“Vi tar AMS-målerne for retten!”: Blir vi nok givere? Nå er det 5 dager igjen…

soffice 25.11.2019 , 06.54.38 eksperimentoversikt.ods - OpenOffice CalcNå har vi nådd det ene kortsiktige målet på 300 000 kroner i kassa for å kunne sette advokatene i sving igjen for alvor: 352 442 kroner står nå på konto (mandag morgen 25.11.), medregnet det som er betalt inn direkte til Foreningen for EMF-reforms konto. Målet var 300 000. Men klarer vi det målet som skal sikre hele finansieringen?

Det andre kortsiktige målet er å skaffe nok givere som vil forplikte seg til å bidra med 3000 kroner hver over tre år. For først da kan vi kjøre saken helt til høyesterett. Må vi gi oss underveis, taper vi hele innsatsen og gjør det enda vanskeligere for dem som kommer etter. Målet vi satte opp, var 1 000 slike givere. Så langt har vi bare nådd 40%, nærmer oss altså halvparten, men bak det innsamlede beløpet skjuler det seg at mange av disse giverne har betalt inn for hele løpet i en smell og slik bidratt til at vi har nådd det kortsiktige målet på 300 000 i kassa.

Aksjonen er altså på den ene siden kraftig underfinansiert: Går det med 300 000 til en tingrettssak, har vi per i dag bare 870 000 til resten av løpet, i stedet for 2,7 millioner.

På den andre siden er det tydelig at mange ønsker å bidra med langt større beløp enn de 3000 i alt – dersom de ser resultater og ser at pengene brukes effektivt. Å bidra til advokaters møysommelige arbeid og høye timesatser kan fort virke som et pengesløseri, men der er mine erfaringer ganske andre (se bloggpost 19.11.2019) – så lenge de får god og saklig støtte og hjelp underveis. Å bruke rettsapparatet hvis man ikke har ressurser til å få saken godt gjennomført juridisk, kan gi spektakulære scener, men gjøre betydelig skade ved å gjøre terskelen høyere i neste sak.

Folk i nettselskapene og DSA følger garantert med på hvordan innsamlingen går. For nå er de kjent med de mange dokumentene som påviser helseskader fra slik stråling som slike målere driver med, og nå har de og deres advokater også begynt å titte i den nye 5G-boka. Den inneholder en norskspråklig, systematisk og grundig fysisk, biologisk, medisinsk, samfunnsfaglig og juridisk bevisførsel som er like relevant for AMS-målerne som for 5G. En høyesterettsadvokat skrev til meg om denne boka i går: 

“… et imponerende arbeid … som jeg finner meget interessant og som ganske sikkert vil bidra til større årvåkenhet og forsiktighet.”

Nettselskapene, NVE og DSA ønsker derfor at vi ikke skal få økonomien på plass, slik at det ikke blir noen tung rettslig prosess. De foretrekker en rad rutinemessige avvisninger i El-klagenemnda, noen henlagte politianmeldelser og klagebrev til NVE og OED – før alt dør hen. Det er bare tung og forholdsvis langsom juss – og en dugnad der også DU er med – som kan hindre at de får det slik.

Vi som organiserer det omstendelige rettslige løpet, står om få dager overfor en vanskelig avveining som er langt større: Hvor høy økonomisk risiko skal vi ta personlig for å sloss på vegne av dere alle? Én million? To? Da ryker boligen. Ville du gjort det? Hvor mye skal vi i aksjonsteamet tørre å gamble på at flere vil komme med seinere, selv om vi skulle tape i tingretten og anker til neste nivå, lagmannsretten, og kanskje videre til høyesterett fordi vi mener vi kan vinne der? Alle forstår at vi må sikre oss og fordele byrdene en smule:

Siden vi vet at det blant dere der ute er mange tusen som er medlemmer i ulike Facebook-grupper mot AMS-målere, velger vi derfor å håpe at dere nå vil melde dere som givere i flokk og følge. Innsatsen er 3 kroner per dag i tre år, med ubrukte penger tilbakebetalt dersom prosessen stanser. Oppsiden kan bli at AMS-målerne må ut og at gebyrene forsvinner. Gebyrene koster deg rundt 7 kroner dagen – herfra til evigheten. Innsatsen din blir altså bagatellmessig i forhold til den mulige gevinsten.

Hvor mange flere bidragsytere vil melde seg nå de siste 5 dagene, slik at vi får rimelig sikkerhet før vi kjører i vei? Vi må ikke opp i 1000, men om vi tør starte med under 700 givere er et stort spørsmål.

Litt ekstra lokkemat

Den 1. desember trekker vi den heldige vinner av 1 ukes opphold for tre i (strålesvak) landsby i Norditalia (Liguria-kysten), henting og bringing fra/til flyplassen i Nice og bidrag med 1000 kroner per pers til flyturen inngår.

Vi trekker også ut 5 stk eksponeringsmålere, modell Cornet ED88TPlus, vanlig utsalgspris er kr. 2295,-. Veiledning i bruk medfølger.

Du kan melde deg på med flere bidrag. Flere har bedt om en slik mulighet: Du registrerer deg bare med et tall etter navnet ditt, f.eks. først Einar Flydal, så Einar Flydal2, Einar Flydal3 (og så videre, med samme epostadresse) dersom du vil bidra med flere ganger 3 000 fordelt i små porsjoner over lang. Da vet vi hvor stort beløp du har sagt ja til å bidra med, og vi kan følge opp.

Fradragsberettiget på selvangivelsen? Vi venter på registrering hos Skatteetaten og regner med at det vil komme i orden før neste skatteoppgjør.

Innsamlinger på Facebook? Det jobbes med saken. Prosessen er langsom og omstendelig, så vent ikke på den.

Så sett igang! Registerér deg, bidra med 250 kroner nå, og resten av de 3000 over tre år…

 

Einar Flydal, 25. november 2019