WiFi i skoler og barnehager – og de trøtte elevene

220px-Radio_waves_hazard_symbol.svgFlere skolelærere kontakter meg og lufter sin oppgitthet over trøtte og uopplagte elever. Og flere foreldre er bekymret over at småbarna deres er halve dagen i barnehager med WiFi-rutere påslått.

De tenker at en viktig årsak til trøtthet, dårlig søvn, uro og diverse helseplager kan ligge i den omfattende trådløs-bruken – mobiler, rutere, nettbrett og laptop’er som alltid står på. Og de bekymrer seg over mulige langtidsvirkninger. I tillegg er de gjerne oppgitt over at rektor og skolesjefen hevder at de ikke kan innføre restriksjoner på bruken av trådløst i skolen, men må holde seg til Strålevernets grenseverdier.

Disse lærerne og foreldrene har god grunn til sin oppgitthet. Når de henvender seg til meg, vil de gjerne ha råd om hvordan de skal gå fram…

Mitt svar er først og fremst hentet fra opplysningspresten og salmedikteren Grundtvig: “Opplysning, opplysning, opplysning!“:

Ikke minst trengs det opplysning om hvordan de såkalte “grenseverdiene” kommer i stand og jukses med før de når fram som anbefalinger fra en liten, men innflytelsesrik krok i WHO (Verdens helseorganisasjon) til nasjonale strålevern. Her har du et gradert forslag:

  1. Kursplan 3: I “5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø” (Flydal og Nordhagen (red.), 2019) finner du en grundig beskrivelse med fagreferanser innen såvel medisin, biologi, teknologi og organisasjonsfag av hvordan det hele er satt i stand og drives – gjennom en salig blanding av næringsinteresser, PR-arbeid, ærlig forskningsinnsats, personlige karriæremotiver og rent juks.
  2. Kursplan 2: Du finner en kortere versjon i min artikkel “Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?” fra boka “Kritiske blikk på skolen” (Z-forlag 2018). Boka er nå utgått, men artikkelen er fritt tilgjengelig som PDF og kan lastes ned HER. Artikkelen gir et stort overblikk og mange detaljer.
  3. Kursplan 1: En enda kortere versjon – i form av en anmeldelse av artikkelen i Helsemagasinet VOF – kan du lese HER

Så det er bare å ta fram lesebrillene og brette opp ermene i FAU og på lærerværelset, og ta fatt, eller invitere en som kan holde foredrag på lærerværelset eller på et åpent møte for foreldre. Og selvsagt kan rektor og skolesjef innføre restriksjoner på trådløsbruken. De kan godt gjøre skolen mobilfri og WiFi-fri – og for den saks skyld kople på alt de vil av filtre mot skitten strøm om de skulle finne at det gir et bedre læringsmiljø. De har, på samme vis som FAU, til og med en handlingsplikt når de ser at læringsmiljøet ødelegges og stadig flere elever er trøtte og uopplagte (se mer i bloggpost 20.08.2020).

Faktisk er det også slik at det statlige strålevernet, DSA, bare opererer med “anbefalte grenseverdier” – altså ingen grenseverdier. Og DSA har selvsagt ingen myndighet til å sette forbud mot at man lokalt setter lavere grenser for eksponering. Slikt gjøres, f.eks. i form av mobilfrie skoler, både i Norge og i andre land. DSA hevder at under de “anbefalte grenseverdiene” er det “ingen helsefare”, men det er en påstand som man ikke behøver å være rakettforsker for å se er feil. Også skolelærerne gjennomskuer slikt tøv straks de leser seg litt opp.

Dessuten har vi sett at DSA snur kappen etter vinden: Under KrFs Dagfinn Høybråten som helseminister kom DSA – den gang Statens strålevern – med klare advarsler, mens i dag er parolen “ingen helsefare” (bloggpost 26.02.2020). Denne endringen gjenspeiler ikke kunnskapsutviklingen – tvert i mot. Den er rent opportunistisk og et ekko fra et EU-utvalg og den lille kroken i WHO høster storm og protester fra fagfolk i alle verdenshjørner. Når du har lest litt, skjønner du hvorfor.

 

Einar Flydal, den 29. februar 2020

Referanser

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: MARTIN L. PALL / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / DAVID CARPENTER / CINDY SAGE / LENNART HARDELL / BÅRD-RUNE MARTINSEN / CHRISTIAN F. JENSEN. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.
Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.