-hilsen-fra-wien-til-den-norske-legeforening/

2012: Stråling fra mobiltelefoner & barns helse: Det foreldre bør vite, advarsler fra barnelegeforeningen The American Academy of Pediatrics (USA) på foreningens nettside Healthy Children.org, https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx

2012: Den internasjonale legeappellen (oppfølger av Freiburg-appellen fra 2002), undertegnet av 50 internasjonale forskere samt 300 tyske leger, http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf

2012: Erklæring om eksponering for elektromagnetisk og radiofrekvent stråling og behov for stans i installering av “smarte målere”, en av flere uttalelser om EMF og helse fra American Academy of Environmental Medicine, 19. januar 2012, https://www.aaemonline.org/pdf/AAEMEMFmedicalconditions.pdf

2011: Omklassifisering av EMF til klasse 2B karcinogen («mulig kreftfremkallende»), WHO og WHOs Internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC), http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

2011: Resolusjon 1815 om de mulige farer fra elektromagnetiske felt og deres virkning på miljøet, Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17994&lang=en

2011: Sammendrag fra møte om MCS og EHS [el-overfølsomhet] den 13. mai 2011 i WHOs hovedkvarter i Geneve. Her erkjenner WHO eksistensen av begge disse tilstandene, gir uttrykk for at det viktig at de gis en kode i diagnosesystemet, at det er mye konflikt rundt dem, og slår fast at det er full adgang for de enkelte land til å innlemme diagnosene i sine diagnosesystemer. https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-MCS-and-EHS-meeting-May-13-2011-WHO-Geneva.pdf

2011: Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner: helsevirkninger på barn og tenåringer, rapport fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), April 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514-rncnirp_resolution.pdf

2010: Vitenskapelig panel om elektromagnetiske felt og helserisiki: punkter det er enighet om, anbefalinger og begrunnelser, (Seletun-rapporten), Rev Environ Health 2010;25:307–17, http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2011/02/Scientific-panel-on-EMF-Health-Risks.pdf, pressemelding fra The International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA): http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/SELETUN_statement.pdf

2009: Europa-Parlamentets beslutning av 2. april 2009 om sunnhetsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felt (2008/2211(INI)), med begrunnelse, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN

2009: Porto Alegre-resolusjonen, 19. mai 2009. Undertegnet av 40 forskere og leger, i tillegg til en rekke andre. Forskere og leger slår her fast at el-overfølsomhet er reelt og framkalt av el, og uttrykker bekymring for at eksponering for EMF kan øke risikoen for kreft og kroniske sykdommer. Videre slår de fast at eksponeringsnivåene som valgt av internasjonale aktører (IEEE, ICNIRP, ICES) er foreldede, og at trådløs teknologi skaper helsefare for barn, ungdom, gravide og andre sårbare. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Porto_Alegre_Resolution.pdf

2008: Hvorfor man bør være forsiktig med bruk av mobiltelefoner, uttalelse fra en en 23-manns internasjonal ekspertkomité, Kreftinstituttet ved University of Pittsburg, USA, http://old.post-gazette.com/downloads/20080722upci_cellphone_analysis.pdf

2008: Venezia-resolusjonen fra den International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS). Forskerne uttrykker sterk bekymring for helsevirkninger og slår fast at det er klart påviste biologiske skadevirkninger ved ikke-termiske nivåer, og at andelen som reagerer akutt synes å øke. Undertegnet av 53 internasjonale forskere. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Venice_Resolution-2008.pdf

2008: Barn og mobiltelefoner: Helsen til den kommende generasjon er i fare, uttalelse fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), 14. april, 2008. http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/appell/02_Appell_rncnirp_E_080514.pdf Her uttales bl.a.: «Det er oppfatningen til Russlands nasjonalkomité for vern mot ikke-ioniserende stråling at barn som bruker mobiltelefoner sannsynligvis vil stå overfor følgende helsefarer i nærmeste fremtid: hukommelsesforstyrrelser, nedgang i oppmerksomhet, avtagende læring og kognitive evner, økt irritabilitet, søvnproblemer, økning i følsomhet overfor stress, lavere terskel for epilepsi. … Forventet (mulig) langsiktig helsefare: hjernesvulster, svulster på hørselsnerven og balansenerven (i 25–30-årsalderen), Alzheimers sykdom, tidlig demens, depressivt syndrom og andre typer degenerering av nervestrukturer i hjernen (i alderen 50 til 60). (…) Vi tror at risikoen ikke er mye lavere enn barnas helserisiko fra (bruk av) tobakk eller alkohol. Det er vår plikt som fagfolk å ikke skade barnas helse ved å forholde oss passive.»

2007 – 2019: BioInitiative Report, meget omfattende litteraturstudie med flere oppdateringer. Påviser skadelige biologiske virkninger fra svake elektromagnetiske felt og radiofrekvent stråling, og at en massiv overvekt av forskningen gjør slike funn, bioinitiative.org/

2007: Brussel-appellen, 29. januar 2007. Slår fast at elektromagnetisk forurensning krenker artikkel 23 i den belgiske grunnlov. Krever at den føderale helseminister, Mr. Rudy Demotte, griper inn. Anklager helseministeren for å unndra seg sitt ansvar for å beskytte befolkningen mot den sterkt økende elektromagnetiske forurensningen. Undertegnet av mer enn 500 borgere, herunder professorer, forskere, leger, sykepleiere og andre. http://next-up.org/pdf/CallOfBrussels.pdf

2006: Benevento-resolusjonen, peker på overveldende foreliggende bevis på skadevirkninger fra EMF og anmoder myndigheter om nødvendige tiltak for å bremse eksponeringsveksten, anbefaler en føre-var-tilnærming og angir praktiske tiltak. Undertegnet av 52 forskere, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

2005: Helsinki-appellen, overlevert til EU-parlamentet fra leger og forskere. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/BeneventoResolution_REVISED_march2008.pdf

2005: Irske legers miljøforenings standpunkt til elektromagnetisk stråling, slår fast el-overfølsomhet som reelt knyttet til el og behovet for behandling og for grenseverdier som hensyntar ikke-termiske virkninger, oppfordrer til hastetiltak. http://www.emrpolicy.org/regulation/international/docs/idea_emr.pdf

2004: Resolusjon 15. Erkjent behov for å hindre eksponering fra mobilmaster og annen bestråling i brannstasjoner. Spesiell bekymring om nevrologiske virkninger og kreft, International Association of Fire Fighters (U.S., Canada, Mexico), http://www.iaff.org/hs/Facts/CellTowerFinal.asp

2002: Catania-resolusjonen, uttrykker bekymring over skadelige helsevirkninger. Undertegnet av 16 forskere, http://www.icems.eu/docs/resolutions/Catania_res.pdf

2002: Freiburg-appellen, oktober 2002. Leger lister opp symptomer på eksponering og anmoder om strengere grenseverdier for radiofrekvent eksponering. Ble etterhvert undertegnet av 1 000 praktiserende leger og 36 000 andre. Norsk oversettelse av Freiburg-appellen: se Vedleggets s. 112-114 i Advokatkontoret Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018. Kan lastes ned fra https://einarflydal.com/

2002: Salzburg-resolusjonen om basestasjoner for mobil telekommunikasjon, en internasjonal konferanse om plassering av mobilmaster «som knytter sammen realfag og folkehelse». https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf